ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co je Bluetooth®?

Bluetooth®; je bezdrátová technologie, která umožňuje propojení mezi různými elektronickými zařízeními s použitím rádiového frekvenčního pásma 2,4 GHz, které má dosah přibližně 10 metrů (30 stop). Bluetooth Vám umožní používání hands-free mobilního telefonu ve vozidle. Více informací o bezdrátové technologii Bluetooth naleznete na stránkách www.bluetooth.com.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou ve vlastnictví firmy Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání takových značek firmou Ford Motor Company je prováděno v rámci licence. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy patří příslušným majitelům.

Jak funguje Bluetooth® v mém Volvu?

Telefonní systém Volvo Bluetooth® Hands-free Vám umožňuje přístup k hands-free vytáčení připojením Vašeho mobilního telefonu pomocí Bluetooth k telefonnímu modulu, který je nainstalován ve vozidle. Můžete přijímat i uskutečňovat hovory jak v hands free tak i soukromém režimu, přičemž funkce telefonu jsou ovládány pomocí ovladačů na volantu a klávesnice na středové konzole.

Při propojení s Bluetooth hands-free systémem mají různé mobilní telefony různé úrovně funkčnosti a ne vždy jsou všechny funkce systému k dispozici u všech telefonů.

Jsou všechny telefony Bluetooth® kompatibilní s tímto systémem?

Ne, ne všechny telefony s funkcí Bluetooth® jsou kompatibilní, telefony musí mít Bluetooth hands-free profil, aby je bylo možné propojit s vozidlem. Navíc mají mobilní telefony po připojení k telefonnímu systému Volvo Bluetooth Hands-free rozdílnou úroveň prováděných funkcí. A ne všechny funkce v systému jsou dostupné pro všechny telefony.

Pro zajištění kvality provozu a kompatibility společnost Volvo soustavně vyhodnocuje a testuje telefony s funkcí Bluetooth nově uváděné na trh. Výsledky testů jsou zveřejňovány na těchto internetových stránkách. Tyto testy dávají přehled o telefonech, které jsou kompatibilní s funkcemi zabudovanými do systému Volvo Bluetooth Hands-Free. Pokud je Váš telefonu uveden v seznamu, můžete podle výsledků testu zjistit úroveň kompatibility Vašeho telefonu. Váš telefon může mít jiné funkce než ty, které jsou uvedeny v seznamu, Váš telefon může být například vybaven jinou verzí softwaru než tou, která je uvedena v seznamu.

Které telefony jsou kompatibilní s mým Volvem?

V sekci "Vyhledat telefon" na úvodní stránce naleznete seznam všech telefonů, které byly testovány s telefonním systémem Volvo Bluetooth® Hands-free. Pro zobrazení více informací vyberte Váš region a výrobce telefonu a/nebo provozovatele mobilní sítě (pouze USA). Telefony budou mít po připojení k systému Bluetooth ve Vašem vozidle různý stupeň kompatibility, funkčnost je uvedena na stránce "Specifikace". Telefony, které jsou u hlavních funkcí jako je volání, přijímání a ukončování hovorů označeny "Ne", Volvo nedoporučuje.

Můžete si také vybrat zobrazení nejvhodnějších telefonů. V tomto případě se zobrazí telefony od všech výrobců.

Bude fungovat telefon s technologií Bluetooth®, který není na seznamu?

I když není Váš telefon na seznamu Volvem testovaných telefonu, může být částečně nebo plně funkční. Ale protože telefon nebyl u Volva testován nemohou být poskytnuty žádné údaje o tom, zda bude se systémem Volvo Bluetooth® Hands-free pracovat správně, nebo zda bude plně funkční.

Kdy budou na seznamu uvedeny nové telefony Bluetooth®?

Volvo bude průběžně testovat nové telefony s funkcí Bluetooth®, tak jak budou k dispozici, a výsledky budou zveřejněny na této internetové stránce. Volvo se bude snažit testovat co nejvíce oblíbených telefonů, avšak se zvláštním zaměřením na modely vyšší třídy od největších výrobců. Protože se oblíbenost telefonů podle jednotlivých států značně liší, nebude společnost Volvo schopna provádět testy všech nejprodávanějších telefonů s funkcí Bluetooth na všech trzích. Pro více informací prosím kontaktujte místní obchodní zastoupení společnosti Volvo.

Proč není můj běžný telefon Bluetooth® na seznamu?

Stávající telefony, které nejsou v seznamu uvedeny, nejsou s největší pravděpodobností testovány. Telefon, který nebyl testován, může být testován později nebo nemusí být testován vůbec. Z důvodu velkého množství telefonů s funkcí Bluetooth uváděných na trh nebude společnost Volvo schopná otestovat všechny telefony. V několika případech není telefon v seznamu uveden, protože nesplnil podmínky testů společnosti Volvo. Hlavní funkce jako uskutečnění, přijmutí a ukončení hovoru nefungovaly správně a/nebo připojení pomocí Bluetooth nebylo stabilní.

Proč má můj telefon Bluetooth® jiné funkce, než je uvedeno ve výsledcích testů Volvo na této internetové stránce?

To se může stát, pokud Váš telefon používá jinou verzi softwaru, než tu která byla použita při testování tohoto telefonu. Podrobnosti naleznete ve výsledcích testů na stránce "Specifikace v sekci "Vyhledat telefon". Pokyny pro aktualizaci softwaru Vašeho telefonu vyhledejte prosím v "Uživatelské příručce" telefonu.

Váš telefon může také vykazovat rozdíly v kompatibilitě oproti výsledkům testů, pokud je ve Vašem Volvu nainstalován jiný software Bluetooth®, než ten který byl použit pro testování.

Výsledky testů systému Bluetooth mohou ovlivnit i další faktory, např. funkčnost může být ovlivněna v závislosti na operátorovi používané mobilní sítě. Proto mohou být výsledky testů brány pouze jako informace o možnostech, které můžeme od telefonního systému Volvo Bluetooth Hands-free očekávat.

Jaké funkce byly testovány?

Telefonování

Připojení mobilního telefonu
Telefon může být spárován s hands-free systémem vozidla. Hands-free systém vozidla se při spuštění systému automaticky připojí k telefonu. Po připojení je možné ovládat aktivní hovor pomocí hands-free systému vozidla.

Uskutečnění hovoru z vozidla
Uživatel hands-free systému vozidla může uskutečňovat hovory vytočením čísel pomocí klávesnice hands-free systému vozidla.

Zrušení odchozího hovoru
Uživatel hands-free systému vozidla může zrušit probíhající hovor stisknutím tlačítka pro zavěšení na klávesnici hands-free systému vozidla.

Přijmutí příchozího hovoru
Uživatel hands-free systému vozidla může přijímat příchozí hovory pomocí hands-free systému vozidla.

Odmítnutí příchozího hovoru
Uživatel hands-free systému vozidla může omítnout příchozí hovory pomocí hands-free systému vozidla.

Zobrazení identifikace volajícího
Při přijmutí příchozího hovoru hands-free systém vozidla zobrazí identifikaci volajícího v podobě telefonního čísla nebo odpovídajícího jména z telefonního seznamu, pokud je telefonní seznam k dispozici.

Ukončení hovoru
Aktivní hovor může být ukončen při připojení telefonu k hands-free systému vozidla.


Ostatní funkce


Hlasové vytáčení
Prostřednictvím handsfree systému vozidla může uživatel na základě záznamů v telefonním seznamu jeho mobilního telefonu vytáčet telefonní čísla hlasem.

Telefonní seznam
Telefonní seznam mobilního telefonu může být zpřístupněn pro hands-free systém vozidla. Položky telefonního seznamu mohou být synchronizovány automaticky nebo manuálně, anebo mohou být odeslány do hands-free systému vozidla manuálně pomocí připojení Bluetooth. Uživatel může v telefonním seznamu položky prohlížet a jejich pomocí uskutečňovat hovory.

Seznam hovorů
V hands-free systému vozidla je k dispozici seznam hovorů mobilního telefonu. Ze seznamu hovorů je možné vytočit číslo. Seznam hovorů je možné prohlížet v hands-free systému vozidla.

Zobrazení síly signálu na displeji HMI vozidla
Mobilní telefon podporuje zobrazení síly signálu aktuální mobilní sítě v hands-free systému vozidla.

Možnost použití vyzvánění telefonu
Mobilní telefon podporuje přehrávání vyzvánění mobilního telefonu pomocí reproduktorů hands-free systému vozidla. Uživatel může používat stejné vyzvánění v hands-free systému vozidla jako v mobilním telefonu.

Přesměrování hovoru na mobilní telefon
Pokud je aktivní hovor spojen do hands-free systému vozidla a je poslouchán přes reproduktory hands-free systému vozidla, může uživatel přesměrovat hovor na mobilní telefon za účelem soukromého hovoru prostřednictvím sluchátka mobilního telefonu.

Přesměrování hovoru do reproduktorů vozidla
Pokud je aktivní hovor spojen do hands-free systému vozidla a je poslouchán přes reproduktor mobilního telefonu, může uživatel přesměrovat hovor do reproduktorů hands-free systému vozidla.

Odesílání DTMF tónů
Klávesnici hands-free systému vozidla je možné použít během aktivního telefonního hovoru k odesílání číslic jako DTMF tónů. DTMF tóny mohou být použity k ovládání menu telefonních služeb, např. systému hlasové pošty.


Mediální přehrávač


Připojení mediálního přehrávače
Zařízení Bluetooth může být spárováno s propojeno s hands-free systémem vozidla.

Přehrávání
Skladbu přehrávanou mediálním přehrávačem je možné poslouchat prostřednictvím zvukového systému vozidla.

Výběr skladby
Pomocí hands-free systému vozidla je možné vybrat předchozí nebo nesledující skladbu.

Zobrazení informací o skladbě na displeji HMI vozidla
V hands-free systému vozidla se zobrazí název aktuálně přehrávané skladby. Může být také zobrazen interpret a název alba, pokud jsou tyto funkce podporovány mediálním přehrávačem.

Jak si mám vykládat výsledky testů?

Výsledky testů jsou označeny Ano, Ne a Částečně. Ano znamená, že je funkce podporována. Ne znamená, že funkce není podporována. Částečně znamená, že funkce může být provedena, ale může být méně informací dostupných pro uživatele a/nebo je nutný dodatečný zásah uživatele. To je pak dokumentováno v záložce "Poznámky". Vezměte prosím na vědomí, že tato sekce je vždy zobrazena v angličtině.

Jaká jsou kriteria pro telefon, aby byl zařazen do seznamu jako "nejvhodnější telefon"?

Telefon by měl vyhovět následujícím testům:
 • Připojení mobilního telefonu
 • Uskutečnění hovoru z vozidla
 • Zrušení odchozího hovoru
 • Přijmutí příchozího hovoru
 • Odmítnutí příchozího hovoru
 • Ukončení hovoru
 • Telefonní seznam
 • Seznam hovorů
 • Připojení mediálního přehrávače
 • Zapnutí přehrávání
 • Volba požadované stopy

Jaké jsou technické specifikace telefonního systému Volvo Bluetooth® Hands-Free?

Jádro Bluetooth
Specifikace jádra Bluetooth definuje nastavení a použití spojení s dalším zařízením Bluetooth. Dané informace zobrazují verzi specifikace jádra Bluetooth, na kterých je založeno uvedené zařízení. Verze jádra Bluetooth jsou kompatibilní s předchozími verzemi. Při propojení dvou zařízení budou k dispozici funkce ze zařízení s nižší verzí. Hands free systém vozidla používá verzi 2.0.

HFP
Hands-Free Profile (HFP) definuje možnosti použití telefonu, např.: spojení hovorů, odpojení hovorů, atd. Při propojení dvou zařízení budou k dispozici funkce ze zařízení s nižší verzí. Hands free systém vozidla používá verzi Hands-Free Profile (HFP) 1.5.

OPP
Object Push Profile (OPP) definuje způsob jakým zařízení Bluetooth může vyměňovat kontakty. "Y" znamená, že zařízení je schopno přesouvat objekty. Tato funkce je potřebná, pokud telefon nepodporuje automatickou synchronizace telefonního seznamu. Pomocí OPP může uživatel manuálně vybrat kontakty v telefonním seznamu a odeslat je do systému Bluetooth hands free.

PBAP
Phone Book Access Profile (PBAP) definuje způsob přenosu objektů z telefonního seznamu mobilního telefonu. Objekty mobilního telefonu jsou zde položky hlavního telefonního seznamu nebo kteréhokoli ze tří seznamů hovorů (příchozí, odchozí nebo zmeškané hovory).

A2DP
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) definuje způsob jakým zřízení Bluetooth mohou streamovat obsah audia vysoké kvality, mono nebo stereo.

AVRCP
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) definuje jak může zařízení pracovat jako dálkové ovládání dalšího zařízení, které podporuje scénáře distibuce audia/videa.

Jaká verze softwaru se používá v testovaných telefonech?

Verze softwaru použitá v telefonu může ovlivnit kompatibilitu telefonu s Volvo Bluetooth hands-free systémem. Mobilní telefony byly testovány s nejnovější verzí softwaru v době provádění testu. Pokud je ve Vašem mobilním telefonu nainstalován jiný software, muže se funkčnost zabudovaného systému Bluetooth změnit oproti tomu, co naleznete na přiloženém seznamu. Na výsledky testu je nutné pohlížet jako na nástin funkcí, které může uživatel očekávat. Uživatel se může setkat s odlišnou funkcí z důvodu odlišného chování různých mobilních sítí, nebo s méně častými problémy, které nebyly během testu zaznamenány. Některé telefony jsou vybaveny specifickým softwarem operátora mobilní sítě a mohou také vykazovat odlišné chování od toho, které je zde uvedeno.

Pro zjištění verze softwaru mobilního telefonu postupujte následovně:

NOKIA
Zjištění verze softwaru v telefonu Nokia: Na hlavní obrazovce pomocí klávesnice zadejte *#0000#. Na obrazovce se zobrazí verze (V) softwaru.

SONY ERICSSON
Zjištění verze SW v telefonu Sony Ericsson: Pomocí joysticku a klávesnice vložte > * <<> <<> * <<> * (kde <<> nebo > označuje směr pohybu joysticku), pak vyberte Servisní info a Informace o softwaru.

MOTOROLA
Zjištění verze softwaru v telefonu Motorola: Na hlavní obrazovce pomocí klávesnice přejděte do menu/settings/phone status/other info/SW Version/Flex Version. Alternativně na hlavní obrazovce pomocí klávesnice zadejte *#9999#.

SAMSUNG
Na hlavní obrazovce vložte pomocí klávesnice *#1111#. Zobrazí se verze (V).

LG ELECTRONICS
Pomocí klávesnice přejděte do Menu/Mobile/Information nebo Settings & Tools/Phone info/SW/HW version.

HTC
U telefonů HTC s operačním systémem Windows Phone přejděte pomocí klávesnice do Start/Settings/System/Device Information.

BLACKBERRY
Pomocí klávesnice telefonu přejděte do Options/About.

Test date
Datum provedení testu.

Bude mobilní telefon s adaptérem Bluetooth® fungovat?

Ne, pouze mobilní telefony se zabudovanou funkcí Bluetooth® a s uspokojivou funkčností podle přehledu výsledků testů uvedeného na těchto internetových stránkách budou pracovat správně.

Jak spáruji kompatibilní telefon?

Postup připojení pro telefony testované společností Volvo naleznete v sekci "Najít telefon" na těchto internetových stránkách, v uživatelské příručce k Vašemu vozu nebo kontaktujte místní obchodní zastoupení společnosti Volvo.

Kolik telefonů mohu spárovat?

Systém podporuje až deset různých telefonů. Pokud se pokusíte připojit jedenáctý telefon,bude systém požadovat vymazání jednoho telefonu.

Jak změním jméno mého telefonu v seznamu spárovaných telefonů?

Před připojením telefonu k systému musíte upravit jeho jméno. Pokyny pro změnu ID Bluetooth® Vašeho telefonu vyhledejte prosím v "Uživatelské příručce" telefonu.

Mohu přenést svůj telefonní seznam?

Většina telefonů, ne však všechny, podporuje automatický přenos telefonního seznamu a/nebo kontaktů prostřednictvím Bluetooth® povelů PBAP nebo AT přes HFP. Pokud Váš telefon tuto funkci podporuje, můžete také přenést kontakty manuálně z Vašeho mobilního telefonu do telefonního seznamu Volvo Bluetooth Hands-free pomocí funkce telefonu OPP (Object Push Profile). Pokyny pro použití funkce OPP naleznete v uživatelské příručce Vašeho telefonu.

Volvo Bluetooth Hands-free Phone systém bude vyžadovat jak telefonní seznam uložený na Vaší SIM kartě (SM), tak seznam kontaktů uložený ve Vašem telefonu (ME). Po přenesení všech dat budou tyto dva telefonní seznamy sloučeny do jednoho. Vždy budete mít přístup pouze k telefonnímu seznamu mobilního telefonu, který je aktuálně připojen k Vašemu vozu.
Každé telefonní číslo představuje na seznamu jeden kontakt.
Maximální počet kontaktů:

Volva C30, C70, S40, S80, V50, V70, XC60 a XC70 vyrobená do 48. týdne roku 2008: 750 položek.

Volva C30, C70, S40, S80, V50, V70 a XC70 vyrobená od 48. týdne roku 2008 do 20. týdne roku 2011: 1250 položek

Volva XC60 vyrobená od 48. týdne roku 2008 do 46. týdne roku 2010: 1250 položek

Volva XC90 vyrobená od 20. týdne roku 2010  do 20. týdne roku 2011: 1250 položek

Volva C30, C70, S40, V50 a XC90 vyrobená od 20. týdne roku 2011: 1666 položek.

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera.

Proč se systém automaticky nespojí se spárovaným telefonem?

Na svém telefonu nastavte funkci Bluetooth® na "ZAPNUTO" a/nebo "Zjišťovat" vždy, a/nebo zajistěte, aby bylo vozidlo vždy označeno jako "důvěryhodné" zařízení. To umožní vozidlu jej identifikovat vždy, když se ocitne v jeho dosahu. Podrobnosti o úpravách nastavení funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce Vašeho telefonu.

Jaké jsou funkce systému?

Po provedení připojení mobilního telefonu s funkcí Bluetooth®, který byl testován Volvem (podrobnosti o kompatibilitě, viz sekce "Najít telefon"), k vozidlu, budete mít k dispozici mnoho funkcí:

 • Hands-free ovládání mobilního telefonu se zabudovaným mikrofonem s využitím reproduktorů audio systému
 • Možnost přepínat mezi hands-free a soukromým voláním
 • Stažení telefonního seznamu
 • Výběr různých vyzváněcích tónů
 • Streamování audia z připojeného zařízení

Jak se používají tyto funkce?

Informace o ovládání funkcí systému naleznete v uživatelské příručce k Vašemu vozidlu.

Musím si předplatit zvláštní síť?

Ne. Systém využívá Vaši stávající síť.

Jaká záruka je poskytována na tento systém?

Telefonní systém Bluetooth® Hands-free spadá do základní záruky na Vaše vozidlo.

Koho mám kontaktovat, pokud mám další otázky nebo potřebuji pomoc?

Pokud potřebujete další pomoc kontaktujte místní zákaznický servis Volvo nebo místní obchodní zastoupení Volvo.

Vzdání se nároku

Dostupnost určitých funkcí závisí na rozsahu podpory funkcí Bluetooth® ve Vašem telefonu. Navzdory tomu, že funkce Bluetooth® je celosvětovým standardem, je v současnosti do mobilních telefonů zaváděno mnoho různých verzí. Ne každá verze musí podporovat profily, které jsou nutné pro úspěšnou komunikaci s telefonním systémem Volvo Bluetooth® Hands-free. Výsledky testů uvedené na těchto internetových stránkách informují o kompatibilitě telefonu s funkcemi instalovanými v telefonním systému Volvo Bluetooth® Hands-free k datu provádění testu, tento seznam kompatibilních telefonů však není zárukou činnosti nebo funkčnosti telefonu. Činnost a dostupnost funkcí se může měnit v závislosti na verzi softwaru telefonu, přenosové sítě, pokrytí a mnoha dalších faktorech, které nemůže společnost Volvo ovlivnit. Společnost Volvo negarantuje dostupnost žádné specifické funkce a neposkytuje žádné záruky ani garance vztahující se k činnosti těchto funkcí. Kompatibilita telefonů a funkcí podléhá změnám bez nutnosti ohlášení. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce Vašeho telefonu. Systém nezahrnuje mobilní telefon.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou ve vlastnictví firmy Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání takových značek firmou Ford Motor Company je prováděno v rámci licence. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou ty s jejich příslušnými majiteli.