Novinky a události
 • Společnost Volvo Cars se soustředí na problematiku bezpečnosti elektromobilů

  14.1.2010
  Volvo bezpečnost baterií

  Práce společnosti Volvo Cars na vývoji technologií pro elektromobily zahrnuje i systematický přístup k otázce bezpečnosti elektrických baterií. Základním východiskem je, že automobil Volvo poháněný bateriemi musí být stejně bezpečný, jako jakýkoliv jiný vůz této značky – z hlediska ochrany proti krádeži, jízdních vlastností, ale také v případě nehody.

   

  „Všechny naše produkty podléhají stejně přísným bezpečnostním kritériím, avšak oblasti kritické z hlediska bezpečnosti se mohou lišit v závislosti na typu hnacího ústrojí a použitém palivu. Technologie elektrifikace pro nás znamená další významnou výzvu v naší snaze vyrábět nejbezpečnější automobily na trhu,“ říká Thomas Broberg, bezpečnostní expert společnosti Volvo Cars. Dodává: „Je pochopitelné, že řada otázek týkajících se bezpečnosti elektromobilů souvisí s tím, co se stane v případě nehody. Vzhledem k tomu, že v reálném provozu potká nehoda pouze jedno procento našich vozů za celou dobu jejich životnosti, musíme přijmout převážně holistický přístup vycházející ze všech aspektů každodenního použití automobilu.“

   

  Monitorování a ochrana

   

  Volvo v současnosti provádí rozsáhlé a důkladné analýzy celé řady bezpečnostních scénářů pro automobily s elektrickým pohonem. Prostřednictvím pokročilého monitorování stavu baterií a jejich důkladným zapouzdřením je zajištěna účinná ochrana článků v případě nehody. Výsledkem je komplexní soubor bezpečnostních technologií nejvyšší třídy.

   

  „Východiskem při naší činnosti v oblasti bezpečnostního výzkumu jsou holistický přístup a podmínky v reálném provozu. Na základě naší obsáhlé databáze s údaji o skutečných nehodách víme, na kterou oblast se při simulaci podmínek každodenního provozu zaměřit. Řešení, která jsme pro naše připravované elektromobily vyvinuli, proto berou v úvahu situace, které jsou pro daný typ vozidla jedinečné,“ pokračuje Thomas Broberg.

   

  Všechny údaje o způsobu, jakým jsou automobily vyráběny, používány a opravovány, až po údaje o způsobu jejich recyklace jsou důkladně analyzovány a získané informace jsou využívány při vývoji konečného produkčního modelu vozidla.
   

  Probíhají komplexní testy – a další se připravují

   

  Bezpečnostní testy společnosti Volvo probíhají v několika různých etapách. Nejprve na úrovni komponent, poté na úrovni jednotlivých systémů a nakonec je bezpečnostním testům podroben celý automobil - nejprve virtuálně prostřednictvím počítače a poté fyzicky v moderním nárazovém středisku společnosti Volvo.

   

  „V současnosti dokončujeme testy na úrovni komponent, abychom ověřili, jaký vliv má na baterii prudké brzdění a následná kolize. Výsledky zkoumáme z několika různých úhlů. Poprvé jsme také provedli pokročilé plnohodnotné nárazové testy, jejichž cílem bylo ověřit technologii použitou u automobilů s elektrickým pohonem,“ prozrazuje Thomas Broberg.

   

  Značka Volvo při provádění podrobných zkoušek a ověření využívá svého unikátního know-how z podmínek reálného provozu. Zkušební režim navíc zahrnuje obecné požadavky a protokoly bezpečnostních institucí z oblasti automobilového průmyslu.

   

  Když společnost Volvo analyzuje situace z hlediska bezpečnosti, používají inženýři model, který ilustruje sekvenci událostí v průběhu celé jízdy. Proces je rozdělen do pěti fází:  od podmínek normální jízdy až do okamžiku po nehodě. Na základě těchto pěti fází vyvíjí společnost Volvo nová bezpečnostní řešení a zlepšuje ta stávající.
   

  Unikátní řešení pro elektromobily

   

  Všechny stávající bezpečnostní systémy používané ve vozech Volvo budou rovněž dostupné i u elektromobilů této značky. Elektrický pohon však vytváří nové možné bezpečnostní scénáře, kterými je zapotřebí se zabývat.

   

  Bezpečnostní experti značky Volvo pečlivě analyzovali pět fází sekvence nehody a vyvinuli unikátní řešení pro zabezpečení baterií a pro ochranu cestujících.

   

  1. Normální jízda: Komplexní a pokročilý monitorovací systém sleduje situaci a regulací systému chlazení zajišťuje, aby v každém článku byla zachována správná úroveň napětí a optimální provozní teplota. To je důležité jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska kapacity baterie. V případě jakékoliv odchylky je baterie z preventivních důvodů automaticky odpojena.

   

  2. Konflikt: Baterie představuje hmotnost, která může nebývalým způsobem ovlivnit dynamiku vozidla a změnit jeho chování, například při rychlých úhybných manévrech. Stávající platformy a brzdné systémy společnosti Volvo se dokážou se zvýšenou hmotností vypořádat, zatímco stabilizační systém DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) pomáhá řidiči situaci stabilizovat.

   

  3. Prevence: V případě hrozící kolize, kdy je situace pro řidiče obtížně řešitelná, může vozidlo aktivovat automatické systémy, jako je například systém upozornění na nebezpečí kolize s plně automatickým brzděním či systém City Safety, které jsou schopny nehodě buď zcela předejít nebo alespoň zmírní její následky. Těmito systémy mohou být vybavena i vozidla s elektrickým pohonem.

   

  4. Kolize: Aby bylo možné následky kolize co nejvíce snížit, je baterie dobře chráněna a umístěna mimo deformační zóny vozidla. Baterie je navíc pevně zapouzdřena. Ocelové výztuže a další části karoserie kolem baterie jsou vyztužené, aby se při nehodě předešlo jejímu poškození.
  Pokud je baterie poškozena a dojde k úniku plynných chemických látek, je prostor opatřen speciálními kanály, které plyny odvedou pod vozidlo. Pro případ extrémního přehřátí baterie je posádka chráněna pouzdrem, ve kterém je baterie uložena.
  V okamžiku nárazu vyšlou nárazová čidla napojená na baterii informaci o kolizi do počítače vozidla, který automaticky odpojí přívod elektrické energie, aby se předešlo riziku vzniku zkratu.

   

  5. Po nehodě: Baterie je navíc vybavena jističem, který funguje podobně jako jistič v domácnosti. Pokud proud teče chybným směrem (například tehdy, pokud jsou dva kabely při nehodě zkratovány), tento systém odpojí a izoluje baterii.
  Společnost Volvo také spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému a poskytuje jim podrobné informace o tom, jak co nejlépe řešit nouzové situace a nehody u různých modelů značky Volvo.

   

  Bezpečnost při servisu a recyklaci

   

  Vozidla jsou vybavena servisním vypínačem, pomocí kterého lze přívod elektrické energie z baterií rychle a bezpečně odpojit.

   

  Společnost Volvo Cars a výrobci baterií přebírají celkovou odpovědnost za svůj produkt pokud jde o jeho výrobu i recyklaci. Tím je zajištěna správná likvidace baterie na konci životního cyklu vozidla.

   

  „Při pohledu do budoucnosti si dokážeme představit, že vozidla vybavená výhradně elektrickým pohonem mohou být ještě bezpečnější, než automobily se spalovacími motory. Považujeme technologii elektromobilů za zajímavou výzvu – i z hlediska bezpečnosti,“ dodává Thomas Broberg.

   

  Práce společnosti Volvo Cars na vývoji technologií pro elektromobily zahrnuje i systematický přístup k otázce bezpečnosti elektrických baterií.
  Zpět