Nemůžete prohlížet tyto stránky, protože nemáte nainstalovaný Adobe Flash Player, nebo máte ve Vašem prohlížečí zakázaný JavaScript.

BEZPEČNOST

PREVENCE NEHOD

Méně nehod znamená méně zranění.

SNÍŽENÍ POČTU ZRANĚNÍ

Bezpečnostní systém, který je více než součet jeho součástí.

POSOUVÁNÍ HRANIC

Pracujeme za bezpečnější svět.

NAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Historie našich inovací.

ZJISTIT VÍCE

ZPĚT

KOLOBĚH ŽIVOTA

Objevte koloběh života naší filozofie bezpečnosti.

PREVENTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Být bezpečný je o prevenci nehod - nikoli jen o navrhování.

KONCEPT BEZPEČNÉHO AUTOMOBILU

Objevte koncept vozidla, které přináší 15 bezpečnostních inovací.

Koloběh života

Podchycení veškerého výzkumu nárazových zkoušek prováděných společností Volvo je bezpečnostní filozofie, o které naši inženýři mluví jako o "koloběhu života".

1 – Nehody reálného života

Společnost Volvo je jednou z několika málo výrobců automobilů, která má vlastní výzkumný tým dopravních nehod. Od roku 1970 tento tým prostudoval více jak 40 000 nehod s účastí vozidel Volvo. Znalosti zachraňují životy.

2 – Bezpečnostní požadavky

Společnost Volvo je leaderem v oblasti bezpečnosti, a všechny moderní automobily Volvo splňují nebo překračují současné zákonné požadavky stanovené vládními orgány pro výrobce automobilů.

3 – Vývoj výrobků

To je období, kdy se vyvíjejí komponenty, systémy a kompletní automobily. Bezpečnostní technici a experti využívají rozsáhlé počítačové simulace testů. Během vývoje projde každý automobil Volvo obvykle tisíci nárazovými zkouškami simulovanými na počítači, tyto testy jsou pak počítačově vyhodnocovány.

4 – Testování

Toto je jeden z nekritičtějších stupňů vývoje, a proto společnost Volvo investovala velké prostředky do moderního zkušebního centra bezpečnosti, ve kterém můžeme laboratorně rekonstruovat a simulovat průběh skutečných dopravních nehod.

5 – Výroba

Po dokončení zkoušek přicházejí nové modely a bezpečnostní inovace do výroby a nacházejí svoje uplatnění reálném životě. Potom začíná celý koloběh znovu.

Naše preventivní bezpečnostní systémy

Ve Volvu zaujímáme holistický přístup, proto pro nás bezpečnost není jen o bezpečnostních klecích a deformačních zónách, ale také o nejlepší ochraně v reálných situacích. Proto vyvíjíme inovativní a proaktivní bezpečnostní systémy, které v první řadě pomáhají předcházet nehodám. To vše pro zajištění Vaší větší bezpečnosti.

City Safety

Technologie pro odvrácení kolizí ve městě City Safety je celosvětově první standardní funkcí Volvo pro bezpečnou jízdu ve městě. Při rychlostech do 30 km/h monitorujte tato technologie využívající laser situaci před vozidlem a rozezná blížící se kolizi, a pokud nezabrzdíte, automaticky zabrzdí vozidlo a zavře škrticí klapku, čímž zmírní účinky případné kolize.

Systém sledování bdělosti řidiče

Systém sledování bdělosti řidiče (Driver Alert Control) dokáže upozornit unavené nebo nepozorné řidiče při rychlostech nad 65 km/h. Pomocí signálů z digitální kamery monitoruje vozovku před vozem spolu s pohyby volantu a porovnává neklidné chování s normálním způsobem vašeho řízení. Pokud se při Vašem chování za volantem projeví ospalost nebo roztržitosti, ozve se zvukové upozornění a na přístrojové desce se zobrazí zpráva.

Detekce chodců s automatickou brzdou

Při rychlostech do 35 km/h dokáže tento inovativní systém detekce chodců Volvo rozeznat osoby, které náhle vstoupí do jízdní dráhy Vašeho vozidla. Nejdříve Vás upozorní blikajícím červeným světlem na čelním skle a zvukovým výstražným signálem, pokud nedokážete včas zabrzdit, zabrzdí vozidlo plnou brzdnou silou.

Koncept bezpečného automobilu

Více jak 15 bezpečnostních inovací, které naleznete v našich současných vozech Volvo, bylo představeno před více než deseti lety v našem konceptu bezpečného automobilu. Spolu s nejnovější technologií také nastínil design Volva C30. Kromě toho, že byl postaven s ohledem na minimalizaci zranění a zlepšení výhledu řidiče, byl také vybaven průhlednými sloupky oken, infračerveným nočním viděním a automatickým nastavením sedadel, ovládacích prvků a pedálů pro zajištění optimální polohy řidiče.

ZJISTIT VÍCE

ZPĚT

00:00:00:00 00:00:03:00 NÁRAZOVÝ TEST BEZ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ 00:00:28:00 00:00:32:00 SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED KOLIZÍ 00:01:25:00 00:01:27:00 SNÍŽENÍ DOPADU NÁRAZU

00:00:00:00 00:00:07:00 V NAŠEM DOPRAVNÍM PROSTŘEDÍ, JEHOŽ INTENZITA SE NEUSTÁLE ZVYŠUJE DOCHÁZÍ DENODENNĚ KE SRÁŽKÁM CHODCŮ. V EVROPĚ TVOŘÍ CHODCI 14% OSOB SMRTELNĚ ZRANĚNÝCH PŘI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH. 00:01:36:00 00:01:40:00 SYSTÉM DETEKCE CHODCŮ S AUTOMATICKÝM BRZDĚNÍM OD VOLVO CAR CORPORATION

00:00:02:00 00:00:05:00 Společnost Volvo Cars si vytyčila velmi jasný cíl s novou vizí bezpečnosti. 00:00:06:00 00:00:12:00 Z dlouhodobého hlediska jde jednoduše o vyrábění vozů, které by neměly nechat řidiče nabourat. 00:00:12:00 00:00:20:00 Pokud jde o blízkou budoucnost, předsevzali jsme si, že ve vozech Volvo vyrobených od roku 2020 by neměl nikdo zemřít nebo být zraněn. 00:00:20:00 00:00:23:00 Ale je to realistická vize? 00:00:24:00 00:00:32:00 Pokud se na bezpečnost podíváte z globální perspektivy, je každý rok při dopravních nehodách smrtelně zraněno více než 1,2 milionu lidí. 00:00:32:00 00:00:38:00 Například v Evropě se jedná přibližně o 40 000 lidí a stejně je tomu i v USA. 00:00:39:00 00:00:45:00 Tyto statistiky vyčíslují jen množství smrtelně zraněných osob. Pokud budete brát v potaz všechna zranění při dopravních nehodách, vyšplhají se tato čísla k milionům. 00:00:45:00 00:00:50:00 Takže bezpečnost není problém, bezpečnost silniční dopravy není problém, dle mého názoru se jedná o epidemii. 00:00:51:00 00:00:55:00 Tento problém je třeba řešit a myslím, že jsme pro jeho řešení zvolili správný přístup. 00:00:54:00 00:00:55:00 Protože - proč bychom měli něco takového dovolit? 00:00:58:00 00:01:09:00 Aby se nám podařilo dosáhnout budoucnosti bez dopravních nehod, je nutné, aby výrobci vozů, úřady, projektanti infrastruktury 00:01:05:00 00:01:09:00 a další odborníci po celém světě spojili své síly dohromady. 00:01:10:00 00:01:17:00 Výzkumy společnosti Volvo prokázaly, že pokud se kolektivní znalosti využijí tím správným způsobem, je naše vize více než realistická. 00:01:17:00 00:01:23:00 Celý úspěch spočívá ve znalostech - potřebujeme získat nové vědomosti a využít všechny naše dosavadní znalosti. 00:01:23:00 00:01:28:00 Naše společnost již po desetiletí zaměstnává výzkumný tým zabývající se dopravními nehodami. 00:01:28:00 00:01:35:00 Kromě vyhodnocení typu nehody a zjištění, jaká zranění byla při nehodě způsobena, je podstatné pochopit také samotnou příčinu nehody. 00:01:36:00 00:01:42:00 Proto se s každým naším krokem do budoucna snažíme porozumět řidiči a ještě více se pak zaměřujeme na jeho chování. 00:01:43:00 00:01:47:00 Nestudujeme tedy pouze samotnou srážku, ale také normální jízdní chování. 00:01:48:00 00:01:49:00 V první řadě musíme zjistit, jak nejlépe bychom mohli řidiči při řízení pomoci předejít nebezpečným jízdním situacím. 00:01:55:00 00:02:03:00 Naše zkušenost říká, že pro výzkum je mimořádně důležité podrobně studovat skutečné dopravní nehody. 00:02:04:00 00:02:11:00 Když se snažím porozumět prioritám bezpečné jízdy a najít oblasti, které je z hlediska bezpečnosti nutné zlepšit, velmi se spoléhám na údaje získané z uvedených výzkumů. 00:02:11:00 00:02:18:00 Tato data využívám také k tomu, abych porozuměl mechanismu různých typů nehod nebo zranění. 00:02:19:00 00:02:23:00 Vezměte si například studii systému ochrany proti hyperflexi krční páteře, na které jsme pracovali 10 nebo 15 let zpátky. 00:02:24:00 00:02:31:00 Na základě analýz dopravních nehod jsme porozuměli mechanismu a přišli jsme na to, jak vůz zdokonalit. 00:02:32:00 00:02:36:00 Vozy zítřka budou vybaveny kompletně novou technologií, která řidiči pomůže předcházet dopravním nehodám. 00:02:37:00 00:02:42:00 Například nový model Volvo XC60 je již ve standardu vybaven systémem City Safety. 00:02:43:00 00:02:51:00 Jedná se o jedinečnou technologii založenou na práci laserového senzoru a sloužící k odvrácení nebo zmírnění dopadu kolizí v nízkých rychlostech. 00:02:51:00 00:03:02:00 Myslím, že systém City Safety je skvělým příkladem našeho úsilí, protože jsme z volitelného bezpečnostního příslušenství udělali standardní výbavu. 00:03:04:00 00:03:07:00 Tato nová technologie získala po celém světě velkou pozornost. 00:03:08:00 00:03:12:00 V britském výzkumném centru "British motor insurance repair research center" v Thatchamu, 00:03:13:00 00:03:16:00 kde se zabývají výzkumem a vývojem zaměřeným na podporu výroby bezpečnějších vozů, 00:03:17:00 00:03:18:00 byli tímto systémem také ohromeni. 00:03:19:00 00:03:22:00 Thatcham je z nového systému Volvo City Safety nadšený. 00:03:22:00 00:03:28:00 K 80% dopravních nehod totiž dochází v rychlostech nižších než 30 km/h. 00:03:28:00 00:03:35:00 A 90% zranění, z nichž většinu tvoří hyperflexe krční páteře, nastává právě za těchto situací. 00:03:35:00 00:03:45:00 Systém City Safety je navržen přímo jako řešení těchto problémů. Z toho důvodu si myslíme, že má obrovský potenciál celosvětově přispět ke snížení množství zranění a materiálních škod, ke kterým dochází při nízkých rychlostech. 00:03:46:00 00:03:50:00 Společnost Volvo Cars uznává, že naprosto bezpečný provoz je během na dlouhou trať, 00:03:50:00 00:03:59:00 ale přesto odhaduje, že ve lhůtě kratší než 10 let budeme mít znatelně lepší a bezpečnější dopravní prostřední než máme dnes. 00:04:00:00 00:04:06:00 Za 10 let se budeme mnohem lépe orientovat v lidském chování a budeme rozumět tomu, jak se řidiči chovají 00:04:06:00 00:04:10:00 v městském provozu a mimo něj. 00:04:11:00 00:04:19:00 Nyní se zaměřujeme na problémy, o kterých víme, že jsou hlavními příčinami dopravních nehod a zranění. 00:04:19:00 00:04:30:00 Pokud jde o nesoustředěné řidiče, roztržité řidiče a řidiče pod vlivem alkoholu, připravujeme již dnes systém, který by dokázal změřit hladinu alkoholu v krvi. 00:04:30:00 00:04:33:00 Postupujeme krok za krokem. 00:04:33:00 00:04:38:00 S tím, jak budeme získávat další znalosti pramenící ze studia skutečných řidičů v reálném dopravním prostředí, 00:04:38:00 00:04:44:00 budeme schopni nabídnout více inovativních technologií, které těmto řidičům pomohou jezdit bezpečně a doufáme, že i zcela bez nehod. 00:04:45:00 00:04:49:00 Stojíme na počátku revoluce v oblasti předcházení kolizím. 00:04:49:00 00:04:55:00 Nyní se po dlouhou dobu konstruktéři zabývající se bezpečností vozidel věnovali tzv. pasivní bezpečnosti. 00:04:55:00 00:05:03:00 Zaměřili se na schopnost vozidla pohltit sílu nárazu a ochránit řidiče prostřednictvím airbagů a bezpečnostních pásů. 00:05:03:00 00:05:10:00 Tato nová technologie je o krok napřed. Tato nová technologie totiž na prvním místě pomáhá nehodám zcela předejít. 00:05:10:00 00:05:12:00 A prevence je lepší než léčba. 00:05:14:00 00:05:20:00 A ve Volvu se nyní odhodlaně pracuje na realizaci vize spočívající ve vytváření vozidel, která nemohou nabourat. 00:05:21:00 00:05:26:00 Zcela jednoduše, společnost Volvo odmítá přijmout skutečnost, že lidé umírají v důsledku dopravních nehod. 00:05:27:00 00:05:31:00 Klíčem k vyřešení problému jsou znalosti. Bezpečnost je vždy o znalostech. 00:05:31:00 00:05:37:00 O znalosti skutečných dopravních nehod, o znalosti lidí a o znalosti toho, jak věci fungují. 00:05:37:00 00:05:48:00 Myslím si, že abychom mohli najít a vytvořit nové inovativní technologie, musíme znát různé aspekty, které mohou nastat v reálném dopravním prostředí. 00:05:48:00 00:05:48:00 Protože tento problém je velmi komplexní.

SEZNAMTE SE S LINDOU

Seznamte se s virtuální figurínou pro nárazové testy, která si myslí, že je těhotná.

CHYTŘEJŠÍ FIGURÍNY

Dokonce i naše figuríny pro nárazové testy jsou nadprůměrně chytré.

TŘÍBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Zjistěte, proč jsme dali k dispozici jednu našich bezpečnostních inovací.

ELEKTRICKÝ AUTOMOBIL

Naší starostí je také prevence poranění způsobených akumulátory.

Seznamte se s Lindou

Ve firmě Volvo je již cestujícím i dosud nenarozené dítě. Proto jsme v našem výzkumném centru bezpečnosti v Gothenburgu vytvořili Lindu, virtuální těhotnou figurínu pro nárazové testy. Shromážděné údaje nám pomáhají vyrábět automobily, které jsou bezpečnější pro těhotné ženy a jejich drahocenný náklad.

Chytřejší figuríny

Používáme různé velikosti figurín dospělých a dětí, jejichž váha, velikost a proporce odpovídají jejich lidským protějškům. Přidejte sofistikovanou elektroniku měřící zpomalení, posun a ostatní sily působící při nehodě a získáte chytrou figurínu.

Tříbodový bezpečnostní pás

Kdysi byly bezpečnostní pásy jednoduchými popruhy přes klín, jejichž účinnost byla omezená. Avšak v roce 1959 vynalezl bezpečnostní technik společnosti Volvo Nils Bohlin tříbodový bezpečnostní pás, který se stále používá i v současných automobilech. Aby jej mohli používat všichni - nejen řidiči vozů Volvo - úmyslně jsme jej nepatentovali.

Bezpečnost elektrického automobilu

Společnost Volvo Cars provádí rozsáhlé analýzy nejrůznějších bezpečnostních scénářů pro automobily s elektrickým pohonem. Díky pokročilému sledování stavů akumulátoru, jeho zakrytí a efektivní ochraně v případě nehody je výsledkem ucelený bezpečnostní balíček velmi vysoké úrovně.

00:00:01:00 00:00:06:00 NÁRAZOVÝ TEST MODELU C30 ELECTRIC

00:00:01:00 00:00:16:00 Je -18 stupňů Celsia a my se nacházíme ve Švédsku, kousek za důlním městem Kiruna severně od polárního kruhu. 00:00:08:00 00:00:16:00 V tomto prostředí společnost Volvo Cars v zimě testuje své vozy a my jsme zde kvůli Volvu C30 Electric, které nyní ukáže, co v něm je. 00:00:17:00 00:00:21:00 Extrémní zima může být pro elektrické vozy obzvláště velkou výzvou. Annelie Gustavsson Product Manager Volvo Cars 00:00:22:00 00:00:25:00 Zima ovlivňuje provoz elektrických vozů natolik, 00:00:26:00 00:00:32:00 že jsme museli nastavit teplotu jak pro kabinu, ve které sedí řidič, 00:00:32:00 00:00:38:00 tak pro prostor, kde se nachází akumulátory tak, aby poskytovaly dostatečný výkon kdykoliv je to potřeba. 00:00:39:00 00:00:45:00 Ale technologická řešení tohoto vozu umožňují i v těchto podmínkách udržet teplo jak v prostoru akumulátorů, tak v kabině. 00:00:46:00 00:00:51:00 Za velmi chladného počasí dokáže palivové topení na etanol udržet ve voze teplo. Annelie Gustavsson Product Manager Volvo Cars 00:00:53:00 00:00:59:00 Toto se nám podařilo, protože Volvo C30 Electric využívá tři různé klimatizační systémy, 00:01:00:00 00:01:06:00 které navzájem spolupracují a rozvádějí teplo v závislosti na potřebách a na jízdních podmínkách. 00:01:10:00 00:01:13:00 Jak daleko dokáže vůz dojet, když je okolní teplota -10° Celsia? Annelie Gustavson Product Manager Volvo Cars 00:01:14:00 00:01:21:00 Mohu říct, že v -10°C je dojezd vozu 80 - 90 km, což samozřejmě závisí na stylu jízdy. 00:01:22:00 00:01:27:00 Společnost Volvo Cars je uprostřed závěrečných zimních testů elektrických vozů. Andreas Olsson Test Engineer Volvo Cars 00:01:28:00 00:01:32:00 Testy provádíme jako bychom byli našimi zákazníky - nastartujeme vůz a jedeme. 00:01:33:00 00:01:36:00 Od vozů očekáváme, že se budou chovat jako v ostatních ročních obdobích. 00:01:36:00 00:01:48:00 Vůz tyto podmínky zvládá velmi dobře a když za jízdy byla venkovní teplota -33°C, uvnitř kupé bylo teplo a útulno. 00:01:50:00 00:01:54:00 Co si myslí novináři, kteří se mohli testů elektrických vozů za těchto téměř polárních zimních podmínek zúčastnit? Thomas Berggren, novinář z Auto Motor & Sport. Erik Gustafsson, novinář z Teknikens Varlid. 00:01:56:00 00:02:02:00 Jen málo se to liší od jízdy s vozem poháněným benzínem nebo naftou. 00:02:02:00 00:02:10:00 Mohu říct, že pokud je ve voze automatická převodovka, jde o tak malý rozdíl, že si toho ani nevšimnete. 00:02:10:00 00:02:18:00 Ve voze bylo teplo stejně jako ve voze s konvenčním pohonem - stačilo jen nastavit klimatizaci. 00:02:18:00 00:02:31:00 Vyrazili jsme s vozem při teplotě okolního vzduchu -18°C a během tří minut byl vůz vyhřátý na přijatelnou teplotu. Což je dle mého mínění velmi dobré. 00:02:32:00 00:02:36:00 Takže to vypadá, že si Volvo C30 Electric se zimou dokáže poradit. 00:02:36:00 00:02:41:00 Jedinečný systém klimatizace tohoto vozu poskytuje dostatečné množství tepla k ohřátí akumulátorů 00:02:42:00 00:02:45:00 a zároveň také zajišťuje přijatelné teplo uvnitř vozu. 00:02:46:00 00:02:54:00 S vozem je možné ujet až 70 - 80 km i v extrémně chladných podmínkách, např. při venkovní teplotě -33°C. 00:02:55:00 00:03:04:00 Společnost Volvo Cars pevně věří v budoucnost elektrických vozů, které mohou zajišťovat až 90% osobní automobilové přepravy.

ZJISTIT VÍCE

ZPĚT

VÝZKUM DOPRAVNÍCH NEHOD

Když dojde k dopravní nehodě, jsme u toho, abychom zjistili, proč k ní došlo.

BEZPEČNOSTNÍ CENTRUM VOLVO CARS

Objevte, jak mohou havarující automobily v skutečnosti zachraňovat lidské životy.

VOLVO MI ZACHRÁNILO ŽIVOT

Seznamte s lidmi, kterým jejich Volvo zachránilo život.

Výzkum dopravních nehod

Společnost Volvo byla prvním výrobcem automobilů, který vytvořil vlastní tým pro výzkum dopravních nehod. Od jeho zavedení v roce 1970 analyzoval tento tým více než 40 000 nehod a využil tento výzkum k vývoji inovačních řešení, jako je například náš systém ochrany proti poranění krční páteře při nehodách, který prokazatelně v dlouhodobém horizontu přispěl ke snížení zranění krční páteře při nehodách o více než 50 %.

Bezpečnostní centrum Volvo Cars

Znalosti zachraňují životy. V roce 2000 byla otevřena laboratoř nárazových zkoušek Volvo, která nám umožňuje rekonstrukci různých typů nehod, ke kterým došlo na silnici, například srážku dvou osobních automobilů, osobního s nákladním automobilem nebo osobního automobilu s autobusem, při různých rychlostech a různých úhlech nárazu. Obrovské investice do technologií pomáhají zachraňovat životy.

Klub Volvo mi zachránilo život

Náš závazek snižovat nehody není poháněný statistikou. Jde o matky. Otce. Děti a vnoučata. Kohokoli, kdo řídí automobil. Klub "Volvo mi zachránilo život" je lidskou tváří všech našich technologií, techniky a každého večera, kdy pracujeme přes čas. A každý z těchto příběhů dokládá, že se to vyplatí.

Rodina Bowlesových

Broken Arrow, Oklahoma

"Odbočoval jsem doleva do místního kulturního střediska, abych si zahrál volejbal. V autě jsem měl celou svoji rodinu."

Rodina Kleinových

Mission Viejo, Kalifornie

"Narazili jsme, došlo k nárazu do předku vozu, ten se začal točit dokola, došlo k nárazu do zádi našeho vozu… sjeli jsme se svahu skrz stromy a křoví."

Donelle Morris

Queens Creek, Arizona

"Strhl jsem vůz do protisměru a narazil zčásti čelně... Můj automobil se otáčel kolem osy a před sebou jsem viděl nákladní automobil, přívěs, jak se převrací na ulici."

VÍCE SKUTEČNÝCH PŘÍBĚHŮ

http://www.volvocars.com/us/top/community/volvosavedmylife/Pages/default.aspx

ZJISTIT VÍCE

ZPĚT

00:00:01:00 00:00:06:00 Toto vyspělé zařízení se skládá ze dvou testovacích plošin: jedné stálé a jedné pohyblivé. 00:00:06:00 00:00:09:00 Pohyblivou plošinu lze otočit až o 90°. 00:00:09:00 00:00:14:00 Jedinečná konstrukce těchto drah umožňuje provádět nárazové testy vozů různé velikosti, 00:00:14:00 00:00:19:00 v různých rychlostech, z různých úhlů a pro různá dopravní prostředí. 00:00:19:00 00:00:24:00 - to je pro výzkum bezpečnosti velký přínos a pro Volvo zase charakteristické opatření. 00:00:26:00 00:00:30:00 Laserová technologie zajišťuje přesné řízení pohybů vozů 00:00:30:00 00:00:32:00 blížících se ke střetu s přesnou rychlostí. 00:00:32:00 00:00:37:00 Jednotlivé testy jsou zdokumentovány smysly a rychloběžnými kamerami. 00:00:38:00 00:00:44:00 Vysoce moderní nárazová bariéra společnosti Volvo váží 800 tun a je na dané místo přesouvána pomocí vzduchových polštářů. 00:00:44:00 00:00:48:00 Tato bariéra umožňuje napodobit celou řadu různých dopravních nehod 00:00:48:00 00:00:53:00 a tím pádem vyvíjet stále efektivnější ochranné technologie.

00:00:25:00 00:00:32:00 Ve vysoce vyspělé laboratoři pro testování nárazů společnosti Volvo v Göteborgu, která letos slaví desáté narozeniny, bylo provedeno již 3000 nárazových testů. 00:00:33:00 00:00:43:00 Zde se nachází to místo, kde odborníci na bezpečnost a výzkumníci společnosti Volvo získávají zásadní znalosti pro vývoj bezpečnostních technologií pro ještě bezpečnější vozy zítřka. 00:00:46:00 00:00:50:00 Každý rok je při dopravních nehodách usmrceno odhadem 1,2 milionu lidí. 00:00:51:00 00:00:58:00 Pokud se na to podíváte z takové perspektivy, můžete si říct, dobrá, bezpečnost dopravního provozu ve skutečnosti není problém, ale jde o něco více, o mnohem více. Jedná se o epidemii. 00:00:59:00 00:01:04:00 Takže je samozřejmě nutné určit příčiny a na základě získaných znalostí, které jsou pro vyřešení tohoto problémů klíčové, postupovat dále: 00:01:04:00 00:01:08:00 V závislosti na získaných znalostech je třeba pokusit se nehodám v budoucnu předejít. 00:01:10:00 00:01:14:00 A po pravdě řečeno, centrum pro výzkum bezpečnosti společnosti Volvo zde v Göteborgu je v mnoha směrech jedinečné. 00:01:16:00 00:01:19:00 Na tomto místě lze zkoumat dopady při srážce vozu s vozem. 00:01:20:00 00:01:33:00 Máme k dispozici jedno vozidlo pohybující se po plošině a další vozidlo, které je zajištěno v tomto tunelu. A tento tunel lze přesunout po celé dráze až zpět sem. 00:01:35:00 00:01:41:00 Protože ve skutečném světě se může přihodit jakákoliv nehoda. Takže může dojít k nárazu v jakémkoliv úhlu. 00:01:42:00 00:01:06:00 Díky tomuto zařízení jsme schopni provést rekonstrukci všech těchto nárazů z různých úhlů a v různých rychlostech. A krom toho dopady nárazu i sledovat. 00:01:51:00 00:01:55:00 Momentálně stojíme na skleněné podlaze. Pod námi jsou umístěny kamery. 00:01:56:00 00:01:58:00 Kamery se nacházejí také nad námi. 00:01:59:00 00:02:04:00 A také po stranách srážejících se vozidel. A stejně tak i uvnitř těchto vozidel. 00:02:08:00 00:02:12:00 Vše je nutné zdokumentovat. Jinak byste to nemohli uložit. Thomas Broberg – Senior Technical Advisor 00:02:13:00 00:02:21:00 Toto je tunel, který se používá jak pro rekonstrukci srážky dvou vozů, tak pro imitaci nárazu vozu do budovy. 00:02:21:00 00:02:27:00 Tento tunel se pohybuje na vzduchových polštářích, váží 650 tun a 00:02:28:00 00:02:35:00 je pohyblivý, takže ho můžeme natočit do jakéhokoliv úhlu v rozmezí 0 až 90° měřeno od středu. 00:02:38:00 00:02:42:00 5, 4, 3, 2, 1 00:02:50:00 00:02:59:00 Tato plošina funguje v obou směrech, takže můžeme s vozem pracovat jak uvnitř, tak mimo budovu. Hned tady za mnou vidíte bránu. 00:02:59:00 00:03:03:00 Tam z vnější strany pak můžeme vytvořit libovolné scénáře různých dopravních situací ze skutečného života. 00:03:08:00 00:03:12:00 Všechny havárie jsou v této laboratoři natáčeny speciálními rychloběžnými kamerami. 00:03:24:00 00:03:29:00 Všechny tyto rychloběžné kamery potřebujeme k zachycení celého nárazu z různých úhlů pohledu. 00:03:30:00 00:03:33:00 Protože náraz trvá méně než desetinu vteřiny. 00:03:34:00 00:03:40:00 Což je kratší doba než mrknutí oka a z toho důvodu potřebujeme mít celý náraz natočený, abychom mohli přistoupit k následné analýze. 00:03:43:00 00:03:51:00 Hlavní výhodou této instalace je možnost provádět nárazové testy v reálných podmínkách v podstatě z jakéhokoliv úhlu a v jakékoliv rychlosti. 00:03:51:00 00:02:54:00 Což nám poskytuje cenné poznatky a kvalifikaci. 00:03:54:00 00:04:01:00 První z výhod je jedinečná flexibilita ve smyslu, že nejsme omezeni pouze na testování nárazu dvou osobních vozidel, ale také osobního vozidla s kamionem. 00:04:01:00 00:04:08:00 Tato plošina sama o sobě zvládne pohybovat vozidlem o hmotnosti 3 tuny rychlostí 90 km za hodinu. 00:04:09:00 00:04:14:00 Můžeme provádět nárazové testy dvou osobních automobilů v různých úhlech, při různých rychlostech a s různými odstupy 00:04:14:00 00:04:21:00 a stejně tak můžeme venku vytvořit realistické dopravní prostředí pro provádění nárazových zkoušek. 00:04:23:00 00:04:21:00 Existuje mnoho dobrých příkladů, které svědčí o tom, že tyto výzkumy vedou k vytváření bezpečnějších vozů. 00:04:30:00 00:04:35:00 Jedním z příkladů je simulace šikmých nárazů v úhlech x. 00:04:36:00 00:04:45:00 Jedná se o speciální příležitost k otestování rozmístění airbagů, oblastí vykrytí airbagy a dalších věcí, které nemůžete zjistit jinak, než prováděním těchto testů. 00:04:53:00 00:04:56:00 Pro výzkum jsou nesmírně důležité také figuríny pro nárazové zkoušky. 00:04:57:00 00:05:08:00 Myslím si, že v budoucnosti se dočkáme ještě flexibilnějších figurín. Takových, které bude možné použít pro více příležitostí, třeba když vůz narazí dvakrát. 00:04:08:00 00:05:11:00 V pomalejších případech, v terénu. 00:05:15:00 00:05:22:00 V zahraničí má švédská laboratoř nárazových zkoušek společnosti Volvo velmi dobrou reputaci a stále je považována za jednu z nejlepších ve světě. 00:05:24:00 00:05:31:00 Odborník v oblasti bezpečnosti silniční dopravy, profesor Adrian Hobbs z EORN, je toho názoru, že společnost Volvo poskytuje na poli bezpečnosti neocenitelné informace. Adrain Hobbs 00:05:32:00 00:05:36:00 Pokud chcete porozumět principům bezpečnosti, první věc, kterou musíte udělat, je prozkoumat dopravní nehody. 00:05:37:00 00:05:41:00 Společnost Volvo má k dispozici vlastní tým, který simuluje dopravní nehody, takže má také relevantní informace. 00:05:42:00 00:05:51:00 Pak může díky svému vybavení provádět rekonstrukce velkých problémů, pochopit jejich příčiny a vymyslet řešení, které pak následně prověří testováním. 00:05:51:00 00:05:57:00 Pokud chcete zodpovědně testovat vozidla a jejich jednotlivé komponenty, musíte to provádět v odpovídajících podmínkách. Společnost Volvo je v tomto směru výborně vybavená. 00:06:03:00 00:06:11:00 Toto je naše hlavní testovací plošina, která nám umožňuje vzít vůz a poslat ho proti bariéře nebo ho vystavit nárazu s jiným vozidlem pohybujícím se po další testovací plošině. 00:06:12:00 00:06:16:00 Nebo můžeme tuto testovací plošinu otočit a vzít vozidlo ven, kde ho prověříme z hlediska převrácení. 00:06:31:00 00:06:37:00 Tato nárazová bariéra, proti které vozidla posíláme, váží 850 tun a pohybuje se po vzduchových polštářích. 00:06:38:00 00:06:48:00 Jedná se o velmi flexibilní systém. Na každý konec bariéry můžeme připevnit různé typy nárazových bariér, např. pevné bariéry jako máme zde 00:06:48:00 00:06:57:00 nebo můžeme použít deformovatelnou přední část jiného vozu. Dále můžeme použít tyče, natočit bariéru nebo můžeme bariéru zcela odsunout, 00:06:57:00 00:07:00:00 abychom mohli provést nárazové testy dvou osobních vozidel nebo osobního vozidla s kamionem. 00:07:02:00 00:07:08:00 Pokud můžete provést rekonstrukci libovolné dopravní nehody, která se udála v reálném světě, můžete se naučit mnohem více 00:07:08:00 00:07:17:00 a následně provést nový nárazový test, který Vám pomůže prozkoumat a vyřešit daný problém nebo Vám umožní pracovat v průběhu let na vývoji nových technologií. 00:07:27:00 00:07:35:00 Pro společnost Volvo Cars byla bezpečnost dopravy vždy jednou nejdůležitějších z klíčových hodnot. A na této své strategii nehodlá Volvo nic měnit ani v budoucnu. 00:07:36:00 00:06:38:00 Jedná se totiž o činnost, která podléhá neustálému vývoji. 00:07:39:00 00:07:43:00 A přestože jsou dnešní vozidla podstatně bezpečnější než před pouhými několika lety, 00:07:44:00 00:07:48:00 vždy existuje něco, co lze vylepšit a co přispěje k vyšší bezpečnosti lidí ve voze i mimo něj. 00:07:50:00 00:08:00:00 Naším dalším úkolem, na kterém budeme v tomto zařízení pracovat, je snaha o zmírnění následků nárazu ještě před tím, než k němu dojde. 00:08:00:00 00:08:09:00 Budeme se zabývat zabrzděním nebo zpomalením vozu před nárazem a budeme vytvářet různé scénáře pro prověření aktivních i pasivních bezpečnostních prvků 00:08:09:00 00:08:14:00 v jejich vzájemné kombinaci. 00:08:16:00 00:08:22:00 Nuže, pokud se ohlédneme za posledními deseti lety, každý den byl ve znamení pokroků vedoucích k získávání dalších informací a 00:08:22:00 00:08:25:00 zvyšování efektivity bezpečnostních systémů v našich vozech. 00:08:25:00 00:08:32:00 A stejně tak chceme pokračovat také v následujících deseti letech. Jsem si jistý, že se dočkáme několika přelomových technologií, 00:08:32:00 00:08:37:00 které budou cestující uvnitř vozu ochraňovat během dopravní nehody, 00:08:37:00 00:08:40:00 ale také těch mnohem důležitějších, které budou dopravním nehodám v první řadě předcházet. 00:08:41:00 00:08:47:00 Takže doufáme, že během pár dalších desetiletí nebo i déle bude toto centrum stále důležité.

NAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Historie našich bezpečnostních inovací

1944

Ocelová bezpečnostní klec prostoru pro cestující.

1944

Vrstvené bezpečnostní sklo ve standardní výbavě 15 let, než bylo povinně zavedeno (v USA).

1959

Jako první na světě jsme zavedli do standardní výbavy tříbodové bezpečnostní pásy.

1960

Čalouněná přístrojová deska

1964

První dětská sedačka na světě umístěná proti směru jízdy.

1966

Přední a zadní deformační zóny.

1967

Tříbodové bezpečnostní pásy na krajních zadních sedadlech ve standardní výbavě.

1968

Opěrky hlav na předních sedadlech

1969

Samonavíjecí bezpečnostní pásy na předních sedadlech.

1970

Tým výzkumu dopravních nehod.

1971

Připomenutí zapnutí bezpečnostních pásů ve standardní výbavě.

1972

Dětské pojistky zámků zadních dveří.

1972

Samonavíjecí bezpečnostní pásy na krajních zadních sedadlech.

1973

Bezpečnostní sloupek řízení.

1974

Energii absorbující nárazníky.

1974

Oddělená palivová nádrž chráněná před nárazem zezadu.

1978

Jako první na světě jsme zavedli dětský bezpečnostní podkládací sedák.

1982

Širokoúhlé zpětné zrcátko.

1982

Ochrana proti podklouznutí pod bezpečnostním pásem na předních i zadních sedadlech.

1984

Protiblokovací brzdový systém (ABS)

1986

Třetí brzdové světlo v zadním okně.

1986

Jako první na světě jsme zavedli tříbodové bezpečnostní pásy na prostředním zadním sedadle.

1987

Čelní airbag.

1990

Integrovaný bezpečnostní podkládací sedák na prostředním zadním sedadle.

1991

Jako první na světě jsme zavedli systém ochrany před bočním nárazem (SIPS) - 5 let před jeho povinným zavedením.

1991

Automaticky nastavitelná výška bezpečnostních pásů na předních sedadlech.

1993

Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech ve standardní výbavě.

1994

Jako první na světě jsme zavedli u nových modelů boční airbagy.

1997

Systém ochrany při převrácení vozidla (ROPS).

1998

Jako první na světě jsme zavedli systém ochrany proti poranění krční páteře (WHIPS).

1998

Jako první na světě jsme zavedli hlavový airbag po celé délce (IC).

2000

Systém uchycení dětských sedaček ISOFIX.

2000

Čelní dvoustupňové airbagy

2000

Otevřeno bezpečnostní centrum Volvo.

2001

Koncept bezpečného automobilu Volvo (SCC).

2002

Kontrola stability proti převrácení (RSC) ve Volvu XC90 s použitím snímače úhlů náklonu a DSTC.

2002

Kontrola stability proti převrácení (ROPS), včetně dlouhého hlavového airbagu (IC) ve všech řadách sedadel, bezpečnostní pásy s předpínači a zesílená konstrukce střechy.

2002

Virtuální těhotná figurína Linda.

2003

Jako první na světě jsme zavedli patentovanou konstrukci přední části vozu.

2003

Inteligentní informační systém řidiče (IDIS).

2003

Připomenutí zapnutí zadních bezpečnostních pásů.

2003

Dopravní výzkumný tým, Bangkok.

2004

Jako první na světě jsme zavedli informační systém mrtvého úhlu (BLIS) v osobních automobilech.

2004

Sklo odpuzující vodu.

2005

Jako první na světě jsme v novém modelu C70 zavedli hlavový airbag montovaný do dveří (DMIC).

2006

Varování před kolizí s podporou brzdění.

2007

Jako první na světě jsme zavedli dvoustupňový podkládací sedák s prodlouženým hlavovým airbagem (IC) a omezovačem síly upraveným pro děti.

2007

Nový, silnější boční konstrukce s využitím různých tříd vysokopevnostní oceli.

2007

Driver Alert System, včetně systému Driver Alert Control a Lane Departure Warning.

2007

Varování před kolizí a automatická brzda.

2007

Alcoguard.

2008

Jako první na světě jsme zavedli v modelu XC60 systém City Safety pro odvrácení kolize při nízkých rychlostech.

2008

Vize 2020: Od roku 2020 by nikdo neměl zemřít ani se zranit v automobilu značky Volvo.

2009

Nová řada dětských sedaček pro kojence a děti do 12 let.

2010

Jako první na světě jsme zavedli u modelů S60 a V60 systém detekce chodců s automatickou brzdou.

ZJISTIT VÍCE

ZPĚT