Pokyny a poznámky pro párování přístrojů

Vyhledání systému vozidla prostřednictvím Bluetooth® funkce externího zařízení.

Sensus Connect

 1. Stiskněte tlačítko OK/MENU, zvolte možnost Make car discoverable (Umožnit vyhledání vozu) a potvrďte svou volbu tlačítkem OK/MENU.
 2. Prostřednictvím externího Bluetooth® zařízení nechte vyhledat vozidlo. Přístroj bude nyní vyhledávat dostupná Bluetooth® zařízení, což může trvat přibližně jednu minutu.
 3. Na displeji externího zařízení zvolte název vozu.
 4. Zkontrolujte, zda specifický číselný kód zobrazený ve voze odpovídá tomu v externím zařízení. Pokud ano, potvrďte spojení jak u systému ve voze, tak i v externím zařízení.
 5. V telefonu přijměte nebo odmítněte možnosti týkající se práce s telefonními kontakty a zprávami. Nyní je externí zařízení připojeno. Jakmile je externí zařízení připojeno, objeví se jeho Bluetooth® název na displeji palubního systému vozidla a lze jej ovládat prostřednictvím rozhraní vozu.

Sensus

 1. Prostřednictvím tlačítka PHONE aktivujte funkci handsfree. Pokud je již připojený jiný telefon, toto připojení zrušte.
 2. Postup pro BluetoothTM vyhledávání najdete v návodu k obsluze pro Váš mobilní telefon.
 3. Na seznamu rozpoznaných jednotek ve Vašem mobilním telefonu zvolte možnost My Volvo Car (Můj vůz Volvo).
 4. Potom, co Vás mobilní telefon vyzve k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód '1234'.
 5. V mobilním telefonu potvrďte připojení k Vašemu Volvu (My Volvo Car). Mobilní telefon bude zaregistrován a automaticky připojen k audio systému, přičemž se na displeji zobrazí textové hlášení informující o probíhající synchronizaci.

Černobílé nebo černozelené zobrazení displeje

 1. Prostřednictvím tlačítka PHONE aktivujte funkci handsfree. Pokud je již připojený jiný telefon, toto připojení zrušte.
 2. Postup pro BluetoothTM vyhledávání najdete v návodu k obsluze pro Váš mobilní telefon.
 3. Na seznamu rozpoznaných jednotek ve Vašem mobilním telefonu zvolte možnost My Volvo Car (Můj vůz Volvo).
 4. Potom, co Vás mobilní telefon vyzve k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód '1234'.
 5. V mobilním telefonu potvrďte připojení k Vašemu Volvu (My Volvo Car). Mobilní telefon bude zaregistrován a automaticky připojen k audio systému, přičemž se na displeji zobrazí textové hlášení informující o probíhající synchronizaci.

 

Konkrétní pokyny pro připojení telefonu naleznete na stránce Bluetooth, kde zvolte svůj vůz a postupujte podle uvedených pokynů. Konkrétní pokyny pro připojení telefonu najdete v sekci 'POKYNY A POZNÁMKY PRO PÁROVÁNÍ PŘÍSTROJŮ'