Ekologický vozový park

Ekologický vozový park

Drive-E. Pro čistější jízdu a vyšší výkon.

Chráníme lidi v případě dopravní nehody již více než 80 let. Dnes před námi stojí další výzva.

Naše politika Drive-E znamená, že si Volvo vytyčilo jako svůj cíl vyrábět vozy, které nebudou produkovat vůbec žádné škodlivé emise CO2. Dosud jsme urazili dlouhou cestu, na které jsme se zabývali alternativními palivy a vysoce efektivními naftovými motory, které se mohou pochlubit emisemi CO2 již od 94 g/km.

A za rohem již čeká náš další krok k dosažení nulových emisí: celosvětová novinka Volvo V60 plug-in Hybrid a Volvo C30 Electric.

3 základní pilíře

1. Alternativní paliva

Alternativní paliva

Velkou předností Volva S80 Flexifuel je, že může využívat jako zdroj energie etanol i benzín.

2. Ekologické naftové motory

Ekologické naftové motory

Motor D2 Volva C30 produkuje emise CO2 neuvěřitelných 94 g/km.

3. Elektrifikace

Elektrifikace

Volvo V60 Plug-in Hybrid (uvedení v roce 2012) a Volvo C30 Electric (uvedení v roce 2011) představují náš další krok k dosažení nulových emisí.

 

Zjistěte si více o programu Drive-E a o našem komplexním přístupu k udržitelnému automobilovému provozu »

Klíčové ekologické otázky, které by měly figurovat v politice vozového parku

Klíčové ekologické otázky

Níže uvádíme seznam klíčových otázek a témat, která řešíme s našimi fleetovými zákazníky v souvislosti s ekologickou politikou vozových parků. Krom toho zde doporučujeme ke zvážení několik podnětů, díky kterým může Vaše společnost vytvořit vozový park přátelštější k životnímu prostředí.

 

1. Výběr dodavatele - ekologické záruky

 • Ujistěte se, že má dodavatel vozidel certifikát systému ekologického řízení (ISO 14001 a/nebo registraci EMAS), protože jen tak získáte záruku, že zavedl strukturovaná, dlouhodobá a komplexní opatření ke snížení dopadů na životní prostředí a zvýšení ekologického povědomí zaměstnanců. Zásady ekologického chování a zprávy se používají k prezentaci ambicí a výsledků společnosti.
 • Dále byste si měli prostudovat zásady ekologického chování a zprávy, které vypovídají o ekologické politice společnosti, o jejích ambicích a dosažených výsledcích.
 • Přístup společnosti Volvo k udržitelnosti automobilového provozu

 

2. Efektivní vozový park s nízkými emisemi CO2

 • Zvažte priority a váhu, které dostane hospodárnost motorů v zadávacích dokumentech pro vyžádání nabídky.
 • Zvažte, zda stáří Vašeho vozového parku nebrání zavedení nejnovějších a nejefektivnějších technologií na snížení emisí CO2.
 • Ekologické povědomí řidičů - potenciál uvnitř Vaší společnost uplatňovat ekologickou politiku v rámci lidských zdrojů a/nebo motivace k výběru nebo řízení úsporných vozidel.

 

3. Znalost zákonů

 • Informujte se o legislativě vztahující se k množství emisí CO2 na jednotlivých trzích a zjistěte, jaký vliv má na společnost a řidiče.
 • Zjistěte si budoucí plány týkající se poplatků za zatěžování životního prostředí a zavedení zón, ve kterých se budou moct pohybovat pouze vozy produkující nízké emise CO2.
 • Kontaktujte nás

 

4. Školící programy pro řidiče

 • Školením řidičů a spuštěním informačního programu lze často dosáhnout podstatného snížení nákladů na nákup paliva, které je často doprovázeno bonusy v podobě zlepšení jízdního chování řidičů, snížení počtu dopravních nehod a zlepšení spokojenosti zákazníků.
 • Tyto programy jsou k dispozici také v online verzi, která tvoří doplněk ke klasickému tréninku na silnici.
 • Tyto programy by mohly také tvořit součást motivačního programu určeného pro vzbuzení zájmu Vašich zaměstnanců o ekologickou jízdu - viz výše.
 • Volvo škola smyku 

 

5. Měření

 • Přínosy zavedení ekologického programu pro vozový park jsou samozřejmě patrnější, pokud je lze změřit.
 • Jako minimální standard bychom doporučili zavedení systému sledování spotřeby paliva, který by byl propojen se systémem karet na čerpání paliva.
 • Snížení dopadu na životní prostředí lze dosáhnout pouze pokud je změřen a sledován výkon vozidla. Standardními faktory ke sledování by měly být spotřeba paliva, množství emisí CO2, množství toxických plynů a opotřebování pneumatik.
 • Každoročně by měly být stanoveny nové firemní cíle pro zlepšení, přičemž by měl být pravidelně sledován vývoj plnění těchto cílů s následnou zpětnou vazbou pro řidiče a další zainteresované strany.

 

6. Palivová politika

 • V závislosti na jednotlivých zemích je k dispozici široká nabídka různých typů paliv.
 • Krátkodobými konkurenty naftových a benzínových motorů jsou pohonné jednotky na stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný ropný plyn (LPG) a elektricko-benzínové hybridy s palivovými články na obzoru.
 • Doporučujeme:
  • Průběžně vyhodnocovat možnosti alternativních paliv, včetně využití vozidla a struktury čerpacích stanic.
  • Zvážit výhody pramenící z provozu vozového parku na smíšená paliva: image společnosti, náklady na palivo, zbytkové hodnoty.
 • Kontaktujte nás

 

7. Servis a opravy

 • Servis, opravy a údržba mají dopad na životní prostředí z důvodu využívání přírodních zdrojů a produkce odpadů a škodlivých dílenských emisí.
 • Pro zajištění optimální spotřeby paliva a minimálních emisí je bezpodmínečně nutné, aby byla vozidla udržována podle nejvyšších standardů.

 

8. Alternativní způsoby dopravy

 • Závislost na automobilech se neustále zvyšuje a evropské vlády se pokoušejí odpovídat fiskálními prostředky pro snížení používání automobilů.
 • Alternativní způsoby dopravy jsou snáze dosažitelné v místech s vyšší koncentrací osob a tam, kde alternativy existují.
 • Přečtěte si více o programu Volvo Road Train Pilot