Volvo Cars' historie
 • Nyt testanlæg bringer Volvo tættere på en kollisionsfri fremtid

  21-08-2014
  AstaZero er verdens første fuldskala anlæg til test af nye trafiksikkerhedsløsninger. Med åbningen af det nye anlæg rykker Volvo Cars et skridt nærmere virkeliggørelsen af virksomhedens vision om, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i en ny Volvo-bil i år 2020.

  Et vigtigt element, hvis denne vision skal kunne gennemføres, er udvikling af aktive trafiksikkerhedssystemer, der kan være med til at forebygge uheld. Derfor er det arbejdet med disse det primære fokusområde på AstaZero, der ligger tæt ved Volvo Cars’ hovedkontor i Vestsverige.

  Et af anlæggets største aktiver er, at det er fleksibelt og designet, så det kan rumme unikke, specialtilpassede miljøer. Som Pether Wallin, leder af AstaZero siger: ”Man kan simulere alle former for trafikscenarier. På de fleste testbaner er mulighederne mere begrænsede”.

  Anlægget muliggør mange forskellige testforhold som travle bymiljøer, landeveje, flersporede motorveje og vejkryds. Det er vigtigt, når man skal undersøge, hvordan biler interagerer med bevægelige objekter som f.eks. andre biler, fodgængere, cyklister, knallerter, motorcykler, lastvogne, busser og sågar dyr, der pludselig dukker op. I visse test, f.eks. når der indgår komplekse trafiksituationer og høje hastigheder, betjenes testkøretøjerne af robotter.

  ”Sikkerhedstest under realistiske forhold er en forudsætning for udviklingen af vores aktive sikkerhedssystemer,” siger Anders Axelson fra Volvo Cars Safety Centre. Anlægget kommer til at spille en central rolle; ikke bare hjælper det os med at virkeliggøre vores sikkerhedsvision - at udvikle biler, der ikke kolliderer. Det hjælper os også i arbejdet med videreudvikling af sikkerhedsfunktioner, der retter sig mod bløde trafikanter såsom fodgængere og cyklister”.

  Forskning og udvikling
  En af AstaZero’s primære funktioner er at tjene som platform for forskning og udvikling af nye sikkerhedsteknologier. Her iværksætter Volvo Cars i samarbejde med universiteter og partnere fra industrien en række initiativer – fra strategisk forskning i nye køretøjer og innovation til målrettede forskningsprojekter.

  Arbejdet på AstaZero kommer også til at indbefatte udvikling og test af teknologi til autonom kørsel, et intelligent førersupportsystem, der er udviklet til at mindske uheld og give en bedre køreoplevelse. Også avancerede systemer er undervejs, der er med til i endnu højere grad at forebygge uheld, der indtræffer, fordi bilister er uopmærksomme eller trætte.

  Selv om år 2020 kan synes at være et ambitiøst mål, har Volvo Cars al mulig grund til optimisme. Som virksomhedens innovative sikkerhedsløsninger allerede har vist, er fremtiden måske ikke så langt væk endda.

  Én person, der er godt tilfreds, er Anders Axelsson : ”Den svenske bilindustri er helt i front hvad angår aktiv sikkerhed. Med adgang til AstaZero er der gode udsigter til, at vi kan bevare vores førende stilling. Vi er den eneste bilproducent i verden, der har defineret et mål om nul trafikuheld på et erklæret tidspunkt, og Sverige er det eneste land i verden, hvis regering bakker op om en sådan vision”.

  Om AstaZero
  Formedelst godt 400 millioner danske kroner har AstaZero AB opført et topmoderne testanlæg uden for Göteborg i Sverige. Aktiviteterne på anlægget skal bygge på samarbejde mellem den akademiske verden, industri og myndigheder, som får adgang til en international platform, der er åben for alle interessenter, som f.eks. bilproducenter, leverandører, lovgivere, vejmyndigheder, universiteter og tekniske institutter fra hele verden. AstaZero’s industrielle partnere er Volvo Car Group, Volvo Group, Scania, Autoliv og Test Site Sweden. Navnet Asta (Active Test Area) relaterer sig til anlæggets forbindelse til en vision om at undgå trafikuheld.

  Design
  AstaZero dækker et område på omkring 2.000.000 kvadratmeter, hvoraf ca. 250.000 er asfalterede. Anlægget omkranses af 5,7 kilometer landevej, der er forbundet med et trafikmiljø med fire 40 x 25 meter bygningskomplekser. AstaZero har også et højhastighedsområde, bestående af en cirkelformet bane, der er 240 meter i diameter og har dropzoner med tilslutning til en 700 meter lang flersporet vej.

  Testmiljøer

  Landevej
  Landevejen består af ti forskellige punkter, både åbne og skjulte, hvor objekter dukker op foran bilerne. Området er specielt designet til forskellige test af føreradfærd og egner sig godt til test af objekter, der enten er uden for synsvidde eller dukker op pludseligt. På vejen er der to T-kryds og en krydsende vej med mulighed for at vælge skiltning på forskellige sprog. To steder på landevejen er der busstoppesteder.

  Byområde
  Byområdet skal primært anvendes til at teste bilers evne til at interagere med det omgivende trafikmiljø for at undgå at ramme busser, cyklister, fodgængere eller andre trafikanter. Området har derfor en række forskellige underområder, som en bymidte med gader af varierende bredde, busstoppesteder, fortove, cykelstier, gadebelysning og bygningskulisser. Byområdet har endvidere et vejsystem med forskellige former for testmiljøer såsom rundkørsler, T-kryds,mulighed for at vende og et laboratorieområde.

  Flersporet vej
  Den flersporede vej består af fire vejbaner, som er forbundet med højhastighedsområdet med en accelerationsvej, der er omkring 300 meter lang, syv meter bred og med mulighed for, at lange køretøjer kan vende. Forskellige scenarier kan testes på den flersporede vej, f.eks. vognbaneskift, kollisioner og situationer, hvor en bil krydser vejen.

  Højhastighedsområde
  Midt i anlægget ligger højhastighedsområdet, der består af to accelerationsveje, hvoraf den ene er cirka én kilometer lang. Foruden de to accelerationsveje er det også muligt at bruge den flersporede vej til acceleration, hvilket betyder, at biler kan komme ind i højhastighedsområdet tre forskellige steder fra. I dette område er fokus primært rettet mod bilers dynamik, f.eks. under undvigemanøvrer ved meget høje hastigheder.
  AstaZero er verdens første fuldskala anlæg til test af nye trafiksikkerhedsløsninger. Med åbningen af det nye anlæg rykker Volvo Cars et skridt nærmere virkeliggørelsen af virksomhedens vision om, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i en ny Volvo-bil i år 2020.
  Tilbage