Nyheder & Presse
 • Volvo udvikler teknologi der nedbringer risikoen for at man påkører vildtlevende dyr

  10-06-2011
  Volvo er godt i gang med at udvikle et system, der advarer og bremser automatisk, hvis der er større, vildtlevende dyr på vejen. Det nye system kommer på markedet om få år.

  Udvikling af et sikkerhedssystem, der nedbringer risikoen for, at man påkører større, vildtlevende dyr, indgår i Volvo's 2020-vision om at ingen må komme alvorligt til skade i en ny Volvo. Det nye system bygger på samme teknologi som Pedestrian Detection with Full Autobrake, der blev introduceret i 2010.

  Kamera og infrarødt lys
  "Systemet har to elementer - en radarsensor og et infrarødt kamera, der registrerer trafiksituationen," forklarer Andreas Eidehall, teknisk ekspert i aktive sikkerhedssystemer hos Volvo Cars.

  Det er vigtigt, at systemet også fungerer i mørke, fordi de fleste påkørsler af vildtlevende dyr sker i tusmørke og i de mørke vintermåneder. Kameraet overvåger vejbanen, og hvis et dyr er inden for rækkevidde, advarer systemet føreren med et lydsignal. Hvis føreren ikke reagerer, bremser bilen automatisk.

  "Målet er, at systemet skal fungere ved normale landevejshastigheder. I tilfælde, hvor det ikke kan hjælpe føreren med helt at undgå en påkørsel, reducerer systemet bilens hastighed nok til at mindske kollisionskræfterne, og dermed de alvorligste konsekvenser," fortsætter Andreas Eidehall.

  Fortolkning af data
  De udfordringer, ingeniørerne står overfor, er at lære systemet at genkende dyrearter. Et udviklingsteam fra Volvo har været på besøg i en safaripark for at filme forskellige dyr og deres bevægelsesmønstre. Ved den lejlighed havde teamet særlig fokus på elge og forskellige rådyr og hjorte. Ved at køre meget langsomt langs et spor, hvor der var udlagt foder for at tiltrække dyrene, indhentede man en lang række data, som senere skal bruges til at vurdere og udvikle systemet.

  I første omgang reagerer systemet på store dyr som elg, rådyr og rener, som potentielt er de mest farlige for fører og passagerer ved en påkørsel.

  Det er farligt at påkøre dyr
  Mange bilister frygter kollisioner med dyr, og det er der god grund til. Alene i Sverige er der rapporter om over 40.000 uheld årligt, der involverer vildtlevende dyr. Mest farligt er det, hvis der er tale om elge, men en kollision med råvildt, som det ses i Danmark, er heller ikke ufarlig og under alle omstændigheder en situation, bilister helst vil undgå.

  "Hvis man påkører en elg, er der relativt stor risiko for personskader, eftersom det er almindeligt for dyret at havne på eller rulle henover bilens front og forrude," forklarer Andreas Eidehall.

  Hvad systemet og dets forskellige funktioner angår, kan Eidehall ikke være mere specifik. Projektet har været i gang godt et år, og der er stadig meget at gøre. Lige nu er man ved at vurdere forskellige teknologier og udvikle software, og mens systemet "lærer" at genkende forskellige dyr, arbejder man med at udvikle de nødvendige mekanismer, der skal afgøre, hvornår og hvordan beskyttelsessystemet skal reagere.

  "Af vores uheldsstatistikker kan vi se, at det er et vigtigt område at prioritere. Vi ved også, at der er stor interesse i markedet for denne type sikkerhedssystemer. Da vi demonstrerede Pedestrian Detection with Full Auto Brake, var der mange, der spurgte efter systemer til at forhindre påkørsel af dyr. Vi regner med at præsentere et markedsklart system inden for nogle få år," slutter Andreas Eidehall.
  Volvo er godt i gang med at udvikle et system, der advarer og bremser automatisk, hvis der er større, vildtlevende dyr på vejen. Det nye system kommer på markedet om få år.
  Tilbage