Nyheder & Presse
 • Volvo tager initiativ til skandinavisk pilotprojekt der anvender cloudbaseret kommunikation til at øge sikkerheden

  19-03-2014
  Volvo Car Group, Trafikverket i Sverige og Statens Vegvesen i Norge forener kræfterne i et pilotprojekt, hvor information om individuelle bilers vejgreb deles via et cloudbaseret system.

  Realtidsinformation fra en strækning, hvor en vejbane er glat, bruges til at advare andre trafikanter i nærheden og er med til at gøre vintervedligeholdelse af vejene mere effektiv.

  ”Pilotprojektet er et af de første praktiske eksempler på, hvordan kommunikation over mobilnettet gør det muligt for køretøjer at ”tale” med hinanden og med trafikmiljøet. Det kan være med til at øge trafiksikkerheden,” siger Erik Israelsson, projektleder for Cooperative Intelligent Transport System hos Volvo Car Group.

  ”Vi har 50 testbiler på vejene, og til vinter vokser flåden betragteligt. Målet er at kunne stille denne teknologi til rådighed for vores kunder inden for få år,” tilføjer Erik Israelsson.

  Anvender mobilnettet
  Når en Volvo-testbil opdager en isbelagt eller af anden årsag glat vejstrækning, transmitteres information til Volvo Cars’ database via mobilnettet. Omgående sendes en advarsel til andre trafikanter, der nærmer sig den pågældende vejstrækning, så bilisterne kan tage højde for det og undgå en risikosituation.

  En advarsel på instrumentpanelet orienterer føreren. Applikationen i bilen bliver designet, så den er afstemt efter f.eks. bilens hastighed og vejforholdene i øvrigt.

  Bedre vintervedligeholdelse af vejene
  Information om isglatte strækninger bliver også sendt til vejmyndighederne som et supplement til målingsstationer langs vejene. Disse data kan hjælpe myndighederne og deres entreprenører med at planlægge og udføre vintervedligeholdelse af vejnettet og hurtigt gribe ind, når forholdene ændrer sig.

  ”Når vejmyndighederne har adgang til information fra et stort antal biler, kan data anvendes til at gøre vintervedligeholdelsen af vejnettet mere effektiv. Informationerne kan være med til at forbedre trafiksikkerheden for alle trafikanter; samtidig kan forbruget af salt nedbringes såvel som miljøpåvirkningen,” fortsætter Erik Israelsson.

  Volvo erkender, at det er vigtigt, at slutbrugernes integritet bevares. Informationer, der deles med vejmyndigheder kommer ikke til at omfatte data om de enkelte køretøjer, men anvendes alene til at beskrive vejnettets aktuelle tilstand.

  Ambitiøs strategi for connectivity
  Volvo investerer strategisk i og etablerer partnerskaber for at skabe cloudbaserede løsninger, og advarslen om glatte veje er det første sikkerhedssystem i Volvo skyen. Udviklingen af sofistikeret kommunikation via mobilnettet er en del af virksomhedens mål om at kunne tilbyde kunderne en oplevelse på tilslutningsområdet, der når hele vejen rundt.

  ”Dette er kun begyndelsen. Fremover vil vi se en stigende udveksling af vigtige informationer mellem køretøjer,” siger Erik Israelsson. ”Der er et stort potentiale på dette område, bl.a. større trafiksikkerhed, mere komfortabel kørsel og bedre trafikflow”.

  ”Det strategiske fokus på connectivity inden for vores nye Scalable Product Architecture baner vej for flere cloudbaserede sikkerhedsløsninger. Det vil bringe os tættere på vores sikkerhedsvision om, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i en ny Volvo i 2020,” slutter Erik Israelsson.
  Volvo Car Group, Trafikverket i Sverige og Statens Vegvesen i Norge forener kræfterne i et pilotprojekt, hvor information om individuelle bilers vejgreb deles via et cloudbaseret system.
  Tilbage