top-image

Zákonem předepsané oznámení

Některé informace na tomto internetovém serveru nemusí být správné z důvodu změn produktu, ke kterým mohlo dojít po jeho uvedení na trh. Některá popisovaná nebo vyobrazená výbava může být k dispozici pouze v určitých zemích nebo může být k dispozici pouze za příplatek. Před objednáním požádejte, prosím, vašeho prodejce Volvo o nejnovější informace. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit ceny, barvy, materiály, specifikace a modely.

Absence záruk a prohlášení
Informace na této webové stránce jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk. Společnost Volvo Cars nebude v žádném případě odpovědna vůči jiným stranách za jakékoliv přímé, nepřímé, speciální nebo jiné následné škody v souvislosti s použitím této webové stránky či jiné webové stránky s hyperodkazy, a to především za ztrátu zisku, přerušení podnikání, ztrátu programů či jiných dat ve vašem systému ke zpracování údajů nebo jinak, a to i v případě, že budeme vysloveně upozornění na možnost vzniku těchto škod.

Společnost Volvo Cars neposkytuje žádné záruky a nečiní žádná prohlášení o webových stránkách, na které se případně dostanete z této stránky. Ty jsou poskytovány pouze jako praktická potřeba a neznamená to, že firma Volvo Cars potvrzuje nebo akceptuje jakoukoli odpovědnost za obsah nebo za používání takového internetového serveru. Kromě toho je na vás, abyste byli dostatečně obezřetní a zaručili, že cokoliv se rozhodnete použít, nebude obsahovat takové položky, jako jsou viry, červi, trojské koně a další položky destruktivní povahy.

Informace na této webové stránce mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Informace uváděné na této webové stránce lze kdykoliv měnit bez jakéhokoliv závazku či předchozího upozornění.

Informace na této webové stránce mohou obsahovat odkazy resp. křížové odkazy, mimo jiné, na výrobky a služby společnosti Volvo Cars, které u vás nebyly zveřejněny a nejsou dostupné. Přesnost takových informací nelze zaručit, a to zejména proto, že tyto informace podléhají změnám, specifickým požadavkům nebo dostupnosti, a takové reference neznamenají, že má firma Volvo Cars v úmyslu zavést takové produkty, služby, atd., ve vaší zemi. Podrobné informace o dostupných výrobcích, službách atd., které si můžete objednat, vám sdělí místní prodejce.

Připomínky, dotazy a návrhy
Upozorňujeme, že veškeré informace, nevyžádané návrhy, nápady a jiné údaje nebudou považovány za důvěrné ani soukromé. Odesláním jakýchkoliv informací nebo materiálu poskytujete společnosti Volvo Cars neomezenou a neodvolatelnou licenci na využití, reprodukování, zobrazení, realizaci, úpravu, přenos a distribuci těchto materiálů a informací. Dále souhlasíte, že společnost Volvo Cars může používat tyto myšlenky, koncepty, know-how a postupy, které k výše uvedeným účelům zašlete.

Specifický software dostupný na webové stránce
Veškerý software, který je případně možné si stáhnout z této webové stránky (dále jen „software“) je dílem společností Volvo Cars resp. dodavatelů této společnosti a je chráněn autorským právem.

Použití softwaru se řídí podmínkami případné dohody o poskytnutí licence koncovému uživateli, která je k tomuto softwaru přiložena nebo je jeho součástí (dále jen „dohoda o poskytnutí licence“). Pokud není uvedeno jinak v licenční smlouvě, je software dán k dispozici ke stažení vyhradně pro použití koncovými uživateli. Jakékoliv reprodukování a distribuce softwaru v rozporu s dohodou o poskytnutí licence může mít za důsledek sankce dle trestního či občanského řádu.

Bez omezení výše uvedeného je vysloveně zakázáno kopírovat a reprodukovat software na jiný server či na jiné místo.

Software je zaručen, pokud vůbec, pouze v souladu s podmínkami dohody o poskytnutí licence. Kromě záruky uvedené v licenční smlouvě se společnost Volvo Cars tímto zříká nároku na veškeré záruky a podmínky ohledně tohoto softwaru, včetně všech zahrnutých záruk a podmínek o prodejnosti, způsobilosti pro konkrétní účel, názvu a dodržení podmínek.