Uudised ja sündmused
 • Volvo Car Torslanda – 50 aastat inimesele keskendumist

  14.05.2014

  • Volvo Car Torslanda 50. sünnipäeva tähistamisel keskendutakse töötajatele − inimestele, tänu kellele on katkematu areng saanud võimalikuks.
  • Volvo Car Torslanda, mis on üks maailma kõige paindlikematest autotehastest, on eeskujuks teistele tootjatele.

  Kui uus tehas viiskümmend aastat tagasi avati, omandas see piirkonnas kiiresti erilise koha – nii oma suuruse poolest kui ka sellepärast, et selles toodetud autod sümboliseerisid edasiminekut ja arengut. Tol ajal maksis Torslanda tehase ehitamine 250 miljonit Rootsi krooni. Tehast oli vaja sellepärast, et nõudlus Volvode järele oli tohutult kasvanud ja olemasolevad ruumid ei võimaldanud suurendada tootmismahtu, et nõudlust täita. Torslanda tehas oli üks maailma kõige kaasaegsematest tehastest.

  50 aastat pärast Torslanda tehase avamist on Volvo Cars nüüd avamas uut TA3 keretehast. See on üks osa Volvo Carsi keskendumisest SPA platvormile (mastabeeritav sõidukiarhitektuur), millesse investeeritakse kokku üle 70 miljardi Rootsi krooni. SPA platvorm annab Volvo Carsile tootmisvõimsuse ja tooted, mis tagavad ettevõttele suurepärase positsiooni tulevikuks.

  Göteborgi piirkonna jaoks on Torslanda tehas olnud ainulaadne töökoht. Aastate jooksul tehases töötanud inimeste arvu on keeruline kokku arvutada, ent neid on kindlasti sadu tuhandeid. Ajal, mil tehas vajas kõige rohkem tööjõudu, töötas Torslanda tehases iga päev üle 11 000 inimese. 1945. aastal toodeti 5000 autot. 1974. aastal, s.o. kümme aastat pärast Volvo Car Torslanda tehase avamist, oli see arv koguni 270 000.

  1960ndatel ja 1970ndatel aastatel andis tehas paljudele naistele võimaluse minna tööle ja arendada end juhtivatel positsioonidel. Täna moodustavad naised napilt 20% kogu tööjõust.

  Alates avamisest tõsteti Torslanda tehases tootmistehnoloogia, kvaliteedi parandamine ja töökeskkond uuele tasemele. Töötajate pühendumine tehase arengule ja selles osalemine oli edu võti nii tol ajal kui ka täna.

  Tihe koostöö ametiühingutega andis hindamatu panuse turvalise, ohutu ja innustava töökoha loomisesse. Ametiühingu esindajatel oli ka oluline sotsiaalne funktsioon tagamaks, et ka riiki hiljuti immigreerunud inimesed tunneksid end oodatutena. Näiteks paljud, kes olid tulnud Soomest ja endisest Jugoslaaviast, said suhelda ametiühingu esindajatega oma emakeeles.

  Tehase kolmes korpuses olevad tootmisliinid olid tolle aja taset arvestades väga kõrgetasemelised, kuigi paljusid tähtsaid operatsioone tehti käsitsi. Kere koosteprotsessis kasutati umbes 90 lehtmetallist osa, mis turvalise autokere valmistamiseks ühendati umbes 10 000 keevisõmblusega.  Iga töötaja oli suuremal või vähemal määral spetsialist oma alal ning tegi päevast päeva praktiliselt ühte ja sama tööd. Automaatse tootmisprotsessi ja tööstusrobotite väljatöötamiseni jäi veel ligi kümme või rohkem aastat.

  Täna valmib Volvo Car Torslanda tootmisliinil päevas umbes 780 autot. Töötajate arv on umbes sama, mis tehase algusaastatel. Autod valmivad tootmissüsteemis, mis esitab töötajate pädevusele ja ametialastele oskustele tohutud nõudmised. Volvo Car Torslanda eristub teistest autotehastest kogu maailmas selle poolest, et siin valmib ühel tootmisliinil koguni seitse erinevat mudelit ja selline paindlikkus nõuab kompleksset protsessi.

  Kvaliteedi tagamiseks kogu tootmisprotsessis kasutatakse Andoni meetodit, mille eesmärk on lihtsustada tootmisprotsessi ja tagada lihtsam ülevaade tootmisliinil töötavatest inimestest. Andoni meetodis kasutatakse kollast nööri, millest iga töötaja saab tõmmata, et probleemist märku anda. Meeskonnatahvlile on märgitud iga päeva eesmärk ja kvaliteeditase, mis aitab määratleda täiustamist vajavaid valdkondi.

  Jimmy Sjöö on töötanud Torslanda tehases alates 1964. aastast ja ta on isiklikult kogenud, kuidas 50 aasta jooksul on muutunud nii autod kui ka nende ehitamise viis.

  „Selle 50 aasta jooksul, mil ma Torslanda tehases töötan, olen näinud hämmastavat arengut igas aspektis. Koos uute mudelite väljatöötamisega oleme liikunud Amazoni-aegsest käsitööst kaasaegsesse tootmisprotsessi. Ma olen tõeliselt uhke ja õnnelik, et sain Volvo Carsis töötada nii paljude väga heade ja pühendunud kolleegidega.“

  Praktiliselt iga auto ehitatakse konkreetsel tellimusel kusagil maailmas asuva kliendi jaoks. See kajastub töödes, mida töötajad teevad, mis täna on mitmekesisemad ja nõuavad seepärast kõikidelt asjaosalistelt suuremaid teadmisi ja rohkem ettenägemisvõimet.

  Tagamaks vajalikku pädevust tulevikuks on tähtis jälgida tähelepanelikult vajadusi ja nõudmisi, mida kaasaegne tootmistehnoloogia esitab erinevatele valdkondadele. Seda tehakse tihedas koostöös Göteborgi Tehnikakolledžiga (Göteborgs Tekniska College, GTC), mille enamik praktilisi tunde viiakse läbi Volvo Car Torslandas.

  Uue keretehase avamisega, mis langeb kokku Volvo Car Torslanda 50. sünnipäevaga, astub Volvo Cars uue sammu järgmise põlvkonna mudelite ja autoehitustehnoloogia poole. Uus jagatud mudeliarhitektuur SPA võimaldab veel suuremaid variatsioone tänu ühele standardsete komponentide kogumile, mis on mõeldud kasutamiseks mitmes erinevas mudelis. Täiesti uus XC90 on esimene SPA platvormile ehitatud mudel, mille esmaesitlus toimub selle aasta lõpupoole.

  Torslandas kasutatav tootmissüsteem on ühtviisi nii paindlik kui ka tõhus. Ka siin on töötajatel määrav osa järgmise põlvkonna autoehitustehnoloogiate väljatöötamisel. Vaatamata tootmisprotsessi tehnilisele keerukusele on inimesel sellegipoolest siin keskne osa. Uued protsessid vajavad uusi teadmisi ja kõikide asjaosaliste ulatuslikku kaasamist. Ilma kollektiivse mitmekülgsuse ja tööjõu pädevuseta oleks areng määratud seiskumisele.

  Kuigi lõpptulemus on endiselt sõiduvalmis Volvo, on alates 1964. aastast palju muutunud. Võrreldes kolleegidega viiskümmend aastat tagasi on praegustel ja tulevastel autotootjatel palju suurem vastutus ja palju laiemad teadmised. Nüüd teeb Volvo Car Torslanda seoses uue TA3 keretehase avamisega pika sammu edasi ühe kõige kaasaegsema autotehasena maailmas.  Selles pressimaterjalis sisalduvad kirjeldused ja faktid puudutavad Volvo Carsi rahvusvahelist autosortimenti. Nimetatud funktsioonid võivad olla saadaval lisavarustusena. Sõidukite spetsifikatsioonid võivad olla eri riikides erinevad ning neid võidakse muuta ilma eelneva hoiatuseta.

  • Volvo Car Torslanda 50. sünnipäeva tähistamisel keskendutakse töötajatele − inimestele, tänu kellele on katkematu areng saanud võimalikuks.
  • Volvo Car Torslanda, mis on üks maailma kõige paindlikematest autotehastest, on eeskujuks teistele tootjatele.
  Tagasi