Заводи и околна среда

Живо доказателство за нашите основни ценности.

Нашите производствени ценности

Грижата за света, в който живеем, е нещо, на което Volvo Cars винаги са били отдадени - това включва и заводите, в които строим своите автомобили.

Нашите производствени мощности не са просто обикновени заводи. Те са живо доказателство за нашите основни ценности - качество, безопасност и отговорност към околната среда.

Вечен кръговрат

Днес рециклирането е важна част от всекидневието. Това важи и за Volvo: ние преработваме около 15 процента от всички свои резервни части, и то с абсолютно същите стандарти за качество като оригиналните части. И тъй като при преработването се използват до 85 процента по-малко суровини и 80 процента по-малко енергия, това е чудесна новина за околната среда.

По-малък отпечатък

Ние във Volvo имаме визия за един свят, в който имаме възможно най-малко въздействие върху околната среда. Именно затова всички наши европейски заводи се захранват изцяло с възобновяема енергия. Без значение дали е хидроелектрическа или вятърна мощност, тя е сертифицирано неутрална за климата.

Най-високите стандарти - по цял свят

Качеството е нещо, с което не очакваме да правите компромис - и ние не го правим. Затова винаги сме настоявали за най-високите стандарти за качество на продукцията в нашите заводи, които се прилагат еднакво по целия свят, от Швеция през Белгия до Китай.

Време за екипи

Добрата работа в екип винаги произвежда най-добрите резултати. Ние във Volvo го знаем, защото така работим от десетилетия насам. В рамките на цялата организация работим в екипи, за да се вдъхновяваме, да бъдем по-ефикасни и да подобрим качеството. В крайна сметка това означава по-добри автомобили и по-добро обслужване за вас.

Чисти заводи

Как да направим един завод възможно най-чист? Volvo Cars определено знае тайната. Още от откриването си през 1991 г., нашето съоръжение за бои в Торсланда беше най-чистото в света, като отделя в околната среда възможно най-малко летливи органични съединения на брой автомобили от всяко друго съоръжение за бои в света.