Nyheder & Presse
 • Klar til de første test af vejtog

  24-11-2010
  For et år siden søsatte syv europæiske virksomheder et projekt ved navn SARTRE. Formålet med projektet er at udvikle, teste og vurdere teknologi, der gør det muligt for biler at køre selv på motorveje i lange vejtog. Nu er man nået så langt, at man kan foretage de første udviklingstest.

  SARTRE står for Safe Road Trains for the Environment. Projektet, som er delvis finansieret af EU, ledes af den britiske virksomhed Ricardo UK Ltd og har syv deltagende virksomheder, bl.a. Volvo.

  Efter at have arbejdet med SARTRE det første af de planlagte tre år er folkene bag projektet ved at være klar til de indledende udviklingstest, hvori indgår et førerkørertøj efterfulgt af en enkelt bil.

  Det meste af det første år har de syv samarbejdspartnere brugt på at forske i grundprincipperne for et brugbart system. De områder, man har koncentreret sig om, er anvendelseseksempler, den menneskelige faktor og adfærd i forbindelse med det at køre i vejtog, systemets vigtigste parametre og specifikationer på prototype-opbygning og -anvendelse. Udover at give nogle tankevækkende og nyttige resultater, har dette vigtige forarbejde ført teamet videre til den første del af implementeringsfasen, hvor man regner med at begynde at teste køretøjer inden udgangen af 2010.

  For at et sådant system overhovedet kan fungere skal de to testkøretøjer være forsynet med den nødvendige hardware, køretøjerne skal kunne kommunikere med hinanden, der skal indbygges sensorer og aktuator kombineret med systemer til kontrol af følgekøretøjets bevægelser. Integreringen af den software, der er altafgørende for, at man kan køre automatisk, er allerede begyndt.

  Kort fortalt fungerer vejtogsprincippet på den måde, at et køretøj med en professionel chauffør er fører for en række biler, der kobler sig til vejtoget, når de kører ind på en motorvej. Herefter slipper bilisterne i følgekøretøjerne for at køre selv, indtil de kobler sig af igen. Listen af fordele ved at køre på denne måde er lang, f.eks. får man et bedre trafikflow og kortere rejsetider, det er mere afslappende for bilisterne, nedbringer antallet af uheld og giver bedre brændstoføkonomi og dermed lavere CO2 udledninger.

  I en otte minutter lang film, der kan downloades på www.SARTRE-project.eu, på youtube.com/volvocarsnews og på www.media.volvocars.com, redegør deltagerne for deres arbejde med projektet, ligesom filmen viser nogle af de test, der allerede er udført, hvor en gruppe mænd og kvinder har testet systemet i en simulator.

  Læs mere om projektet og de deltagende virksomheder på  www.SARTRE-project.eu
  For et år siden søsatte syv europæiske virksomheder et projekt ved navn SARTRE. Formålet med projektet er at udvikle, teste og vurdere teknologi, der gør det muligt for biler at køre selv på motorveje i lange vejtog. Nu er man nået så langt, at man kan foretage de første udviklingstest.
  Tilbage