Uudised ja sündmused
 • Volvo Car Corporationi eesmärk on saavutada juhtpositsioon autonoomse juhtimise tehnoloogias

  20.09.2012
  Autonoomse juhtimise ehk ise sõitvate autode valdkonda sisenemine on järgmine suur samm Volvo Car Corporationi eesmärgis töötada välja maailma kõige ohutumad autod.

  Autonoomne juhtimine sillutab teed suuremale vabadusele rooli taga. See annab võimaluse tegeleda ohutult millegi muuga, nagu näiteks saata tekstisõnumeid või lugeda raamatut, kui auto sõidab autonoomse juhtimise režiimil.

  Esimesed valdkonnad, millele Volvo Car Corporation tehnoloogia välja arendamisel keskendub, on autonoomne juhtimine aeglaselt liikuvates kolonnides ja pikemas perspektiivis maanteel liikuvad autorongid.

  „Meie eesmärk on saavutada autonoomse juhtimise tehnoloogias juhtpositsioon. Selleks peame edasi arendama olemasolevaid kontseptsioone ja töötama välja tehnoloogiad, mis jõuavad ka klientideni. Klientide usalduse suurendamiseks isesõitvate autode vastu on vaja muuta see tehnoloogia piisavalt töökindlaks maanteel kasutamiseks," ütleb Volvo Car Corporationi tooteomaduste juht, juhiabi süsteemide spetsialist Marcus Rothoff.

  Kaasaegses transpordiühiskonnas kasutatakse palju autonoomset juhtimist, kus roolimine, kiirendamine ja/või pidurdamine toimub automaatselt ning mis vajab väga vähest sekkumist inimese poolt.

  „Vaevalt et keegi kõhkleb minna lennukisse, mida juhib autopiloot. Paljude inimeste jaoks on aga ikka veel üsna uudne mõte sõita autos, mis juhib end ise ja mille juht loeb samal ajal raamatut," ütleb Marcus Rothoff.

  Positiivne tagasiside klientidelt
  Loomulikult hõlmab Volvo Car Corporationi järjekindel keskendumine autode konstrueerimisele inimesekeskseks uuringuid klientide suhtumise kohta isesõitvatesse autodesse.

  Viimased uuringud näitavad, et peaaegu pool vastajatest tunneksid end isesõitvas autos mugavalt (Accenture 2011). Peaaegu 50% juhtidest vanuses 18-37 ostaks kindlasti või tõenäoliselt auto, millel on täisautonoomse juhtimise funktsioon (J.D. Power 2012).

  Volvo Car Corporation kutsus 2011. aastal preemiumklassi autode omanikke ettevõtte katserajale hindama tuleviku juhiabi tehnoloogiaid ja üks külastajatest kommenteeris spontaanselt: „Ideaalne juhiabisüsteem kiirteel sõitmiseks. Kui midagi paneb mind autos tekstisõnumit saatma, siis see on just see.“

  Uuringu ühe järeldusena võib tõdeda, et eriti just nooremad tarbijad on valmis maksma tehnoloogia eest, mis aitavad ohjata tähelepanu hajumist, mida põhjustab soov olla pidevalt ühendatud ka autos. Autonoomne juhtimine annaks soovitud võimaluse saata auto juhtimise ajal turvaliselt tekstisõnumeid, uuendada Facebooki olekut või lugeda raamatut.

  Vajadus äratada noorte ostjate huvi
  2012. aastal Monacos peetud Automotive News Europe’i konverentsil oli Volvo Car Corporationi presidendi ja tegevdirektori Stefan Jacoby esinemise peateema see, et edukas autotootja peab rahuldama järgmise põlvkonna klientide vajadused. Ta ütles:

  „Teismelised vaatavad autosid erineva, vähem traditsioonilise pilguga, kui seda teeme meie, nende vanemad. Kui meie suhtume juhikohta kui vabaduse ja liikuvuse sümbolisse, siis nende jaoks on see koht, kus nad ei saa olla pidevas ühenduses. Samuti leiavad paljud neist, et püsiv ühendatus on olulisem kui juhiluba ja auto.“

  „Selline mõtteviis on Volvo Car Corporationi jaoks põnev väljakutse. Me peame konstrueerima nutikad autod, mis võtavad juhtimise üle, kui juht pühendub millelegi muule, nagu näiteks tekstisõnumi saatmisele või Facebookis suhtlemisele," jätkab Stefan Jacoby. „Isiklikult olen ma veendunud, et enamik homsetest autoomanikest isegi ei mõtle sellise auto ostmisele, millel ei ole autonoomse juhtimise võimalusi."

  Mitmed teised eelised
  Juhile antud võimalusel pühenduda millelegi muule kui juhtimisele on ka teisi eeliseid:
  • autonoomne juhtimine viib õnnetuste ja vigastuste tõenäosuse miinimumini;
  • teatud olukordades võib autonoomne juhtimine vähendada kütusekulu kuni 50%;
  • lisaks sellele võimaldab sujuvam liiklusvoog vähendada ka sõiduaega.

  „Kui tahame liikuda eesmärgi poole, et tulevikuautod ei satu kunagi avariidesse, on automaatselt tegutsev auto olulisel kohal. Meie praeguseid süsteeme nagu automaatne pidurdamine ja isekohanduv püsikiirusehoidja võib nimetada esimesteks sammudeks autonoomse juhtimise suunas. Nüüd liigume tehnoloogiate poole, mis tagavad suurema autonoomsuse tavalistes liiklusoludes sõites,“ ütleb Marcus Rothoff.

  Autonoomne juhtimine liiklusummikutes
  Volvo Car Corporationi üks mitmest autonoomse juhtimise projektidest on abisüsteem, mis võimaldab autol aeglaselt liikuvas rivis automaatselt eesolevale autole järgneda.

  „Sellel funktsioonil on suur potentsiaal juhi elu kergendada. Meie täiustatud tehnoloogia esimene põlvkond keskendub rivis sõitmisele aeglasel kiirusel. Auto järgneb samas sõidureas sõitvale eesolevale autole. Viimane sõna jääb aga alati juhile. Juht võib alati kontrollida üle võtta," ütleb Marcus Rothoff.

  Ühinege kiirteel sõitva maanteerongiga
  Euroopa SARTRE (keskkonnasäästlikud maanteerongid) projekt keskendub atraktiivsele võimalusele võtta omaenda autos käed roolilt ära ja pöörata pilk pikkadel maanteesõitudel maanteelt kõrvale.

  Volvo Car Corporation on ainus autotootja, kes 2012. aastal edukalt lõpule viidud projektis osales.

  SARTRE projekt hõlmab juhtautot, millele järgneb neli juhita autot kiirusel kuni 90 km/h, kusjuures mõnel juhul ei ole autode vahel rohkem kui neli meetrit.

  „Maanteerongides on ühendatud parim kahest transpordiviisist. See võimaldab omaenda auto rooli taga tegeleda paljude erinevate asjadega nii nagu ühistranspordiski," ütleb Volvo Car Corporationi tehnikaspetsialist Erik Coelingh.

  Iseparkiv auto
  Volvo Car Corporation uurib ka teisi autonoomse juhtimise võimalusi:

  mida arvate sellest, kui autost võiks väljuda lennujaama parkla sissepääsu eest ja lasta autol ise vaba parkimiskoht leida? Või kui saaks nautida täisautomaatset juhtimist suletud alal nagu näiteks safaripargis ning keskenduda juhtimise asemel lõvide pildistamisele?

  „Autonoomse juhtimise edukaks rakendamiseks suletud aladel või ühiskondlikel teedel on vaja koostööd ka teiste asjaosalistega.  Lisaks tuleb lahendada ka mõned seadusest tulenevad probleemid," ütles Marcus Rothoff. Ta lisas:

  „Ent me oleme veendunud, et autonoomne juhtimine viib autoga sõitmise täiesti uuele tasandile. Meie eesmärk on saavutada juhtpositsioon nende uute tehnoloogiate edasi arendamisel kontseptsiooni tasandist edasi kuni kliendile kättesaadavaks tegemiseni.“
  Selles pressimaterjalis sisalduvad kirjeldused ja faktid puudutavad Volvo Carsi rahvusvahelist autosortimenti. Nimetatud funktsioonid võivad olla saadaval lisavarustusena. Sõidukite spetsifikatsioonid võivad olla eri riikides erinevad ning neid võidakse muuta ilma eelneva hoiatuseta.
  Autonoomse juhtimise ehk ise sõitvate autode valdkonda sisenemine on järgmine suur samm Volvo Car Corporationi eesmärgis töötada välja maailma kõige ohutumad autod.
  Tagasi