Nyheder & Presse
 • 2011 blev et godt år for Volvo

  03-05-2012
  Volvo Car Corporation kom ud af 2011 med et overskud før skat og renter på godt 1,3 milliarder kroner. Salget steg med 20 procent til 449.255 biler.

    "Når jeg ser på det, vi har opnået sidste år, er det med stor tilfredshed. Fra et salgsmæssigt synspunkt står vi stærkt, og vi er godt i gang med at markedsføre Volvo som det succesfulde luksusmærke, det er. Samtidig må vi dog erkende risikoen fra udefrakommende faktorer og bevare fokus på at implementere vores planer, så vi sikrer, at Volvo også kan tjene penge fremover," forklarer Stefan Jacoby, administrerende direktør og koncernchef.

    Årsrapport 2011
  Volvo's mål er åbenhed og gennemskuelighed omkring virksomhedens resultater. En hel- og en delårsrapport udarbejdes med information om økonomien og selskabets forretningsmæssige aktiviteter. I rapporten indgår koncernchefens kommentarer, en opsummering af virksomheden og markedsudviklingen såvel som en økonomisk redegørelse for hele året og en halvårsopgørelse.

    Resultater for hele 2011
  Et stærkt produkt- og markedsmix bidrog til indtægter i 2011 på godt 100 milliarder kroner svarende til godt 1,3 milliarder kroner før skat og renter. Især i andet halvår investerede Volvo massivt i forskning og udvikling samt industriel kapacitet til at klare virksomhedens ekspansionsplaner og den nye produktstrategi, og det afspejler resultatet, ligesom ugunstige valutakurser samt prisstigninger på råvarer trak i negativ retning.

    Detailsalget i 2011 steg med 20,3 procent til 449.255 enheder. Der var vækst i alle salgsregioner med Kina hele 54,4 procent over 2010. USA steg med 24,7 procent, Sverige med 10,5 procent og Europa med 10 procent sammenlignet med 2010. Markedsandelen steg på alle større markeder sammenholdt med året før.
  Volvo Car Corporation kom ud af 2011 med et overskud før skat og renter på godt 1,3 milliarder kroner. Salget steg med 20 procent til 449.255 biler.
  Tilbage