Novinky a události
 • Premiéra silničního vlaku SARTRE na veřejných komunikacích

  7.6.2012
  Volvo Projekt Sartre

  Poprvé v historii absolvoval silniční vlak tvořený vozy Volvo XC60, Volvo V60, Volvo S60 a jedním nákladním vozidlem v automatickém režimu jízdu za vedoucím automobilem po veřejné komunikaci, na níž se pohybovali další účastníci silničního provozu. Historická zkouška, která proběhla ve Španělsku, byla mimořádně úspěšná.

   

  Zkoušky konvojů vozidel v rámci projektu SARTRE (Safe Road Trains for the Environment), na kterém se společně podílejí Ricardo UK Ltd, Applus+ Idiada, Robotiker, Institut für Kraftfahrzeuge Aachen (IKA), SP Technical Research Institute, Volvo Technology a Volvo Car Corporation, postupují kupředu. Významný pokrok se uskutečnil minulý týden na dálnici poblíž Barcelony - historicky první zkušební jízda silničního vlaku mezi ostatními účastníky silničního provozu.

   

  „Během jednoho dne jsme ujeli 200 km a test dopadl dobře. Jsme skutečně nadšeni,“ říká Linda Wahlström, vedoucí projektu SARTRE ve společnosti Volvo Car Corporation.

   

  Silniční vlak je tvořen vedoucím vozidlem řízeným profesionálním řidičem, za kterým následují další automobily. S využitím stávajících bezpečnostních systémů firem Volvo Car Corporation a Volvo Technology - včetně prvků, jako jsou kamery, radar či laserová čidla -  automobily sledují vedoucí vozidlo i další auta v jejich bezprostředním okolí. Díky propojení pomocí bezdrátové komunikace „napodobují“ vozidla v konvoji vedoucí vůz při použití autonomní řídicí technologie firmy Ricardo. Automobily tak můžou zrychlovat, brzdit a zatáčet stejně jako vedoucí vůz.

   

  Vylepšené prostředí pro řidiče - kromě mnoha dalších změn

   

  Projekt si klade za cíl zvýšit pohodlí řidičů, kteří se nyní mohou při jízdě namísto řízení věnovat jiným činnostem: pracovat na svém počítači, číst knihu nebo se uvolnit a v klidu si vychutnat oběd.

   

  Od projektu se přirozeně také očekává zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení jeho dopadu na životní prostředí a díky plynulé regulaci rychlosti eliminace rizik dopravních zácp.

   

  Jedno vedoucí vozidlo a čtyři další v závěsu - Volvo S60, Volvo V60 a Volvo XC60 plus nákladní vůz - vytvořily ve Španělsku historicky první silniční vlak.

   

  „Jízda mezi ostatními účastníky silničního provozu je pro náš projekt významným milníkem. Bylo to opravdu napínavé,“ popisuje Linda Wahlström. Konvoj se pohyboval rychlostí 85 kilometrů v hodině. Mezera mezi jednotlivými vozy byla pouhých šest metrů. „Během našich testů na zkušebním okruhu jsme vyzkoušeli rozestupy od pěti do patnácti metrů,“ vzpomíná Linda Wahlström.

   

  Rychlá aklimatizace

   

  Sedět v automobilu, který se pohybuje rychlostí 85 km/h pouhých šest metrů za vozidlem vpředu, a spoléhat se výhradně na technologii, může být trochu strašidelné. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že lidé si na tento stav velmi rychle zvyknou.

   

  Tříletý projekt SARTRE probíhá již od roku 2009. Vozidla za tu dobu najezdila téměř  deset tisíc kilometrů. Po zkoušce na veřejných komunikacích ve Španělsku vstupuje nyní projekt do nové fáze, kde bude hlavní pozornost věnována analýze spotřeby paliva.

   

  „Během této doby jsme se hodně naučili. Lidé si myslí, že autonomní řízení je sci-fi, ale ve skutečnosti taková technologie již existuje. Z ryze koncepčního hlediska funguje dobře a silniční vlaky se v nějaké podobě v budoucnu zcela jistě objeví,“ říká Linda Wahlström.

   

  Pokračuje:

  „Zaměřili jsme se na to, abychom ve stávajících systémech prováděli co nejméně změn. Vše by mělo fungovat bez jakýchkoliv změn infrastruktury komunikací či nákladných doplňkových součástí ve vozidlech. Kromě softwaru vyvinutého v rámci projektu se naše vozidla od těch, která jsou běžně dostupná v autosalonech, liší pouze možností vzájemné bezdrátové komunikace.“

   

  INFORMACE PRO REDAKTORY

   

  O projektu SARTRE:

   

  Zkratka SARTRE znamená Safe Road Trains for the Environment (Bezpečné silniční vlaky pro životní prostředí). Projekt SARTRE, který je částečně financován ze 7. rámcového programu Evropské komise, je řízen britskou společností Ricardo UK Ltd a zahrnuje spolupráci mezi následujícími zúčastněnými firmami: Španělskou Idiada and Tecnalia, německým Institut für Kraftfahrzeuge Aachen (IKA), švédským SP Technical Research Institute, společností Volvo Car Corporation a švédskou Volvo Technology.

   

  Cílem projektu SARTRE je dosáhnout pokroku v osobní dopravě prostřednictvím bezpečných a ekologických silničních vlaků (konvojů). V rámci programu se vyvíjejí prototypy systémů, které umožní bezpečné zavedení silničních vlaků do běžného provozu, aniž by bylo zapotřebí jakkoliv měnit veřejné komunikace. Projekt řeší tři hlavní dopravní problémy dneška – ekologii, bezpečnost a dopravní zácpy. Jako motivaci k jeho přijetí mezi uživateli nabízí možnost zvýšeného „komfortu jízdy pro řidiče“. Cíle projektu SARTRE lze shrnout následovně:

   

  1. Definovat soubor přijatelných strategií pro jízdu v konvojích, které umožní provoz silničních vlaků na veřejných komunikacích, aniž by bylo nutno měnit silniční či jakoukoliv jinou infrastrukturu.
  2. Vylepšit, rozvinout a integrovat prototyp technologie pro jízdu v konvojích, pomocí níž by mohly být definované strategie vyhodnoceny v reálných podmínkách.
  3. Prokázat, jak může využití konvojů vést ke snížení dopadu na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a snížení hustoty provozu.
  4. Předvést nový obchodní model motivující k využití jízdy v konvojích, jenž přinese prospěch jak provozovatelům vedoucích vozidel, tak motoristům, kteří budou jízdu v konvojích využívat.

   

  V případě úspěšného vyřešení těchto cílů lze očekávat značný přínos projektu SARTRE. Předpokládaná úspora paliva při jízdě v silničním vlaku po dálnici se pohybuje kolem 20 procent, v závislosti na rozestupech vozidel a jejich geometrii. Bezpečnostní přínosy budou spočívat ve snížení počtu dopravních nehod zaviněných nepozorností (únavou) řidičů. Zlepší se také využití kapacity stávajících komunikací, což nabízí potenciál ke zkrácení celkové doby jízdy. Uživatelům tato technologie nabídne praktické výhody v podobě příjemnějšího, předvídatelnějšího a levnějšího cestování, s čímž souvisí i důležitý přínos v podobě většího množství volného času. Projekt SARTRE byl formálně zahájen v září 2009 a poběží celkem tři roky. www.SARTRE-project.eu

   

  Partneři

   

  Švédský technický výzkumný institut SP Technical Research Institute je součástí skupiny SP Group, kterou tvoří mateřská společnost a její dceřiné společnosti - CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI a JTI. Jedná se o skupinu institucí zabývajících se výzkumem, inovacemi a trvale udržitelným rozvojem průmyslu a lidské společnosti. Činnost skupiny pokrývá množství technických oblastí. Její laboratoře a zdroje splňují nejnáročnější národní i mezinárodní standardy. Důležitým zdrojem vědomostí je přibližně  tisíc pracovníků skupiny, z nichž polovina má vysokoškolské vzdělání a přibližně 250 z nich má výzkumnou vědeckou kvalifikaci. Od listopadu 2009 je SP Group majetkem státní holdingové firmy RISE Holding AB. Více informací naleznete na internetových stránkách http://www.sp.se/en.

   

  Ricardo plc je přední nezávislý světový poskytovatel technologií a strategický konzultant pro sektory dopravy a zdrojů čistých energií. Technická odbornost společnosti sahá od integrace systémů vozidel přes vývoj řídicích systémů, elektroniky a softwaru až po nejmodernější hnací ústrojí a převodovky využívající benzin, naftu, hybridní technologie či palivové články. Firma se také zabývá využitím větrné energie a vývojem přílivových elektráren. Ricardo plc je veřejná společnost kótovaná na Londýnské burze cenných papírů. Ve finančním roce 2010 vykázala tržby ve výši 162,8 milionu liber. Ricardo se na projektu SARTRE podílí prostřednictvím své britské pobočky Ricardo UK Ltd. Další informace získáte na www.ricardo.com.

   

  Robotiker je univerzální smluvní poskytovatel služeb v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, jenž nabízí komplexní soubor služeb a produktů od plánování přes technologický dohled až po zakládání nových firem pracujících s novými technologiemi. Z této široké nabídky jsou pro spolupráci s našimi firmami nejdůležitější služby v oblasti rozvoje výzkumných a vývojových projektů a poradenství v oblasti technologií. Robotiker působí na svých referenčních trzích prostřednictvím pěti divizí: ENERGY, TELECOM, AUTOMOTIVE, INFOTECH a INNOVA (ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE, AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE a INOVACE). Díky orientaci na potřeby firem v těchto klíčových sektorech se může výzkumné centrum lépe specializovat. Jeho hlavním cílem je aktivně přispívat k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti prostřednictvím výzkumu a přenosu technologií. Za dobu své existence se technologické centrum Robotiker podílelo na více než 85 evropských projektech, z nichž 24 stále probíhá. Více se dozvíte na internetových stránkách www.robotiker.com.

   

  Volvo Technology Corporation je obchodní jednotka skupiny Volvo Group, která je jedním z předních světových výrobců komerčních dopravních řešení a dodavatelem produktů, jako jsou kamiony, autobusy, stavební stroje, hnací systémy pro námořní a průmyslové aplikace či komponenty leteckých motorů. Společnost byla založena v roce 1927. Dnes má Volvo přibližně 100 tisíc zaměstnanců, výrobní závody v 19 zemích a působí na více než 180 trzích. Volvo Technology Corporation je firma orientující se na inovace, která na smluvním základě vynalézá, zkoumá, vyvíjí a integruje nové systémy, obchodní koncepty a technologická řešení pro produkty v oblastech dopravy a výroby vozidel. Hlavními zákazníky společnosti Volvo Technology jsou obchodní složky a divize Volvo Group. Kromě toho se Volvo Technology podílí na národních a mezinárodních projektech v určitých strategických oblastech realizovaných formou společných výzkumných programů. Podrobnější informace o společnosti získáte na stránkách www.tech.volvo.com.

   

  Applus+ IDIADA je globální partner pro automobilový průmysl poskytující kompletní řešení pro vývojové projekty v tomto odvětví po celém světě. Technické centrum Applus+ IDIADA se nachází ve Španělsku, přibližně 70 km na jih od Barcelony. Jeho dceřiné společnosti a pobočky fungují v 16 evropských a asijských zemích. Celkem společnost zaměstnává přibližně  tisíc pracovníků. Mezi hlavní aktivity Applus+ IDIADA patří vývoj, testování a homologace. Další obory činnosti pak zahrnují hnací ústrojí, emise, hluk a vibrace, dynamiku vozidel, brzdové systémy, problematiku únavy a životnosti materiálů a pasivní bezpečnost. Zkušební středisko Applus+ IDIADA je uznáváno jako jedno z nejlepších na světě a je známé kvalitou svých služeb. Maximální důraz pak klade na bezpečnost a důvěrnost všech informací. Díky povětrnostním podmínkám je toto zařízení první volbou bez ohledu na druh prováděných testů. Více informací naleznete na webových stránkách www.idiada.com.

   

  Institut für Kraftfahrzeuge, Univerzita RWTH, Cáchy (IKA), pyšnící se svou stoletou historií, se zabývá vzděláváním nových odborníků, výzkumem vozidel – například osobních automobilů, užitkových vozů, autobusů a motocyklů – a řešením souvisejících problémů, jako jsou dopravní a ekologické aspekty (hluk, emise atd.). V roce 2009 měl institut více než 200 zaměstnanců. IKA stále více spojuje výzkumné projekty s vývojovými činnostmi, které jsou financovány třetími stranami. Činnosti IKA se přizpůsobují požadavkům průmyslu a institut je rozdělen na následující oddělení: podvozky, karoserie, hnací ústrojí, akustika, elektronika, asistenční systémy pro řidiče, strategie a vývoj procesů. Oddělení zabývající se asistenčními systémy pro řidiče se zaměřuje na jejich vývoj a hodnocení. Od prvního představení pokročilých asistenčních systémů (advanced driver assistant systems - ADAS) se institut IKA stal jedním z předních zkušebních zařízení pro nezávislé testování a certifikaci systémů i celých aplikací. Více na www.ika.rwth-aachen.de.

   

  Volvo Car Corporation je jedna z nejsilnějších automobilových značek s dlouholetou a úspěšnou tradicí světových inovací. Volvo prodává zhruba 450 tisíc vozidel ročně prostřednictvím přibližně dvou tisíc prodejních a servisních míst ve 120 zemích po celém světě. Centrála a další zařízení společnosti Volvo Car Corporation sídlí ve švédském Göteborgu. Pro podrobnější informace navštivte internetové stránky www.volvocars.com a www.media.volvocars.com.

  Poprvé v historii absolvoval silniční vlak tvořený vozy Volvo XC60, Volvo V60, Volvo S60 a jedním nákladním vozidlem v automatickém režimu jízdu za vedoucím automobilem po veřejné komunikaci, na níž se pohybovali další účastníci silničního provozu. Historická zkouška, která proběhla ve Španělsku, byla mimořádně úspěšná.
  Zpět