Nyheder & Presse
 • Er ældre bilister til fare i trafikken?

  01-10-2009

  Det er et ømtåleligt spørgsmål, som Volvo forsøger at finde svar på.
  To bilister nærmer sig samme vejkryds - en fyrreårig og en firsårig. Den fyrreårige bevæger hoved og øjne hurtigt for at vurdere, om der er fare på færde. Den firsårige placerer sin bil omhyggeligt, men eftersom nakken er mere stiv og synsfeltet indsnævret, er denne rutinesituation mere krævende for den firsårige end for den fyrreårige.

  Et af målene for Volvo's sikkerhedsarbejde er at udvikle ny teknologi til at hjælpe det stigende antal ældre bilister med fortsat at køre sikkert.

  Vi bliver alle ældre. Demografiske undersøgelser både i Europa og udført af FN viser tydeligt, at aldersmønsteret blandt verdens befolkning ændrer sig. I dag lever vi længere og er samtidig mere aktive og har et bedre helbred længere op i alderen end tidligere generationer. Det stiller større krav til individuel mobilitet.

  "Når vi udvikler vores biler, er det vigtigt for os at forstå førerens sikkerhedsbehov i de forskellige livsfaser. Vi er nødt til at vide, hvad der gør det lettere for ældre bilister at håndtere de udfordringer, alderen stiller dem overfor. Og her er viden og forskning nøgleord," forklarer Thomas Broberg, Senior Safety Advisor hos Volvo Cars. Han tilføjer: "Uheldsstatistikker viser, at ældre bilister overordnet er involveret i færre kollisioner end yngre. Men det gælder ikke for visse trafiksituationer. De ældre er overrepræsenteret i uheldstyper, der inkluderer vejkryds og vendemanøvrer ".

  Ømtåleligt emne
  Spørgsmålet, om ældre bilister er til større fare i trafikken, er et ømtåleligt emne. Volvo griber sagen an fra en anden, mere konstruktiv vinkel: "Vi ved, der er trafiksituationer, hvor ældre bilister opfører sig anderledes. Vi opbygger den viden, der er nødvendig for at udvikle systemer, som gør disse situationer mere sikre," siger Thomas Broberg.

  Volvo udfører omfattende forskning i, hvordan mennesker agerer i trafikken. Målet er at få mere at vide om, hvordan vi håndterer og reagerer i komplekse trafiksituationer.

  Studier af adfærden i vejkryds
  Thomas Broberg har deltaget i et fælles forskningsprojekt i det svenske Statens Väg- og Transportforskningsinstitut (VTI) for at finde ud af, om der er forskel på ældre og yngre bilisters orienteringsevne i vejkryds. "Vi ville gerne finde ud af, i hvor høj grad evnen til at orientere sig kunne forklare, hvorfor ældre bilister kommer ud for uheld i vejkryds," forklarer Broberg.

  Man fandt frivillige forsøgspersoner ved at avertere i en lokal avis og via registreringer i en emne-database på VTI's hjemmeside, og to grupper blev sammensat. Den ene bestod af personer, der var over 75 år gamle, og den anden af personer mellem 35 og 55 år. Begge grupper kørte samme testrute med forskellige hastighedsgrænser og situationer. T-kryds, stopskilte ved tovejs kryds, firevejs kryds med trafiklys og rundkørsler. Ud over selve køretesten blev nakkens fleksibilitet målt, og en såkaldt Useful Field of View Test (UFOV) blev gennemført.

  Forskelligheder danner grundlag for udvikling
  Thomas Broberg opsummerer resultaterne:

  "Resultaterne af UFOV testen og målingerne af nakkens fleksibilitet viste en klar aldersforskel. Gruppen af ældre var kendetegnet ved en mindre fleksibel nakke og et indsnævret synsfelt".

  "Under køretesten indsamlede vores overvågningsudstyr forskelle på, hvad førerne var opmærksomme på. De ældre var mere opmærksomme på afmærkninger i vejbanen for bedre at kunne finde den rigtige placering. De yngre havde mere fokus på dynamiske objekter såsom andre biler, der kunne udgøre en risiko".

  Volvo vil bruge resultaterne som basis for udvikling af nye forebyggende sikkerheds- og hjælpesystemer.

  "Vi prioriterer de områder, der er mest almindelige og farligst i trafikken. Det er logisk at rette fokus mod vejkryds, eftersom vores forskning viser, at ældre bilister kan have gavn af hjælp i den slags situationer. En sidegevinst er, at sikkerhedssystemer, der er til gavn for ældre bilister, heller ikke er spildt på de yngre," konkluderer Thomas Broberg.

  Det er et ømtåleligt spørgsmål, som Volvo forsøger at finde svar på.
  Tilbage