Novinky a události
 • Zbrusu nové Volvo V40 - bezpečnostní a podpůrné systémy: nejinteligentnější a nejbezpečnější Volvo v historii

  7.3.2012
  Volvo V40

  Doplněním několika high-tech funkcí ke stávající velmi široké sestavě bezpečnostních a podpůrných systémů větších modelů se nové Volvo V40 stává nejinteligentnějším a zároveň nejbezpečnějším Volvem v historii.

   

  Mezi nové prvky patří první airbag pro chodce na světě, asistent pro udržení vozidla v jízdním pruhu, důmyslný automatický parkovací asistent, automatický systém čtení dopravních značek (Road Sign Information), automatické přepínání dálkových světel (Active High Beam) a radar na zádi upozorňující na vozidla blížící se z boku (Cross Traffic Alert).

   

  Nová V40 je rovněž vybavena průlomovým systémem rozpoznávání chodců s funkcí automatického brzdění a systémem City Safety pro prevenci nehod v nízkých rychlostech, který nově funguje při rychlostech až do 50 km/h.

   

  Automatický parkovací asistent - snadné parkování do řady vozidel

   

  Studie globálního výzkumného institutu TNS ukazuje, že plná třetina evropských řidičů má problém s podélným parkováním v řadě vozidel. V podobné studii britské pojišťovny elephant.co.uk přibližně dvě třetiny řidičů uvedly, že se při podélném parkování necítí dobře.

   

  S automatickým parkovacím asistentem je podélné parkování do řady vozidel snadné a přesné, neboť systém převezme řízení volantu, zatímco řidič ovládá pouze převodovku a rychlost vozidla. Ke správnému provedení parkovacího manévru slouží přední, zadní a boční ultrazvuková čidla. Pokud řidič automatický parkovací asistent aktivuje, čidla začnou kontrolovat prostor podél vozidla. Je-li nalezeno parkovací místo o velikosti odpovídající nejméně 1,2násobku délky vozidla, zazní zvukový signál a řidič je zprávou na přístrojovém panelu vyzván, aby zastavil.

   

  Poté displej řidiče jasnými textovými pokyny a animacemi na přístrojovém panelu vede až do správného zaparkování. Přestože řidič nejprve zařadí zpátečku a reguluje rychlost vozidla, kontrolu nad řízením přebírá automatický parkovací asistent. Dokončení parkovacího manévru je signalizováno zvukovým signálem a textovou zprávou. Nové Volvo V40 může být také vybaveno parkovací kamerou a parkovacími čidly vepředu i vzadu.

   

  Asistent pro udržení vozidla v jízdním pruhu - aktivní pomoc při udržení správného směru

   

  Studie ukazují, že k velkému množství nehod dochází při běžných dopravních situacích a za dobrého počasí - tyto havárie jsou obvykle způsobeny rozptýlením, únavou nebo nemocí řidiče. Přibližně 30 procent všech nehod podle statistik společnosti Volvo Cars začíná opuštěním jízdního pruhu. K přibližně 75 procentům těchto nehod navíc dochází na komunikacích s rychlostním limitem 70 km/h nebo vyšším. 

   

  Nový asistent pro udržení vozidla v jízdním pruhu u Volva V40 pomáhá řidiči zůstat ve zvoleném jízdním pruhu. Pokud se automobil přiblíží příliš blízko k dělicí čáře a hrozí, že z jízdního pruhu vyjede, systém v řízení vyvine dodatečný točivý moment. Tento systém je aktivní v rychlostech od 65 km/h do 200 km/h.

   

  Kamera sledující prostor před vozidlem monitoruje pravou i levou čáru vyznačující jízdní pruh. Asistent pro udržení vozidla v jízdním pruhu registruje jeho polohu mezi těmito čarami, a pokud hrozí neúmyslné vyjetí z jízdního pruhu, zasáhne.

   

  Nejprve do volantu vyvine mírnou sílu, kterou pomůže řidiči vrátit se do zamýšleného směru. Pokud vozidlo jízdní pruh přesto opustí, technologie řidiče upozorní výraznou vibrací ve volantu.

   

  Vylepšený systém pro eliminaci mrtvého úhlu - pro lepší výhled

   

  Volvo V40 je prvním modelem značky, který nabídne vylepšený systém pro eliminaci mrtvého úhlu (BLIS), jenž při své činnosti využívá radar. Technologie nyní dokáže sledovat i rychle se blížící vozidla na vzdálenost až 70 m a řidiče na ně upozornit. Samozřejmě řidiče informuje také o vozidlech v mrtvém úhlu po obou stranách automobilu. BLIS pomáhá řidiči předcházet potenciálně nebezpečným manévrům spojeným se změnou jízdního pruhu. Inovovaný systém BLIS využívá radarová čidla umístěná pod zadním nárazníkem na obou stranách vozidla. Radary neustále sledují prostor za vozidlem a vedle něj.

   

  Případné nebezpečí indikují LED diody umístěné v A sloupcích. Svítící LED dioda upozorňuje, že v prostoru sledovaném radary se nachází jiné vozidlo. Druhá úroveň výstrahy - blikající LED dioda - se objeví v případě, že řidič i přes první upozornění aktivuje ukazatel změny směru jízdy.

   

  Upozornění na vozidla blížící se z boku - kryje vám záda

   

  Systém upozornění na vozidla blížící se z boku využívá radarová čidla na zádi vozu. S jejich pomocí dokáže řidiče při vyjíždění z parkovacího místa upozornit na vozidla blížící se z boku. To je užitečné zejména ve stísněných a rušných oblastech, kde může být výhled do stran v důsledku infrastruktury, vegetace či dalších parkujících automobilů omezený.

   

  Systém dokáže řidiče upozornit na vozidla vzdálená až 30 metrů. Navíc je schopen detekovat i menší objekty, jako jsou jízdní kola či chodci, ne však vždy a pouze na kratší vzdálenost. Výstraha, jež zůstává aktivní po celou dobu, kdy je daný objekt ve sledovaném prostoru přítomen, je řidiči předávána formou zvukového signálu a výstražného textu zobrazeného na středovém displeji.

   

  Systém čtení dopravních značek - další „oko“ v silničním provozu

   

  Vysoká rychlost je častou příčinou smrtelných dopravních nehod. Studie provedené organizací European Road Safety Observatory (ERSO) ukazují, že rychlost je významným faktorem při 30 procentech smrtelných nehod. Výzkumy Švédské správy silnic dokázaly, že při dodržování rychlostních limitů by počet osob usmrcených na švédských silnicích mohl být o 100 až 150 nižší.

   

  Systém čtení dopravních značek pomáhá řidiči tím, že na přístrojovém panelu zobrazuje rozpoznané dopravní značení. Kamera za čelním sklem je schopna rozpoznat značky s omezením rychlosti a také například zákaz předjíždění. Dopravní značka je na displeji zobrazena až do okamžiku, kdy je rozpoznána značka jiná.

   

  Systém čtení dopravních značek může být kombinován s funkcí vizuálního upozornění na překročení rychlosti.

   

  Automatické přepínání dálkových světel - uvolněnější jízda za tmy

   

  Nová technologie automatického přepínání dálkových světel u Volva V40 pomáhá řidiči dálková světla efektivněji využít. Kromě toho zajistí automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly ve správném okamžiku. Technologie využívá kameru za čelním sklem v kombinaci se sofistikovaným zpracováním obrazu, které řidiči poskytnou při jízdě za tmy co nejlepší výhled. Kamera sleduje ostatní vozidla, jejich světlomety i zadní světla. Pokročilý software pro zpracování obrazu tato data analyzuje a poskytne informaci o poloze a směru jízdy ostatních vozidel. Výpočet slouží jako základ pro automatické přepínání potkávacích a dálkových světel.

   

  Nové Volvo V40 může být vybaveno aktivními světlomety, které se v závislosti na směru jízdy samy natáčejí do zatáček.Viditelnost za špatných povětrnostních podmínek zlepšuje také volitelné elektricky vyhřívané čelní sklo a dešťový senzor, který se v dešti automaticky spustí a ovládá činnost stěračů.

   

  Adaptivní tempomat s funkcí upozornění na nebezpečnou vzdálenost - zachovejte si odstup

   

  Nové Volvo V40 může být vybaveno adaptivním tempomatem (ACC), který zvyšuje komfort jízdy tím, že pomocí radaru automaticky udržuje nastavený odstup od vozidla vpředu. Řidič zvolí požadovanou maximální rychlost a nastaví časový odstup od vozidla vpředu. Pokud před sebou radar rozpozná pomalejší vozidlo, automaticky mu přizpůsobí rychlost jízdy.

   

  Asistent pro jízdu v kolonách u vozidel s automatickou převodovkou udržuje nastavený rozestup až do úplného zastavení, čímž se tato komfortní funkce stává mimořádně důležitou v pomalu se pohybujících kolonách, kde je nutno se opakovaně rozjíždět a zastavovat.

   

  Upozornění na nebezpečnou vzdálenost je funkce, která řidiči pomáhá udržovat bezpečný odstup od vozidla jedoucího vpředu. Pomocí tlačítek na volantu si může řidič zvolit jeden z pěti časových rozestupů. Vybraný rozestup je zobrazen na displeji ukazatele rychlosti. Pokud se řidič k vozidlu vpředu přiblíží na kratší vzdálenost, je na tuto skutečnost upozorněn rozsvícením head-up displeje.

   

  Systém rozpoznávání chodců - unikátní funkce v dané třídě

   

  Ke kolizím s chodci dochází v dnešním hustém provozu prakticky denně. V Evropě představují chodci 14 procent všech osob usmrcených při dopravních nehodách. V USA se tato hodnota pohybuje kolem 12 procent a v Číně tento podíl přesahuje 25 procent.

   

  Systém detekce chodců s funkcí automatického brzdění je technologie, která dokáže rozpoznat chodce v jízdní dráze vozidla. Pokud řidič včas nezareaguje, vůz jej upozorní a automaticky aktivuje brzdy. Žádný další automobil v této třídě podobnou technologii nenabízí. Systém rozpoznávání chodců s funkcí automatického brzdění je tvořen radarem umístěným za mřížkou chladiče, kamerou před vnitřním zpětným zrcátkem a centrální řídicí jednotkou. Úkolem radaru je detekovat chodce nebo automobil před vozidlem a určovat jejich vzdálenost. Kamera má následně za úkol určit, o jaký typ objektu se jedná.

   

  Díky širokému zornému poli dvoumodálního radaru lze chodce chystající se vstoupit do vozovky včas identifikovat. Tato inovativní technologie je naprogramována tak, aby dokázala vysledovat způsob pohybu chodce a vypočítat pravděpodobnost, že chodec vstoupí do jízdní dráhy vozidla. Systém dokáže rozpoznat osoby s výškou 80 cm a vyšší. V nouzové situaci je řidič nejprve upozorněn zvukovým výstražným signálem a blikajícím světlem v zorném poli na čelním skle. Jestliže řidič ani přes upozornění nereaguje a srážka se stane nevyhnutelnou, vůz začne automaticky intenzivně brzdit.

   

  Pokud řidič na vzniklou situaci včas nezareaguje, dokáže systém rozpoznávání chodců s funkcí plně automatického brzdění srážce s chodcem zabránit až do rychlosti 35 km/h. Při vyšších rychlostech je kladen důraz především na to, aby se rychlost vozidla před nárazem co nejvíce snížila. Statistiky ukazují, že rychlost vozidla má na následky nehody rozhodující vliv. Při nižší rychlosti nárazu se významně snižuje riziko vzniku závažných poranění. 

   

  Airbag pro chodce - světové prvenství

   

  Aby bylo možné zmírnit následky v případech, kdy se kolize s chodcem stane nevyhnutelnou, přináší Volvo V40 jako první na světě nově vyvinutý airbag pro chodce. Funguje takto:

   

  Čidlo v předním nárazníku registruje fyzický kontakt vozidla s chodcem. Zadní strana kapoty se uvolní a zároveň se díky aktivaci airbagu zvedne. Nafouknutý airbag vyplní prostor pod zvednutou kapotou a přibližně třetinu plochy čelního skla a spodní část A sloupků. Vyvýšená kapota a airbag pomohou snížit závažnost poranění chodce. 

   

  Upozornění na nebezpečí kolize s funkcí automatického brzdění - maximální brzdný výkon

   

  Až 90 % všech dopravních nehod je způsobeno nepozorností řidiče. Polovina řidičů, kteří narazí do vozidla před sebou, před kolizí vůbec nebrzdí.

   

  Systém rozpoznávání chodců s funkcí automatického brzdění představuje další vývojovou fázi systému upozornění na nebezpečí srážky s funkcí automatického brzdění, která byla společností Volvo Car Corporation představena již dříve. Nová V40 je rovněž schopna vyhodnotit rizikovou situaci, řidiče na ni upozornit a v případě potřeby i začít automaticky brzdit, hrozí-li náraz do vozidla vepředu. Účelem prvotní výstrahy je řidiče upozornit, aby sám začal brzdit a nebezpečí zabránil. Pokud řidič ani přes upozornění včas nezareaguje, automobil začne automaticky a s maximální intenzitou brzdit.

   

  Díky funkci automatického brzdění lze nehodě zcela předejít, pokud je rozdíl rychlostí obou vozidel menší než 35 km/h.

   

  Systém upozornění na nebezpečí kolize s funkcí automatického brzdění byl v roce 2011 v testu pořádaném německou organizací ADAC vyhodnocen jako nejlepší systém nouzového brzdění na světě. U nového Volva V40 byla účinnost systému automatického brzdění oproti předchozím verzím vylepšena, zejména při vyšších rychlostech.

   

  Systém City Safety - nyní aktivní až do 50 km/h

   

  Nárazy do vozidla vepředu jsou v hustém městském provozu a při jízdě v zácpách běžné. Přibližně k 75 procentům těchto nehod dochází v rychlostech nižších než 30 kilometrů v hodině a v 50 procentech těchto případů řidič druhého vozidla před nehodou vůbec nebrzdí. V roce 2011 byl přínos technologie City Safety potvrzen další studií organizace IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), která ukázala, že tento systém dokáže snížit počet nehod až o 22 procent. Studie vycházející z pojistných událostí vozů Volvo XC60 ukazuje, že systém City Safety snižuje náklady na léčení poraněných osob o 51 procent a náklady na opravy vozidel se snížily o více než 20 procent.

   

  Nová V40 je prvním vozem značky Volvo, který je tímto vylepšeným systémem City Safety vybaven. Systém je nově aktivní při rychlostech do 50 km/h (dříve do 30 km/h). Systém City Safety bedlivě sleduje provoz před vozidlem pomocí laserového čidla integrovaného do horní části čelního skla ve výšce vnitřního zpětného zrcátka.

   

  Automobil automaticky zastaví, jestliže řidič včas nezareaguje na zpomalení nebo zastavení vozidla před ním, případně pokud se příliš rychle blíží k pevné překážce. Nehodě lze zcela předejít, je-li rozdíl rychlostí obou vozidel menší než 15 km/h. Pokud je rozdíl rychlostí mezi 15 a 50 km/h, je rychlost nárazu snížena, aby se minimalizovaly následky nehody.

   

  Studie provedená švédskou pojišťovnou Volvia ukazuje, že automobily Volvo disponující systémem City Safety narazí do vozidla vepředu přibližně o 20 procent méně často než automobily bez této technologie.

   

  Sledování bdělosti řidiče - pozná a upozorní unaveného řidiče

   

  Studie německé pojišťovny GDV ukazují, že každá čtvrtá nehoda na německých dálnicích je způsobena únavou řidiče. Údaje o nehodách poskytované Švédskou správou silnic ukazují, že unavení řidiči jsou příčinou až 30 procent všech nehod.

   

  Systém sledování bdělosti řidiče byl navržen tak, aby dokázal poznat a upozornit unaveného řidiče. Systém dokáže rozpoznat i jiné situace, kdy je řidič něčím rozptýlen. Z technického hlediska je systém sledování bdělosti řidiče tvořen kamerou, senzory a řídicí jednotkou. Kamera neustále sleduje vzdálenost vozidla od čar vyznačujících jízdní pruhy. Čidla sledují pohyb vozidla. Řídicí jednotka ukládá získané informace a vypočítává, zda řidič riskuje ztrátu kontroly nad vozidlem.

   

  Pokud je riziko vyhodnoceno jako vysoké, je na něj řidič upozorněn zvukovým signálem. Na informačním displeji vozu se objeví symbol šálku s kávou a zpráva, která doporučuje přestávku.

   

  Plná bezpečnostní výbava pro případ nehody - včetně nového kolenního airbagu

   

  Nové Volvo V40 je vybaveno špičkovými bezpečnostními technologiemi včetně bezpečnostní klece, efektivních deformačních zón a různých druhů vysokopevnostní oceli. Přední a vnější zadní sedadla jsou standardně vybavena předpínači bezpečnostních pásů, přední sedadla jsou navíc vybavena systémem WHIPS pro prevenci poranění krku. Řidič i spolujezdec jsou chráněni airbagy s dvoustupňovým plněním. V opěradlech předních sedadel jsou integrovány boční airbagy.

   

  Na straně řidiče se navíc nachází nový kolenní airbag. Ten je umístěn v palubní desce v prostoru nad pedály a aktivuje se společně s ostatními airbagy v případě čelního nárazu. Systém ochrany proti převrácení je tvořen robustní konstrukcí karoserie, předpínači bezpečnostních pásů a nafukovacími clonami. Nafukovací clony překrývají oba boky vozidla od A sloupku až po C sloupek a k jejich aktivaci dochází při čelním předsazeném nárazu, při bočním nárazu a při převrácení vozidla.

   

  Čidlo vyhodnocující rychlost, jíž se vozidlo přibližuje k překážce, shromažďuje informace a data o hrozícím nárazu tak, aby zádržné systémy - bezpečnostní pásy a airbagy - byly na očekávaný méně až středně závažný čelní náraz připraveny.

   

  Součástí standardní výbavy je systém ISOFIX pro upevnění dětských bezpečnostních sedaček. Kromě toho společnost Volvo Car Corporation nabízí důkladně prověřené dětské sedačky pro děti od narození do 10 let.

   

  Osobní komunikátor PCC

   

  Volvo V40 může být vybaveno Osobním komunikátorem PCC, který zároveň nabízí funkci bezklíčového odemykání a startování. Dálkový ovladač dokáže vysílat a přijímat signály a je schopen řidiči poskytnout informace o uzamčení vozidla a o stavu alarmu. Při uzamknutí vozidla se do paměti klíče uloží informace o nastavení sedadla řidiče a zpětných zrcátek.

   

  Citace

   

  Thomas Broberg, vedoucí bezpečnostní poradce ve společnosti Volvo Car Corporation:

  „Nové Volvo V40, nejkompaktnější zástupce naší řady V, přichází s nejlepší bezpečnostní výbavou ve své třídě. Navíc může být vybaven větším počtem inteligentních podpůrných systémů než jakékoliv jiné Volvo v historii. Tento automobil je dalším významným krokem k naplnění naší vize, že do roku 2020 by nikdo v novém voze Volvo neměl být usmrcen ani vážně zraněn.“

   

  „Volvo stojí na špičce vývoje technologií, jež řidiči pomáhají předcházet nehodám. Všechny technologie jsou zaměřeny na řidiče. Jejich cílem je pomoci řidiči zůstat bdělý a poskytnout mu veškeré informace potřebné pro předcházení kolizím a nebezpečným situacím. Nové Volvo V40 je prvním automobilem v naší modelové řadě, jenž je vybaven technologií, která dokáže řidiči aktivně pomoci vyhnout se nebezpečí.“

   

  „Bezpečnostní systémy jsou inteligentní a navzájem spolupracují tak, aby jízda byla co nejpříjemnější a nejbezpečnější. Jejich úkolem je upozorňovat na hrozící nebezpečí. V případě potřeby dokážou v krizových situacích zasáhnout. A v některých případech, kdy se nehoda stane nevyhnutelnou, pomohou tyto bezpečnostní systémy zmírnit její následky. To však neznamená, že by tyto sofistikované systémy přebíraly odpovědnost za řízení. Jejich hlavním úkolem je pomáhat řidiči a udělat jízdu pohodlnější a jednodušší.“

  Doplněním několika high-tech funkcí ke stávající velmi široké sestavě bezpečnostních a podpůrných systémů větších modelů se nové Volvo V40 stává nejinteligentnějším a zároveň nejbezpečnějším Volvem v historii.
  Zpět