Sikkerhed

Sikkerhedhar været vores grundlæggende princip og filosofi siden 1927 og vi arbejder hårdt på, at være på forkant i branchen ved at have en overordnet strategi for sikkerhed, som har vist sig effektiv i virkelige situationer i trafikken.

Vores brede viden er grundlaget for vores udvikling og den stammer fra virkelige situationer i trafikken. Vi stræber efter at forstå, hvordan og hvorfor ulykker sker. Vores tætte samarbejde med et forsikringsselskab (Volvia) har hjulpet os med at få detaljerede oplysninger om hændelser og resultatet af ulykker med Volvo-biler i Sverige. Vores Traffic Accident Research team, der blev etableret i 1970, har indsamlet ulykkesdata fra mere end 40.000 ulykker med Volvo-biler. Vi udfører rekonstruktioner af virkelige ulykker i vores testcenter. Og vi anvender disse værdifulde data og unikke viden, når vi designer nye Volvo-biler.

Udvikling af 'crash-sikre' biler er en selvfølgelighed. Volvo Cars er også førende inden for aktiv sikkerhed med løsninger som pedestrian detection med automatisk nedbremsning og City Safety, et automatiseret bremsesystem , der bidrager til at undgå eller reducere følgerne af en ulykke ved lavere hastigheder. City Safety er et aktivt system, mens tværbjælker og airbags er passive systemer, der beskytter passagererne i tilfælde af en kollision.

Vores løsninger til beskyttelse af trafikanter uden for bilen er unikke for branchen. Tro mod vores kulturarv vil vi fortsat skabe innovative sikkerhedssystemer, der beskytter ikke kun føreren og passagererne i bilen, men også folk i bilens omgivelser.

I 2020 er det vores mål , at ingen skal blive alvorligt kvæstet eller dræbt i en ny Volvo. På længere sigt er vores vision, at biler ikke må 'crashe' overhovedet.

Vision 2020

"I 2020 skal ingen blive alvorligt kvæstet eller dræbt i en ny Volvo". Denne erklæring fra 2008 formulerer klart en langsigtet vision om, at skabe biler, der ikke vil 'crashe'. Volvo Cars strategi for at nå Vision 2020 omfatter samarbejde med arbejdsmarkedets parter, der integrerer præventiv og beskyttende sikkerhedssystemer ind i bilen og i særdeleshed en bedre forståelse af menneskers adfærd i trafiksituationer. Køreadfærd er en medvirkende faktor i over 90 procent af alle ulykker.

"Målet er enestående ved, at Volvo Cars har udpeget et årstal og viser et socialt ansvar, som også strækker sig til folk i andre køretøjer og fodgængere," siger Anders Eugensson, sikkerhedsekspert hos Volvo Cars. "Vi er meget klar over det faktum, at vores biler ikke bør påvirke andre mennesker negativt i det øjeblik en ulykke sker. Desuden bør ingen ubeskyttede trafikanter blive alvorligt sårede eller dræbt."

Børn & Biler - en sikkerhedsmanual

Alle forældre ønsker at give deres børn den bedst mulige beskyttelse. I bilen såvel som alle andre steder.

Download vores sikkerhedsmanual til at læse videre om børns sikkerhed:
PDF (på engelsk)