Nyheder & Presse
 • SARTRE's første vejtog kørte efter planen

  17-01-2011
  For fremtiden vælger nogle af os måske at køre på motorvejene i såkaldte vejtog - muligheden forventes hvert fald at være til stede allerede inden for de næste ti år.

  Det EU-støttede SARTRE projekt har foretaget sin første test. Det var Volvo, der lagde bane til på testanlægget uden for Göteborg. Og alt forløb planmæssigt.

  Det er første gang SARTRE's udviklingsteams afprøver deres systemer i fællesskab uden for simulatorerne.

  "Det er særdeles tilfredsstillende for os at se, at de forskellige systemer samarbejder så godt allerede i første forsøg," udtaler Erik Coelingh, en af Volvo's specialingeniører. "Trods alt kommer systemerne fra syv forskellige virksomheder i fire forskellige lande. Og vintervejret gav os en ekstra mulighed for at afprøve kameraer og kommunikationsudstyr".

  "Det er en milepæl af dimensioner for dette vigtige, europæiske researchprogram," siger britiske Tom Robinson, der er projektkoordinator for SARTRE og arbejder i Ricardo UK Ltd. "De syv deltagende virksomheder, der kombinerer deres viden og erfaringer i SARTRE, styrer projektet direkte mod virkeliggørelsen af sikker og effektiv vejtogs-teknologi".

  Sikkert og mere bekvemt
  SARTRE's bud på vejtog er en konvoj af biler, hvor en professionel chauffør i et førerkøretøj kører foran en stribe andre biler. Hver enkelt bil måler afstand, hastighed og retning og justerer sig ind efter førerkøretøjet. Bilerne er ikke sammenkoblet på nogen måde og kan forlade konvojen til enhver tid. Men så længe de kører i konvojen, kan bilisterne slappe af og foretage sig andre ting, mens de kører afsted mod deres destination.

  De tests, der nu er udført, inkluderede et førerkøretøj og en enkelt følgebil. Rattet i følgebilen bevæger sig af sig selv, når denne følger førerkøretøjet. Imens kan bilisten f.eks. nyde en kop kaffe eller læse sin avis og behøver hverken bruge hænder eller fødder for at køre sin bil.

  Vejtog er udviklet til at forbedre en række forhold: Først og fremmest trafiksikkerheden, eftersom de minimerer den menneskelige faktor, der er årsag til mindst 80 procent af trafikuheldene. For det andet reducerer de brændstofforbruget og dermed CO2 udledningerne med op til 20 procent. Det er samtidig bekvemt for føreren, fordi denne får tid til andre gøremål. Og eftersom bilerne kører ved motorvejshastighed med kun få meters afstand, letter vejtog presset på vejene, så der bliver færre trafikkøer.

  Den teknologiske udvikling er godt på vej, og systemerne kan sandsynligvis gå i produktion i løbet af få år. Man må dog nok forvente, at det tager tid for trafikanterne at vænne sig til denne nye måde at køre på og for regeringerne i EU-landene at tilpasse lovgivningen til den.

  Information om SARTRE
  SARTRE står for Safe Road Trains for the Environment. Projektet er delvis finansieret af EU kommissionen inden for det såkaldte Framework 7 program. SARTRE ledes af den britiske virksomhed Ricardo UK Ltd. I alt deltager syv virksomheder i projektet: Spanske Idiada og Robotiker-Tecnalia, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) fra Tyskland, og fra Sverige SP Technical Research Institute, Volvo Car Corporation og Volvo Technology.

  SARTRE's mål er at anspore til en holdningsændring på området personlig transport ved at udvikle sikre og miljøvenlige vejtog. Systemer er under udvikling i prototypeform, som gør det muligt at køre i vejtog på uombyggede motorveje side om side med almindelig trafik.

  Projektet tager fat på tre vigtige transportudfordringer: Miljø, sikkerhed og overbelastning af vejnettet. Samtidig bliver det lettere for bilisterne at acceptere denne måde at køre på, fordi den er komfortabel.

  Kort fortalt er SARTRE's mål følgende:
  1. At definere acceptable strategier for brugen af vejtog, som gør det muligt for disse at køre på almindelige motorveje uden infrastrukturelle ændringer i hverken vej eller vejside.

  2. At fremme, udvikle og integrere teknologier til et konvojsystem i prototype-form, så de definerede strategier kan vurderes under autentiske forhold.

  3. At demonstrere, hvordan vejtog kan føre til forbedringer på miljø- og sikkerhedsområdet og reducere belastningen på vejnettet.

  4. At illustrere, hvordan en ny forretningsmodel kan anvendes for at få trafikanterne til at anvende vejtog, således at både de virksomheder, der skal stå for driften af førerkøretøjerne, og de, der tilmelder sig vejtogs-ordningen, får økonomisk fordel af det.

  Hvis folkene bag SARTRE lykkes med projektet, bliver fordelene betragtelige. Den anslåede besparelse i brændstofforbruget for vejtog, der kører på højhastigheds motorveje, ligger i omegnen af 20 procent. Fordelene på sikkerhedsområdet er færre trafikuheld forårsaget af uopmærksomme eller trætte bilister. Den eksisterende vejkapacitet bliver bedre udnyttet med kortere rejsetider til følge. De, der bruger teknologien, får en mere smidig og forudsigelig tur, ligesom omkostningerne bliver lavere.

  SARTRE startede i september 2009 og løber i tre år.

  Læs mere om projektet og de deltagende virksomheder på www.SARTRE-project.eu

  For fremtiden vælger nogle af os måske at køre på motorvejene i såkaldte vejtog - muligheden forventes hvert fald at være til stede allerede inden for de næste ti år.
  Tilbage