Novinky a události
 • Nové Volvo V60 – prvotřídní bezpečnost uvnitř i vně automobilu

  15.7.2010
  Volvo V60

  Nové Volvo V60 je naplněno nejmodernějšími řešeními, která řidiči aktivně pomáhají předcházet nehodám – a která ochrání posádku v případech, kdy je nehoda nevyhnutelná.

   

  Bezpečnostní technologie rovněž přispívá k vyšší bezpečnosti chodců a posádek ostatních vozidel.

   

  Systém detekce chodců s funkcí plně automatického brzdění dokáže rozpoznat chodce v jízdní dráze vozidla. Pokud řidič včas nezareaguje, automobil automaticky aktivuje brzdy.

   

  „Volvo vždy bylo průkopníkem v oblasti ochrany posádek uvnitř svých vozidel. V posledních letech jsme realizovali několik průlomových projektů, jejichž úkolem bylo pomoci řidičům předcházet nehodám s jinými vozidly. Nyní jsme učinili obrovský krok vpřed díky technologii, která pomáhá zvyšovat také bezpečnost nechráněných účastníků silničního provozu,“ říká Thomas Broberg, vedoucí bezpečnostní poradce ve společnosti Volvo Cars.

   

  Dodává:

   

  „Jsme velmi hrdí, že se nám podařilo tuto technologii propracovat na takovou úroveň spolehlivosti, že dokážeme nabídnout kompletní systém, který pomůže nehodám s chodci předcházet tím, že chodce rozpozná, řidiče na něj upozorní a v případě potřeby sám aktivuje brzdy.

   

  Bezpečnější detekce díky kombinaci dvou systémů

   

  Systém rozpoznávání chodců s funkcí plně automatického brzdění je tvořen novým radarem umístěným za mřížkou chladiče, kamerou před vnitřním zpětným zrcátkem a centrální řídicí jednotkou. Úkolem radaru je detekovat chodce nebo automobil před vozidlem a určovat jejich vzdálenost. Kamera má následně za úkol určit, o jaký typ objektu se jedná.

   

  Systém je naprogramován tak, aby reagoval i na automobily před vozidlem, které stojí, nebo které se pohybují stejným směrem jako vozidlo vybavené tímto systémem.

   

  S novým radarem se dvěma režimy, který má výrazně širší zorné pole, je možné včas identifikovat i chodce chystající se vstoupit do vozovky. Kamera se vyznačuje vyšším rozlišením než v minulosti. Díky tomu je schopna rozpoznat i směr pohybu chodce.

   

  „Pro aktivaci brzd je nezbytné, aby přítomnost objektu potvrdil jak radar, tak i kamera. Nejmodernější čidla nyní umožňují využití plného výkonu brzdové soustavy,“ vysvětluje Thomas Broberg.

   

  Dodává:

   

  „Rozpoznávání chodců s dostatečnou spolehlivostí představuje složitý problém. Naše inovativní technologie je naprogramována tak, aby dokázala vysledovat způsob pohybu chodce a vypočítat pravděpodobnost, že chodec vstoupí do jízdní dráhy vozidla. Systém dokáže rozpoznat chodce od výšky 80 cm tedy i poměrně malé děti.“

   

  Technologie je založena na stejném principu jako lidské oko a podobně jako u našeho zraku je i funkce kamery za určitých podmínek zhoršena – to platí například za tmy či za špatného počasí.“

   

  Nová technologie umožňuje využití plného výkonu brzd

   

  V nouzové situaci je řidič nejprve upozorněn zvukovým výstražným signálem a blikajícím světlem v zorném poli na čelním skle. Aby řidič co nejrychleji intuitivně zareagoval, připomíná tento výstražný signál brzdové světlo jiného vozidla. Ve stejném okamžiku se zvýší tlak v brzdném systému. Pokud řidič ani přes upozornění nereaguje a srážka se stane nevyhnutelnou, vůz začne automaticky intenzivně brzdit.

   

  Společnost Volvo Cars na vývoji technologie rozpoznávání chodců s funkcí plně automatického brzdění pracovala pět let. Zkušební automobily najezdily množství kilometrů po celém světě s cílem vyzkoušet systém ve všech různých dopravních situacích, na různých typech vozovek a v různých klimatických podmínkách.

   

  „Najezdili jsme mnoho zkušebních kilometrů v reálném provozu, abychom systém „naučili“ rozpoznávat vzory pohybu chodců a jejich vzhled v různých zemích a kulturách. Informace z těchto reálných testů můžeme navíc využít pro provádění komplexních počítačových simulací,“ vysvětluje Thomas Broberg.

   

  Předchází nehodám při rychlostech do 35 km/h

   

  Pokud řidič na vzniklou situaci včas nezareaguje, dokáže systém rozpoznávání chodců s funkcí plně automatického brzdění srážce s chodcem zabránit až do rychlosti 35 km/h. Při vyšších rychlostech je kladen důraz především na to, aby se rychlost vozidla před nárazem co nejvíce snížila. Rychlost lze snížit až o 25 km/h.

   

  Statistiky ukazují, že rychlost vozidla má na následky nehody rozhodující vliv. Při nižší rychlosti nárazu se významně snižuje riziko vzniku závažných poranění.

   

  „Podíl smrtelných zranění chodců je v současnosti vysoký a naše technologie sehraje při snižování tohoto nebezpečí významnou roli,“ říká Thomas Broberg.

   

  Rozpozná i jiné automobily

   

  Až 90% všech dopravních nehod je způsobeno nepozorností řidiče. Polovina řidičů, kteří narazí do vozidla před sebou, před kolizí vůbec nebrzdí.

   

  Technologie rozpoznávání chodců s funkcí plně automatického brzdění představuje další vývojovou fázi systému upozornění na nebezpečí srážky s funkcí automatického brzdění, která byla společností Volvo Cars představena již dříve. Nová V60 je rovněž schopna vyhodnotit rizikovou situaci, upozornit na ni řidiče a v případě potřeby i začít automaticky brzdit, hrozí-li náraz do vozidla vpředu.

   

  Účelem prvotní výstrahy je řidiče upozornit, aby sám začal brzdit a nebezpečí zabránil. Pokud řidič ani přes upozornění nereaguje, automobil začne automaticky a s maximální intenzitou brzdit ještě předtím, než se srážka stane nevyhnutelnou. Díky funkci automatického brzdění lze nehodě zcela předejít, pokud je rozdíl rychlostí obou vozidel menší než 35 km/h.

   

  Upozorní řidiče na přílišnou únavu

   

  Nové sportovní kombi Volvo může být přirozeně vybaveno i celou řadou dalších řešení, která řidičům pomohou jezdit bezpečněji - například:

   

  • Sledování bdělosti řidiče (DAC). Unikátní technologie pro sledování únavy a nepozornosti řidiče. Tato funkce monitoruje pohyb vozidla mezi jízdními pruhy, a pokud se styl řízení změní na náhodný nebo nekontrolovaný, řidiče na tuto skutečnost upozorní.
  • Upozornění na vybočení z jízdního pruhu (LDW) řidiče upozorní, pokud automobil bez použití směrovek přejede čáru ohraničující jízdní pruh.
  • Systém BLIS pro eliminaci mrtvého úhlu pomáhá detekovat vozidla nacházející se ve slepém úhlu zpětných zrcátek vašeho automobilu. Řidič je na hrozící nebezpečí upozorněn výstražnou kontrolkou vedle příslušného zpětného zrcátka.
  • Aktivní xenonové světlomety jsou navrženy tak, aby dokázaly sledovat zakřivení silnice. Tím je zajištěno nejlepší možné osvětlení při jízdě za tmy po silnicích s množstvím zatáček.

   

  City Safety – pomáhá předejít nehodám při nízkých rychlostech

   

  Nové Volvo V60 je standardně vybaveno systémem City Safety. Při rychlostech do 30 km/h systém dokáže kolizi s vozidlem nebo překážkou buď zcela zabránit, nebo alespoň snížit její následky.

   

  Nárazy do vozidla vpředu jsou v hustém městském provozu a při jízdě v zácpách běžné. Přibližně k 75 procentům všech nehod dochází v rychlostech nižších než 30 kilometrů v hodině. Studie ukazují, že v 50 procentech těchto případů řidič druhého vozidla před nehodou vůbec nebrzdil.

   

  Systém City Safety bedlivě sleduje provoz před vozidlem pomocí laserového čidla integrovaného do horní části čelního skla ve výšce vnitřního zpětného zrcátka.

   

  Automobil se systémem City Safety automaticky zastaví, jestliže řidič včas nezareaguje na zpomalení nebo zastavení vozidla vpředu, případně pokud se příliš rychle blíží k pevné překážce. Pokud je relativní rozdíl rychlostí obou vozidel menší než 15 km/h, lze nehodě zcela předejít. Pokud je rozdíl rychlostí mezi 15 a 30 km/h, je rychlost nárazu snížena, aby se minimalizovaly následky nehody.

   

  Udržování rychlosti

   

  Nové Volvo V60 je rovněž vybaveno omezovačem rychlosti - funkcí, která řidiči pomáhá předcházet překročení určité rychlosti, například stanoveného rychlostního limitu.

   

  Vysoká rychlost je častou příčinou velké části smrtelných dopravních nehod. Výzkumy Švédské správy silnic ukazují, že při dodržování rychlostních limitů by počet osob usmrcených na švédských silnicích mohl být o 100 až 150 nižší.

   

  „Při aktivovaném omezovači rychlosti řidič nemusí sledovat tachometr a namísto toho se může soustředit na ostatní vozidla a další účastníky silničního provozu. Automobil sám zajistí, aby k překročení maximální rychlosti nedošlo,“ říká Thomas Broberg.

   

  Systém ochrany pro případ převrácení vozu (ROPS) ve standardní výbavě

   

  Nové Volvo V60 je standardně vybaveno systémem ochrany pro případ převrácení vozu (ROPS).

   

  Pokročilá čidla v případě převrácení vozidla zajistí aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů a nafukovacích clon. Ty společně s bezpečnostní klecí pomohou v těchto situacích ochránit cestující před zraněním.

   

  Bezpečnost v případě nárazu včetně vylepšených nafukovacích clon

   

  V případě nárazu je důmyslně navrženou konstrukcí tvořenou různými druhy vysokopevnostní oceli zajištěna ochrana prostoru pro cestující. Konstrukce přídě nového Volva V60 je rozdělena do čtyř zón, z nichž každá plní v průběhu procesu deformace odlišnou roli. Napříč uložený motor vytváří více prostoru pro deformace a pomáhá snižovat riziko jeho průniku do prostoru pro cestující v případě čelního nárazu.

   

  Nové Volvo V60 je vybaveno předpínači bezpečnostních pásů na všech sedadlech. Nejmodernější zádržné systémy regulují činnost airbagů a omezovače tahu bezpečnostních pásů optimalizují úroveň ochrany v závislosti na síle nárazu.

   

  Kromě jiných bezpečnostních systémů je nová V60 rovněž vybavena systémem ochrany proti bočnímu nárazu, bočními airbagy v sedadlech, nafukovacími clonami či systémem WHIPS na ochranu před poraněním krku; posledně jmenovaný patří mezi neúčinnější systémy svého druhu na trhu.

   

  Systém ochrany proti bočnímu nárazu (Side Impact Protection System - SIPS) byl u nové V60 dále vylepšen, aby dokázal posádku ochránit před větším počtem nebezpečí, například před nárazy do boků před nebo za prostorem pro cestující. Toho se podařilo dosáhnout díky unikátnímu způsobu využití gyroskopu, který ovládá aktivaci nafukovacích clon, bočních airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů.

   

  Systém zpracovává informace z čidel ve vozidle, které kombinuje s údaji z gyroskopu, jenž je součástí stabilizačního systému DSTC.

   

  „Nové Volvo V60 je ztělesněním naší snahy vyrábět nejbezpečnější automobily na světě a znamená další krok k cíli, aby do roku 2020 žádný cestující v novém voze Volvo nebyl usmrcen ani vážně zraněn,“ dodává Thomas Broberg.

   

  Bezpečnost dětí v novém Volvu V60

   

  Zcela nové Volvo V60 může být vybaveno integrovanými dvoustupňovými dětskými sedáky zabudovanými do obou vnějších zadních sedadel. Dvoustupňový sedák může být nastaven do dvou výšek, čímž je zajištěno, že děti různé velikosti sedí dostatečně vysoko, aby viděly z oken a současně pro ně byla zajištěna maximální možná ochrana.

   

  Spodní poloha je určena pro děti s výškou od 115 do 140 cm a s hmotností mezi 22 a 36 kg, zatímco horní poloha je určena pro děti měřící 95 – 120 cm a vážící mezi 15 a 25 kg.

   

  Popisy a údaje v tomto tiskovém materiálu se týkají mezinárodní modelové řady společnosti Volvo Cars. Popsané prvky mohou být součástí příplatkové výbavy. Výbava vozidel se může v jednotlivých zemích lišit a může být změněna bez předchozího oznámení.

   

  Nové Volvo V60 je naplněno nejmodernějšími řešeními, která řidiči aktivně pomáhají předcházet nehodám – a která ochrání posádku v případech, kdy je nehoda nevyhnutelná. Bezpečnostní technologie rovněž přispívá k vyšší bezpečnosti chodců a posádek ostatních vozidel.
  Zpět