top-image

Autorské právo

Obsah této internetové stránky je chráněn autorským právem © 1998-2011 Volvo Car Corporation (nebo její dceřiné společnosti tam, kde je to uvedeno a/nebo jejích poskytovatelů licencí), SE-405 31 Göteborg, Švédsko. Veškerá práva vyhrazena.

Informace na internetové stránce, a to především texty, obrázky a zvuky, se nesmějí, s výjimkou striktně soukromých účelů nebo tam, kde je uvedeno jinak, reprodukovat, přenášet, distribuovat nebo ukládat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Volvo Cars. Úpravy obsahu této webové stránky jsou vysloveně zakázány.

Některé části webové stránky obsahují obrázky, jež podléhají ochraně autorských práv příslušícím poskytovatelům těchto obrázků.

Obchodní známky
Není-li na této webové stránce uvedeno jinak, zobrazené značky, obchodní loga a emblémy jsou chráněny právy příslušícími obchodní značce Volvo Trademark Holding AB resp. Volvo Cars.