Nyheder & Presse
 • Den mest "IntelliSafe" Volvo-model nogensinde

  06-03-2012

  Udstyret med nye højteknologiske sikkerheds- og supportsystemer fra større modeller er den helt nye Volvo V40 den mest "IntelliSafe" Volvo til dato.

  Blandt standardudstyret i den helt nye Volvo V40 er verdens første Pedestrian Protection teknologi, og blandt de avancerede systemer, der kan tilkøbes, er Lane Keeping Aid with haptic auto steering, en smart, halvautomatisk Park Assist Pilot, automatisk Road Sign Information, Active High Beam og et Cross Traffic Alert radarsystem bag.

  City Safety systemet, der er standardudstyr, er med til at forhindre, at man kører op i en forankørende ved lave hastigheder. Systemet er videreudviklet, så det nu fungerer op til 50 kilometer/timen.  Endvidere kan det banebrydende Pedestrian Detection with full auto brake tilkøbes.

  Halvautomatisk parkeringspilot - så parallelparkerer alle til et 12-tal
  En undersøgelse fra det globale researchinstitut TNS har kortlagt, at en tredjedel af europæiske bilister har problemer med at parallelparkere. En lignende undersøgelse foretaget af det engelske forsikringsselskab elephant.co.uk viser, at to tredjedele af de interviewede førere synes, det er besværligt at parallelparkere.

  Hvis man tilkøber Volvo's nye halvautomatiske parkeringspilot, Park Assist Pilot, bliver det legende let at parallelparkere, fordi systemet overtager og betjener rattet, mens føreren tager sig af gearkassen og hastigheden.

  Parkeringsmanøvren styres af ultrasoniske sensorer, der er placeret foran, bagpå og på siden af bilen.

  Når føreren aktiverer Park Assist Pilot scanner sensorerne området ved siden af bilen. Når de opdager en parkeringsplads, der er mindst 1,2 gange bilens længde, får føreren det at vide via et lydsigtal og bliver opfordret til at stoppe via en besked i instrumentpanelet.

  Displayet guider føreren trin-for-trin ved hjælp af tekst og illustrationer i instrumentpanelet, indtil bilen er korrekt parkeret. Også selv om føreren starter med at sætte bilen i bakgear og bliver ved at kontrollere bilens hastighed, overtager Park Assist Pilot styringen. Når parkeringen er tilendebragt får føreren det at vide via et lydsignal og en tekstbesked.

  Den helt nye Volvo V40 kan også ekstraudstyres med parkeringskamera og parkeringshjælp bag.

  Tilkøb Lane Keeping Aid - og bliv på rette kurs
  Studier viser, at mange uheld sker, når trafikforholdene er problemløse og vejret godt. Årsagen er uopmærksomhed hos føreren, eller at han/hun er døsig eller dårligt tilpas. Omkring 30 procent af alle uheld i Volvo's statistiske ulykkes-database starter med, at bilisten forlader vejbanen. Omkring 75 procent af disse indtræffer på veje, hvor hastighedsgrænsen er 70 km/timen eller mere.

  Det nye Lane Keeping Aid system i V40 hjælper føreren med at blive i den valgte vejbane, hvis bilen nærmer sig en vejstribe og er ved at krydse den. Systemet fungerer ved hastigheder mellem 65 og 200 km/timen.

  Det kamera, der holder øje med området foran bilen, overvåger også vejstriberne på venstre og højre side. Lane Keeping Aid registrerer, hvordan bilen bevæger sig mellem vejstriberne, og agerer, hvis føreren viser tegn på ubevidst at forlade den vejbane, han/hun befinder sig i.

  For at hjælpe føreren med at komme tilbage på rette kurs, tilfører Lane Keeping Aid først en moderat ratbevægelse. Hvis bilen alligevel forlader vejbanen, advarer teknologien tydeligt ved hjælp af en vibration i rattet.

  Tilkøb Blind Spot Information System - og se bedre ud
  Den helt nye V40 er den første Volvo med det videreudviklede Blind Spot Information System (BLIS), som nu er blevet radarbaseret. Teknologien kan nu også holde øje med og give føreren besked om bagfrakommende, hurtigt kørende køretøjer op til 70 meter bag bilen. Systemet informerer selvfølgelig stadig føreren om biler i de blinde vinkler på begge sider af bilen. BLIS hjælper med at undgå potentielt farlige skift af vejbane.

  Det forbedrede BLIS er baseret på radar sensorer, der sidder i bilens hjørner bagpå, bag stødfangeren. Radarerne scanner løbende området bag og langs med bilen. Advarslerne vises i LED indikatorer, der sidder i hver A-stolpe. Et konstant LED-lys viser, når radaren opfanger et køretøj i zonen. Det andet advarselsniveau - blinkende LED-lys - tændes, hvis føreren bruger blinklyset, mens den første alarm er aktiv.

  Tilkøb Cross Traffic Alert - så har du ryggen fri
  Cross Traffic Alert bruger radar sensorerne bagpå til at advare føreren om krydsende trafik fra begge sider, når man bakker ud fra en parkeringsplads. Det er særlig nyttigt i snævre og befærdede områder, hvor der er begrænset udsyn til siderne på grund af infrastruktur, vegetation eller andre parkerede biler.

  Denne funktion advarer om trafik op til 30 meter fra bilen. Den kan også opfange mindre objekter som cykler og fodgængere, men gør det ikke altid og kun inden for kortere afstande. Alarmen, som er aktiv så længe der befinder sig en bil i zonen, består af et lydsignal og en advarsel i bilens display.

  Tilkøb Road Sign Information - og hold øje med skilteskoven
  Høj hastighed er medvirkende til en stor del af alle trafikulykker med fatal udgang. European Road Safety Observatory (ERSO) studier viser, at hastighed er en medvirkende faktor i 30 procent af alle alvorlige uheld. En undersøgelse fra Swedish Road Administration viser, at mellem 100 og 150 liv kunne reddes årligt på svenske veje, hvis bilisterne overholdt hastighedsgrænserne.

  Road Sign Information hjælper føreren ved at vise vejskiltene i bilens instrumentdisplay. Det fremadrettede kamera kan opfange vejskilte der viser den hastigheds såvel som overhaling forbudt skilte. Et skilt vises, indtil kameraet opfanger et nyt skilt. Road Sign Information kan kombineres med Speed Alert funktionen, som advarer føreren visuelt, hvis speedometeret overskrider hastighedsgrænsen.

  Tilkøb Active High Beam - og kør mere afslappet i mørke
  Den nye Active High Beam teknologi i Volvo V40 hjælper føreren med at udnytte fjernlyset mere effektivt. Systemet kan også skifte automatisk mellem fjern- og nærlys på det rigtige tidspunkt.

  Teknologien gør brug af et fremadrettet kamera, der sammen med avanceret billedbehandling giver føreren  bedst muligt udsyn i mørke.

  Kameraet holder øje med andre køretøjer og deres for- og baglygter. Billedbehandlingssoftware analyserer de indkomne data og informerer om de andre køretøjers position og retning. Beregningerne bruges til det automatiske skift mellem nær- og fjernlys.

  Den helt nye V40 kan ekstraudstyres med aktive xenon forlygter, der er i stand til at følge og oplyse kurver i vejen.

  Når vejret er dårligt, bliver udsynet bedre, hvis man tilkøber en el-opvarmet forrude og en regnsensor, som automatisk starter og regulerer vinduesviskerne i regnvejr.

  Adaptive Cruise Control & Distance Alert - holder afstanden
  Den helt nye Volvo V40 kan ekstraudstyres med Adaptive Cruise Control (ACC), som gør kørslen mere komfortabel ved hjælp af en radar, der automatisk fastholder en indstillet afstand til en forankørende.

  Føreren indstiller den ønskede max. hastighed og vælger et tidsinterval til bilen foran. Når radar sensoren opdager et køretøj, der kører langsommere, tilpasses bilens hastighed automatisk, så den er afstemt efter den forankørende.

  På biler med automatgearkasse inkluderer ACC Queue Assist Function, der fastholder den indstillede afstand helt ned til stilstand, hvilket gør dette komfortfremmende system særdeles nyttigt også i langsomtkørende trafik med gentagne start/stop.

  Distance Alert, som også er en del af ACC, hjælper føreren med at holde sikker afstand til en forankørende. Ved hjælp af kontakter i rattet vælger han/hun mellem fem forskellige tidsintervaller. Det valgte interval vises i speedometer displayet. Et lys informerer føreren, hvis intervallet til bilen foran bliver for kort.

  Pedestrian Detection - unik af sin art
  Uheld med fodgængere indtræffer dagligt. I Europa anslås det, at 14 procent af alle trafikdræbte er fodgængere. Tilsvarende tal for USA er 12 procent, og i Kina er andelen over 25 procent.

  Tilkøber man Pedestrian Detection with full auto brake, får man en teknologi, der kan opdage, hvis en fodgænger træder ud på vejbanen foran bilen. Hvis føreren ikke reagerer tids nok, kan bilen advare og automatisk aktivere bremserne. Ingen anden bil i denne klasse har en lignende teknologi.

  Pedestrian Detection with full auto brake består af en radarenhed, der er integreret i bilens kølergrill, et kamera, der sidder foran bakspejlet inde i bilen, og en central styringsenhed. Radaren har til opgave at opdage en fodgænger eller et køretøj foran bilen og måle afstanden. Kameraet afgør, hvad type objekt der er tale om.

  Takket være totrins radarens brede synsfelt, kan også fodgængere, der skal til at træde ud på vejbanen,  opdages tidligt. Den innovative teknologi er programmeret til at opdage en fodgængers bevægelsesmønster og samtidig beregne, om der er sandsynlighed for, at personen træder ud foran bilen. Systemet kan opdage fodgængere, som er 80 cm høje eller derover.

  I en nødsituation får føreren først en lydadvarsel kombineret med et blinkende lys i forrude-displayet. Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og en påkørsel er umiddelbart forestående, tilfører systemet automatisk fuld bremsekraft.

  Hvis føreren ikke reagerer i tide, kan Pedestrian Detection with full auto brake forhindre påkørsel af fodgængere ved hastigheder op til 35 km/timen. Når hastigheden er højere, handler det om at sænke bilens hastighed så meget som muligt, inden påkørselsøjeblikket.

  Stastikker viser, at en bils hastighed har stor betydning for udfaldet af en påkørsel. Lavere hastighed i påkørselsøjeblikket betyder, at risikoen for alvorlige kvæstelser nedbringes væsentligt.

  Pedestrian Protection - en verdensnyhed
  For at mildne konsekvenserne, hvis man ikke kan undgå at påkøre en fodgænger, er Volvo V40 standardudstyret med en verdensnyhed, Pedestrian Protection. Systemet fungerer således:

  Sensorer i stødfangeren foran registrerer den fysiske kontakt mellem bil og fodgænger. Den bageste del af motorhjelmen lukkes op og løftes af en airbag, der bliver udløst. Den oppustede airbag dækker området under den hævede motorhjelm samt cirka en tredjedel af forruden og den nederste del af A-stolpen. Den hævede motorhjelm og airbaggen er med til at reducere de kvæstelser, fodgængeren måtte pådrage sig.

  Tilkøb Collision Warning and auto brake - nu med fuld bremsekraft
  Op til 90 procent af alle trafikuheld skyldes førerens uopmærksomhed. Halvdelen af alle bilister, der påkører et andet køretøj bagfra, bremser ikke forud for kollisionen.
   
  Pedestrian Detection with Full Auto Brake er en videreudvikling af Collision Warning with Auto Brake teknologien, som Volvo allerede har introduceret. Den helt nye V40 kan også opdage, advare og bremse automatisk, hvis bilen er ved at køre op i en forankørende.

  Den indledende advarsel skal gøre føreren opmærksom på situationen, så han/hun bremser eller undgår den. Hvis føreren ikke reagerer tids nok på advarslen, tilfører bilen automatisk fuld bremsekraft. Med automatisk opbremsning kan en kollision undgås, hvis hastighedsforskellen mellem de to køretøjer er op til 35 km/timen.

  Den tyske organisation ADAC vurderede efter en test i 2011, at Collision Warning and auto brake var det bedste bremsesystem i verden. I den helt nye V40 er bremsefunktionen ved højere hastigheder forbedret i forhold til tidligere udgaver.

  City Safety - nu aktivt op til 50 km/timen
  Kollisioner bagfra er almindeligt forekommende i tæt bytrafik og ved køkørsel. Omkring 75 procent af disse kollisioner indtræffer ved hastigheder under 30 km/timen og i halvdelen af tilfældene, har føreren ikke bremset forud for kollisionen.
  I 2011 blev fordelene ved City Safety teknologien dokumeteret i en IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) rapport, der nævnte en reduktion i antallet af kollisioner med op til 22 procent.
  Forsikringssager, der involverer Volvo XC60, viser, at City Safety nedbringer omkostningerne til personskadeerstatninger med 51 procent - mens reparationsomkostninger falder med over 20 procent.

  Den helt nye V40 er den første Volvo, der har et opgraderet City Safety system. Systemet, der er standardudstyr, er nu aktivt ved hastigheder op til 50 km/timen (tidligere 30 km/timen). Ved hjælp af en laser sensor, der er indbygget foroven i forruden ud for bakspejlet, holder City Safety øje med trafikken foran bilen.

  Bilen bremser automatisk, hvis føreren ikke reagerer i tide, når en forankørende sænker hastigheden eller stopper op - eller hvis bilen for hurtigt nærmer sig et køretøj, der holder stille.

  Kollisionen kan undgås, hvis den relative hastighedsforskel mellem de to køretøjer er under 15 km/timen. Hvis hastighedsforskellen er mellem 15 og 50 km/timen, sænkes hastigheden i kollisionsøjeblikket for at mindske følgerne af kollisionen.

  En undersøgelse, det svenske forsikringsselskab Volvia har gennemført, viser, at Volvo-biler, der er forsynet med City Safety, involveres i omkring 20 procent færre kollisioner af denne art end biler uden automatisk opbremsning.

  Tilkøb Driver Alert Control - så falder du ikke i søvn bag rattet
  Studier udført af den tyske forsikringsorganisation GDV viser, at et ud af fire uheld på de tyske motorveje skyldes træthed hos føreren. De svenske vejmyndigheders ulykkesdatabase viser, at trætte førere forårsager op til 30 procent af alle uheld.

  Driver Alert Control er udviklet til at opdage og advare trætte førere. Systemet dækker også andre situationer, hvor føreren er uopmærksom.

  Driver Alert Control består af et kamera, en række sensorer og en kontrolenhed. Kamerat måler løbende afstanden mellem bilen og striberne i vejen. Sensorerne registrerer bilens bevægelser. Kontrolenheden lagrer informationerne og beregner, om der er risiko for, at føreren mister kontrollen med bilen. Hvis systemet vurderer, at risikoen er høj, advares føreren af et lydsignal. En tekstbesked dukker op i bilens informationsdisplay i form af en kaffekop, der indikerer, at det er tid til at holde en pause.

  Kollisionssikkerhed i lange baner - bl.a. ny knæ-airbag
  Sikkerheden i den helt nye Volvo V40 er i verdensklasse. Blandt systemer og detaljer er bl.a. et sikkerhedsbur med effektive deformationszoner og forskellige grader højstyrkestål. Seleforstrammere er standard foran og på bagsædets yderste pladser, ligesom forsæderne er forsynet med WHIPS, der beskytter mod piskesmælds- og andre nakkeskader. Både førerens og forsædepassagerens sæde er forsynet med totrins airbags, ligesom der er sideairbags integreret i ryglænet på forsæderne.

  I førersiden er monteret en ny knæ-airbag. Den er installeret i instrumentpanelet over pedalerne, og hvis bilen er involveret i en frontkollision, udløses den samtidig med bilens andre airbags.

  Roll Over Protection System indbefatter en robust karrosseristruktur, seleforstrammere og sidebeskyttelsesgardiner. Sidstnævnte dækker begge sider fra A-stolpen til C-stolpen og udløses i forbindelse med front- og sidekollisioner eller overrulningsulykker.

  Inden et uheld indtræffer, indsamler systemet information og tolker denne med henblik på at forberede seler og airbags på de forventede kollisionskræfter ved mindre alvorlige og moderate frontkollisioner.

  ISOFIX beslag er standard, og Volvo tilbyder omhyggeligt testede barnestole, der aldersmæssigt dækker alle fra nyfødte op til 10 års alderen.

  Personal Car Communicator
  V40 kan ekstraudstyres med en Personal Car Communicator fjernbetjening, der muliggør nøglefri kørsel. Fjernbetjeningen kan både sende og modtage signaler og forsyne føreren med information om bilens låse- og alarmsystemer. Førersædets og sidespejlenes indstillinger er lagret i hukommelsen, når bilen låses.
   

  Udstyret med nye højteknologiske sikkerheds- og supportsystemer fra større modeller er den helt nye Volvo V40 den mest "IntelliSafe" Volvo til dato.
  Tilbage