OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er Bluetooth®?

Bluetooth® er en trådløs teknologi, som muliggør forbindelse mellem flere elektroniske enheder ved at bruge en 2,4 GHz frekvens med en rækkevidde på ca. 10 meter. Bluetooth giver dig mulighed for at bruge din mobiltelefon håndfrit i bilen. Du kan finde flere oplysninger om trådløs Bluetooth-teknologi på www.bluetooth.com.

Bluetooth® varemærket og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Ford Motor Companys brug af disse mærker sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Hvordan virker Bluetooth® i min Volvo?

Det håndfri Volvo Bluetooth® telefonsystem giver dig mulighed for håndfrit opkald ved at forbinde din mobiltelefon via Bluetooth til et telefonmodul, der er monteret i din bil. Du kan modtage og foretage opkald i både håndfri og personlig tilstand. Telefonfunktionerne betjenes via knapper på rattet og via et tastatur på konsollen.

Når mobiltelefoner kobles med Volvos håndfri Bluetooth-systemet, har de forskellige funktionsniveauer, og ikke alle funktioner i systemet kan anvendes med alle telefoner.

Er alle Bluetooth® telefoner kompatible med systemet?

Nej, det er ikke alle Bluetooth® telefoner, som er kompatible. Telefoner skal have den håndfri Bluetooth-profil for at kunne oprette forbindelse til din Volvo. Når mobiltelefoner har forbindelse til det håndfri Volvo Bluetooth telefonsystem, har de desuden forskellige funktionsniveauer. Og ikke alle funktioner i systemet er tilgængelige med alle telefoner.

Volvo evaluerer og tester løbende eksisterende og nylancerede Bluetooth-telefoner for at hjælpe med at sikre en optimal drift og kompatibilitet. Testresultaterne offentliggøres på dette websted. Disse test giver en indikation af, hvilke telefoner der er kompatible med funktionerne i Volvos håndfri Bluetooth-system. Hvis din telefon står på listen, kan du i resultaterne se, hvor kompatibel telefonen er. Din telefon kan have en anden funktion end vist på listen. F.eks. er telefonens softwareversion måske ikke den samme som den angivne version.

Hvilke telefoner er kompatible med min Volvo?

I afsnittet "Find en telefon" på startsiden på dette websted er der en liste over alle telefoner, som er testet med det håndfri Volvo Bluetooth ® telefonsystem. Vælg dit område, en telefonproducent og/eller en netværksudbyder (kun USA) for at få flere oplysninger. Telefoner har forskellig grad af kompatibilitet med Bluetooth-systemet i køretøjet. Funktionerne er angivet på siden "Specifikationer". Telefoner, der er mærket "Nej" for de vigtigste opkaldsfunktioner såsom oprettelse, accept og afslutning af telefonopkald, anbefales normalt ikke af Volvo.

Du kan også vælge at få vist listen over de telefoner, der har opnået de bedste resultater. I så fald bliver telefoner fra alle producenter vist.

Virker en Bluetooth®-aktiveret telefon, som ikke står på listen?

Hvis din telefon ikke er på den Volvo-testede telefonliste, kan alle eller en del af funktionerne måske stadig være tilgængelige. Men da Volvo ikke har testet telefonen, kan vi ikke anvise, om det håndfri Volvo Bluetooth® telefonsystem vil fungere korrekt eller med alle funktioner.

Hvornår bliver nye Bluetooth® telefoner opført på listen?

Volvo tester løbende nye Bluetooth® telefoner, efterhånden som de bliver tilgængelige, og testresultaterne udgives på dette websted. Volvos ambition er at afprøve så mange af de mest populære telefoner som muligt, men med særlig fokus på high-end-modeller fra de største telefonproducenter. Da de forskellige telefoners popularitet varierer betydeligt fra land til land, kan Volvo ikke afprøve alle de bedstsælgende Bluetooth-telefoner på alle markeder. Kontakt den lokale Volvo-forhandler for at få flere oplysninger.

Hvorfor står min aktuelle Bluetooth® telefon ikke på listen?

Eksisterende Bluetooth® telefoner, der ikke er på listen, er sandsynligvis ikke testet. En ikke-afprøvet telefon bliver måske afprøvet på et senere tidspunkt, eller den bliver måske slet ikke afprøvet. På grund af det store antal nye Bluetooth-telefoner, der introduceres på markedet, kan Volvo ikke afprøve alle telefoner. I nogle få tilfælde står en telefon ikke på listen, fordi den ikke har bestået Volvos test. De vigtigste opkaldsfunktioner såsom oprettelse, accept og afslutning af telefonopkald fungerede ikke korrekt, og/eller Bluetooth-forbindelsen var ikke stabil.

Hvorfor har min Bluetooth® telefon andre funktioner, end hvad der er angivet i Volvo testresultaterne på dette websted?

Det kan ske, hvis du har en anden softwareversion i din mobiltelefon end den, der blev brugt ved testen. Find flere oplysninger under testresultaterne på siden "Specifikationer" i afsnittet "Find en telefon". Se telefonens instruktionsbog for at få oplysninger om, hvordan telefonens software opdateres. Telefonen kan også fungere anderledes, end testresultaterne indikerer, hvis der er installeret en anden Bluetooth® software på din Volvo, end der anvendes ved testen.

Telefonen kan også fungere anderledes, end testresultaterne indikerer, hvis der er installeret en anden Bluetooth® software på din Volvo, end der anvendes ved testen.

Andre faktorer påvirker også Bluetooth-systemets testresultater. Funktionen kan f.eks. variere afhængigt af, hvilken netværksoperatør der bruges. Derfor er resultaterne kun vejledende for, hvad der kan forventes af det håndfri Volvo Bluetooth telefonsystem.

Hvilke funktioner er blevet testet?

Oprettelse af opkald

Tilslutning til mobiltelefon

Mobiltelefonen kan kobles med bilens håndfri system. Bilens håndfri system tilslutter automatisk til telefonen, når systemet starter op. Hvis der er et aktivt opkald, kan opkaldet håndteres i bilens håndfri system, efter forbindelsen er oprettet.

Oprettelse af opkald fra bil
Brugeren af bilens håndfri system kan foretage opkald ved at opkalde numre via tastaturet i bilens håndfri system.

Annullering af udgående opkald
Brugeren af bilens håndfri system kan annullere et opkald, der er ved at blive forbundet, ved at trykke på "læg på" via tastaturet i bilens håndfri system.

Modtagelse af indgående opkald
Brugeren af bilens håndfri system kan modtage indgående opkald i bilens håndfri system.

Afvisning af indgående opkald
Brugeren af bilens håndfri system kan afvise indgående opkald i bilens håndfri system.

Opkalds-id vises i indgående opkald
Når et indgående opkald modtages, viser bilens håndfri system den opkaldende persons identitet som et nummer eller ved hjælp af et matchende navn i telefonbogen, hvis telefonbog er tilgængelig.

Afslutning af opkald
Et aktivt opkald kan afsluttes, når telefonen er forbundet til bilens håndfri system.


Andre funktioner

Telefonbog
Telefonbogen på mobiltelefonen kan blive stillet til rådighed i bilens håndfri system. Poster i telefonbogen kan synkroniseres enten automatisk eller manuelt, eller de kan sendes manuelt via Bluetooth-forbindelsen til bilens håndfri system. Brugeren kan se disse poster og foretage opkald ved at bruge dem i telefonbogen.

Opkaldslister
Mobiltelefonens opkaldsliste er tilgængelig i bilens håndfri system. Det er muligt at opkalde fra opkaldslister. Opkaldslister kan ses i bilens håndfri system.

Signalstyrken vises i bilens HMI
Mobiltelefonen understøtter visning af netværkets aktuelle signalstyrke i bilens håndfri system.

Mobiltelefonens ringetone kan bruges
Mobiltelefonen understøtter afspilning af mobiltelefonens ringesignal med brug af højttalerne i bilens håndfri system. Brugeren kan dermed få det samme ringesignal i bilens håndfri system som i mobiltelefonen.

Overfør opkald til mobiltelefon
Hvis der er tilsluttet en telefon med aktivt opkald til bilens håndfri system, og opkaldet høres i højttalerne i bilens håndfri system, kan brugeren overføre opkaldet til mobiltelefonens højttaler for at have et privat opkald med brug af mobiltelefonen.

Overfør opkald til bilens højttalere
Hvis der er tilsluttet en telefon med aktivt opkald til bilens håndfri system, og opkaldet høres i mobiltelefonens højttaler, kan brugeren overføre opkaldet til højttalerne i bilens håndfri system.

Afsendelse af DTMF-toner
Det er muligt at benytte tastaturet på bilens håndfri system til at sende numre som DTMF-toner i et aktivt opkald. DTMF-toner kan bruges til at styre menubaserede telefontjenester, f.eks. voicemail.

Opladningsniveauet for telefonens batteri vises i bilens HMI
Mobiltelefonen understøtter visning af det aktuelle batteriopladningsniveau i bilens håndfri system.

Konferenceopkald
Angiver, at telefonen understøtter samtaleparkering og håndtering af konferenceopkald via den håndfri Bluetooth-forbindelse.


Medieafspiller

Tilslut medieafspiller
Bluetooth-enheden kan kobles og tilsluttes med bilens håndfri system.

Afspilning
Den afspillede sang i medieafspilleren kan høres i bilens lydsystem.

Vælg spor
Det næste eller foregående spor kan vælges fra bilens håndfri system.

Vilkårlig
Bilen angiver, at Vilkårlig er slået til. Sporene i medieafspilleren afspilles nu i vilkårlig rækkefølge.

Sporinformation vises i bilens HMI
Titlen på den aktuelle sang vises i bilens håndfri system. Navnet på kunstneren og albummets navn vises også, hvis disse funktioner understøttes af medieafspilleren.

Hvordan skal jeg læse testresultaterne?

Testresultaterne er klassificeret som Ja, Nej og Delvist. Ja betyder, at funktionen er understøttet. Nej betyder, at funktionen ikke er understøttet. Delvist betyder, at funktionen kan gennemføres, men der kan være mindre information til brugeren og/eller et supplerende behov for brugerinteraktion. Dette dokumenteres under fanen "Bemærkninger". Bemærk venligst, at dette afsnit altid vises på engelsk.

Hvad er kriterierne for, at en telefon bliver angivet som en "telefon der har opnået de bedste resultater"?

Telefonen skal opfylde følgende test:

 • Tilslutning til mobiltelefon
 • Oprettelse af opkald fra bil
 • Annullering af udgående opkald
 • Modtagelse af indgående opkald
 • Afvisning af indgående opkald
 • Afslutning af opkald
 • Tilslut medieafspiller
 • Afspilning
 • Vælg spor
 • Telefonbog
 • Opkaldslister

Hvad er de tekniske specifikationer for Volvos håndfri Bluetooth® system?

Bluetooth Core
Bluetooth Core-specifikationerne definerer, hvordan en forbindelse til en anden Bluetooth-enhed opsættes og bruges. De anførte oplysninger viser, hvilken version af Bluetooth Core-specifikationer, den angivne enhed er baseret på. Bluetooth Core-versioner er bagudkompatible. Funktioner fra den ældste version af de to tilsluttede enheder vil være til rådighed. Bilens håndfri system er baseret på version 2.0.

HFP
Den håndfri-profil (HFP) definerer, hvordan en telefon kan bruges, f.eks.: Forbind opkald, Afbryd opkald osv. Funktioner fra den ældste version af de to tilsluttede enheder vil være til rådighed. Bilens håndfri system er baseret på håndfri-profil version 1.5.

OPP
Object Push Profile (OPP) definerer, hvordan Bluetooth-enheder kan udveksle kontakter. "Y" betyder, at enheden er i stand til at udføre "object push". Funktionen er nødvendig, når telefonen ikke understøtter automatisk synkronisering af telefonbogen. Med OPP kan brugeren manuelt vælge kontakter i telefonens telefonbog og sende dem til det håndfri Bluetooth-system.

PBAP
Phone Book Access Profile (PBAP) definerer, hvordan du henter objekter i telefonbogen fra den tilsluttede mobiltelefon. Objekter i telefonbogen refererer her til poster i den primære telefonbog eller på en af de tre opkaldslister (indgående, udgående eller mistede opkald).

A2DP
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) definerer, hvordan Bluetooth-enheder kan streame lydindhold af høj kvalitet i mono eller stereo.

AVRCP
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) definerer, hvordan en enhed kan fungere som en fjernbetjening til en anden enhed, der understøtter audio/video-distribution.

Hvilken softwareversion anvendes i de testede telefoner?

Telefonens softwareversion kan påvirke telefonens kompatibilitet med Volvos håndfri Bluetooth-system. Mobiltelefoner er blevet testet med den nyeste software til telefoner på tidspunktet for testen. Hvis du bruger en anden software i din mobiltelefon, kan din integrerede Bluetooth-løsnings funktioner være andre, end hvad du ser på den vedlagte liste. Testresultaterne skal kun ses som en indikator for de funktioner, brugeren kan forvente. Brugeren kan opleve en forskellig funktion på grund af den måde, forskellige mobiltelefonnet virker på, eller at mindre hyppigt forekommende problemer ikke registreres i testen. Nogle telefoner er udstyret med software fra en specifik netværksoperatør og kan også virke på en anden måde, end hvad der er angivet her.

Gør følgende for at identificere mobiltelefonens softwareversion:

NOKIA
For at finde softwareversionen på en Nokia-telefon: På startskærmbilledet skal du bruge tastaturet til at indtaste *#0000#. Versionen (V) bliver vist.

SONY ERICSSON
For at finde softwareversionen på en Sony Ericsson-telefon: På startskærmbilledet skal du bruge joysticken og tastaturet til at indtaste > * <<> <<> * <<> * (hvor <<> eller > refererer til joystickens bevægelsesretning), derefter vælge Service-info, og derefter software-information.

MOTOROLA
For at finde softwareversionen på en Motorola-telefon: På startskærmbilledet skal du bruge tastaturet til at navigere til menu/indstillinger/telefonstatus/anden info/software-version/Flex-version. Alternativt kan du på startskærmbilledet bruge tastaturet til at indtaste *#9999#.

SAMSUNG
På startskærmbilledet skal du bruge tastaturet til at indtaste *#1111#. Versionen (V) bliver vist.

LG ELECTRONICS
Brug telefonens tastatur, og naviger til Menu/Mobil/Information eller Indstillinger & Værktøjer/Telefon-info/Software/Hardware-version.

HTC
For HTC-telefoner med Microsoft Windows Phone OS: Brug telefonens tastatur, og naviger til Start/Indstillinger/System/Enhedsinformation.

BLACKBERRY
Brug telefonens tastatur, og naviger til Valgmuligheder/Om.

Testdato
Den dato, hvor testen er udført.

Virker en mobiltelefon med en Bluetooth® adapter?

Nej, det er kun mobiltelefoner med indbygget Bluetooth®, som ifølge testoversigten på dette websted er kompatible, der fungerer korrekt.

Hvordan kobler jeg en kompatibel telefon?

Procedurer for kobling for de Volvo-testede telefoner kan findes i afsnittet "Find en telefon" på dette websted, i køretøjets instruktionsbog eller ved at kontakte den lokale Volvo-forhandler.

Hvor mange telefoner kan jeg koble?

Systemet understøtter op til 10 forskellige telefoner. Hvis du forsøger at tilføje en 11. telefon, vil systemet anmode dig om at slette en telefon.

Hvordan ændrer jeg navnet på min telefon på listen over koblede enheder?

Du skal redigere navnet på telefonen, før du kobler den til systemet. Se instruktionsbogen til din telefon for oplysninger om, hvordan telefonens Bluetooth® id ændres.

Kan jeg overføre min telefonbog?

De fleste (men ikke alle) telefoner understøtter automatisk overførsel af telefonbog og/eller kontaktoplysninger via Bluetooth® PBAP eller AT kommandoer over HFP. Hvis din telefon understøtter dette, kan du desuden overføre kontaktoplysninger manuelt fra din mobil til det håndfri Volvo Bluetooth-telefonsystem ved at bruge telefonens OPP-funktion (Object Push Profile). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger OPP, ved at se i telefonens instruktionsbog.

Volvo Bluetooth håndfrie telefonsystem har tre Bluetooth telefonbøger på maksimalt 4096 poster. Den fjerde tilsluttede telefon vil slette Bluetooth-telefon bogen, der ikke har været brugt i længst tid. Du kan kun få adgang til telefonbogen til telefonen, der aktuelt er sluttet til bilen. En post i telefonbogen kan indeholde flere telefonnumre. Volvo Bluetooth håndfri telefon systemet ønsker de vigtigste telefonbogen (ME) fra den tilsluttede telefon. Bemærk venligst, at telefonbogen er gemt på SIM-kortet (SM) ikke er overført. Det betyder, at du manuelt er nødt til at overføre SIM-telefonbogen kontakter til de vigtigste telefonbogen, før telefonen er forbundet til bilen. 

Hvorfor tilslutter systemet ikke automatisk til min koblede telefon?

Indstil Bluetooth® på telefonen til at være slået til og/eller synlig på ethvert tidspunkt, og/eller sørg for, at bilen er angivet som en enhed, der er tillid til. Det sørger for, at køretøjet automatisk opretter forbindelse, når det er inden for rækkevidde. Se telefonens instruktionsbog for at få oplysninger om justering af Bluetooth-indstillingerne.

Hvilke funktioner har systemet?

Når du kobler en Volvo-testet Bluetooth® mobiltelefon med komplet funktion (se afsnittet "Find en telefon" for oplysninger om kompatibilitet) til bilen, er en række forskellige funktioner tilgængelige:

 • Anvendelse af den håndfri mobiltelefon med en indbygget mikrofon og højttalere
 • Mulighed for at skifte mellem et håndfrit opkald og et personligt opkald
 • Download af telefonbog
 • Valg af forskellige ringetoner
 • Samtaleparkering og håndtering af konferenceopkald
 • Lydstreaming fra den tilsluttede enhed

Hvordan bruger jeg funktionerne?

Du kan få oplysninger om, hvordan du betjener systemets funktioner, i køretøjets instruktionsbog.

Skal jeg være abonnent hos en bestemt operatør?

Nej. Systemet bruger din nuværende operatør.

Hvad er garantien på systemet?

Det håndfri Volvo Bluetooth® telefonsystem er dækket af bilens basisgaranti.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål eller brug for hjælp?

Hvis der er brug for yderligere hjælp, kan du ringe til den lokale Volvo-kundeserviceafdeling eller kontakte den lokale Volvo-forhandler.

Ansvarsfraskrivelse
Tilgængeligheden af specifikke funktioner afhænger af telefonens understøttelse af Bluetooth®. Selvom Bluetooth® er en global standard, er der implementeret mange forskellige versioner i mobiltelefoner i dag. De versioner, som tilbydes, understøtter ikke nødvendigvis de profiler, der skal bruges, for at kommunikere med det håndfri Volvo Bluetooth® telefonsystem. De viste testresultater på dette websted er en indikation for mobiltelefonens kompatibilitet med de implementerede funktioner i det håndfri Volvo Bluetooth® telefonsystem på testdatoen, men denne kompatibilitetsliste er ikke en garanti for telefonens ydeevne eller funktionalitet. Systemets ydeevne og tilgængeligheden af funktioner kan variere på baggrund af telefonens softwareversion, den trådløse operatør, dækningen og mange andre faktorer, der ligger uden for Volvos kontrol. Volvo garanterer ikke tilgængeligheden af specifikke funktioner og kan heller ikke give garantier med hensyn til disse funktioners ydeevne. Status for telefon- og funktionskompatibilitet kan ændres uden forudgående varsel. Se din telefons instruktionsbog for at få flere oplysninger. Der medfølger ikke mobiltelefon.

Bluetooth® varemærket og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Ford Motor Companys brug af disse mærker sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.