Senior VicePREZIDENTKA, HLAVNÍ PRÁVNÍ PORADKYNĚ

Maria Hemberg

Rok narození: 1964

Místo narození: Švédsko

Dosažené úspěchy:
Zásadní role v řešení globálních právních otázek napříč od Číny a Koreje až po USA a Brazílii.

Společnosti, kde působila:
Mannheimer Setterlöf, Slaughter & May, Mannheimer Swartling, SKF AB

Profesní zkušenosti:
2000 – 2012 Právní poradkyně, SKF AB
1997 – 2000 Právnička, starší partnerka, Mannheimer Swartling
1997              Právní poradkyně, SCA Hygiene Products AB
1994              Externí právnička, Slaughter & May
1990 – 1996 Starší partnerka, Mannheimer Swartling
1988 – 1989 Spolupracovnice soudce, obvodní soud Göteborg
1988              Stážistka, Mannheimer Setterlöf

Životopis:
Maria Hemberg zahájila svou kariéru jako právnička v partnerské společnosti. Od té doby nabrala bohaté právnické zkušenosti v oblastech korporací, fúzí a akvizic (M&A), nemovitostí, bankrotů a pracovního práva. Ve společnosti SKF AB se zaměřovala na fúze a akvizice a rizika slučování podniků, na smluvní právo a na řízení korporací. Maria Hemberg byla členem vedení automobilové divize.

Výkonné vedení