Nový nárazový test IIHS Small Overlap Frontal Crash Test

Nový nárazový test IIHS Small Overlap Frontal Crash Test

Volvo S60 exceluje v novém nárazovém testu institutu IIHS

V nárazové zkoušce Small Overlap Frontal Crash Test IIHS narazí testovaný vůz rychlostí 65 km/h přední částí do 1,5 m vysokého sloupku s překrytím 25% na straně řidiče. Na sedadle řidiče je připoutána mužská figurína pro nárazové zkoušky Hybrid III (50 percentilů). Tento test je navržen tak, aby odrážel situaci, kdy vůz narazí předním rohem do jiného vozu nebo do objektu jako je strom či sloup elektrického vedení. Kromě zkušebních laboratoří některých automobilek nebyl tento test zatím proveden nikým jiným v USA ani v Evropě.

Prohlášení IIHS: "Téměř všechny nové vozy si vedou dobře v ostatních zkouškách testujících dopad čelního nárazu, které jsou prováděny pod záštitou Institutu a federální vlády, ale přesto vidíme každoročně 10 000 lidí umírat při čelním nárazu", říká prezident institutu Adrian Lund. "Hlavní příčinou těchto tragédií jsou dopravní nehody typu Small overlap. Tento nový testovací program vychází z několikaleté analýzy reálných čelních nárazů, které simuluje v našem zkušebním prostředí tak, abychom zjistili, v jakých případech dojde k vážnému zranění cestujících a jak zdokonalit konstrukci vozidel, aby tyto cestující lépe chránila. Podle našeho názoru se jedná o další krok ke zlepšení ochrany v případě čelního nárazu.

Kompletní zprávu najdete na internetových stránkách IIHS.

Pojďme se podívat na video zaznamenávající nové nárazové testy Small Overlap Frontal Crash Test institutu IIHS.

 Podívejte se na video  Podívejte se na video  Podívejte se na video

Volvo S60 dosáhlo celkového hodnocení "dobré", přičemž bylo jedním ze dvou vozidel, která tohoto hodnocení dosáhla. Níže je uvedeno několik výtahů z tiskové zprávy IIHS:

  • Acura TL a Volvo S60 dosáhli hodnocení “dobré”, zatímco Infiniti G získalo hodnocení “přijatelné”. Acura TSX, BMW řady 3, Lincoln MKZ a Volkswagen CC skončili s hodnocením “mezní”. Mercedes-Benz třídy C, Lexus IS 250/350, Audi A4 a Lexus ES 350 si vysloužili nejnižší hodnocení “nedostačující”. Ve všech případech se jednalo o modely pro rok 2012.
  • Pokud jde o konstrukci, dosáhlo Volvo S60 nejlepších výsledků. Až na pár centimetrů promáčknutí navíc vypadal prostor pro cestující téměř stejně jako při běžném nárazovém testu Moderate Overlap. Zesílení horních příček a ocelového kříže pod palubní deskou pomohlo zanechat bezpečnostní klec Volva S60 nedotčenou. Volvo provádí nárazové zkoušky, které jsou obdobou testu Small Overlap, již od roku 1980. Výsledky těchto testů pak bere v úvahu při navrhování nových modelů.
  • U Lexusu IS došlo při nárazových testech ke zhroucení ochranné struktury v prostoru řidiče. Při nárazu se ohnul A-sloupek a vzhledem k zatlačení levého předního kola a pneumatiky do prostoru vozu došlo k deformaci prostoru pro nohy řidiče. Do zborcené struktury se zachytila noha figuríny. Volvo S60 dopadlo zcela opačně. Prostor pro cestující v S60 zůstal až na zanedbatelné promáčknutí téměř neporušen. Pro srovnání, poškození vzniklé v prostoru pro cestující Lexusu IS bylo 10 krát větší než u Volva.