PREZIDENT A GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Håkan Samuelsson

Rok narození: 1951

Místo narození: Švédsko

Dosažené úspěchy:
Provedení široké restrukturalizace společnosti, ve které působil, jejímž výsledkem byla lepší a mnohem efektivnější organizace s větším zaměřením na produktové portfolio.

Společnosti, kde pracoval:
Scania, Man AG, Volvo Cars, Scandia

Souběžné ředitelské posty:
Člen představenstva Teknikföretagen

Profesní zkušenosti:
2005 – 2009 Předseda a generální ředitel, MAN AG
2000 – 2005 Předseda a generální ředitel, MAN Nutzfahrzeuge AG, člen výkonné rady, MAN AG 
1996 – 2000 Člen výkonné rady pro vývoj/výrobu, Scania Group
1993 – 1996 Výrobní ředitel, Scania Group
1988 – 1993 Ředitel oddělení výroby motorů, Scania Group
1987 – 1988 Ředitel oddělení vývoje motorů, Scania Group
1977 – 1987 Různé pozice v technickém vedení, Scania Group

Životopis:
Håkan Samuelsson zahájil svou profesní kariéru roku 1977 ve společnosti Scania, kde více než 20 let zastával různé funkce. Před tím, než se v roce 1996 připojil pan Samuelsson k výkonnému vedení, pracoval na různých vedoucích pozicích technické divize společnosti Scania. Své rozsáhlé zkušenosti získané ve firmě Scania si v roce 2000 vzal s sebou do společnosti MAN, kde se stal ředitelem MAN Nutzfahrzeuge, což je dceřiná společnost firmy MAN AG. Po tom, co se v roce 2005 stal generálním ředitelem společnosti MAN, zahájil rozsáhlou restrukturalizaci celé skupiny, jejímž výsledkem byla lepší a mnohem efektivnější organizace s větším zaměřením na produktové portfolio. Håkan Samuelsson pracoval v Latinské Americe a napříč celou Evropou.

Výkonné vedení