Kompatibilita Bluetooth telefonu - Sensus Connect

Sensus Connect

POKYNY A POZNÁMKY PRO PÁROVÁNÍ PŘÍSTROJŮ

  1. Stiskněte tlačítko OK/MENU, zvolte možnost Make car discoverable (Umožnit vyhledání vozu) a potvrďte svou volbu tlačítkem OK/MENU.
  2. Prostřednictvím externího Bluetooth® zařízení nechte vyhledat vozidlo. Přístroj bude nyní vyhledávat dostupná Bluetooth® zařízení, což může trvat přibližně jednu minutu.
  3. Na displeji externího zařízení zvolte název vozu.
  4. Zkontrolujte, zda specifický číselný kód zobrazený ve voze odpovídá tomu v externím zařízení. Pokud ano, potvrďte spojení jak u systému ve voze, tak i v externím zařízení.
  5. V telefonu přijměte nebo odmítněte možnosti týkající se práce s telefonními kontakty a zprávami. Nyní je externí zařízení připojeno. Jakmile je externí zařízení připojeno, objeví se jeho Bluetooth® název na displeji palubního systému vozidla a lze jej ovládat prostřednictvím rozhraní vozu.

Ověřte si kompatibilitu Vašeho telefonu s Bluetooth systémem Vašeho Volva. V rolovacích nabídkách níže zvolte požadovaný region a typ telefonu nebo zvolte model Vašeho vozu a postupujte podle zobrazených pokynů.