Uudised ja sündmused
 • Volvo Car Group käivitab maailmas ainulaadse Rootsi pilootprojekti, mille raames hakkavad avalikel teedel liikuma isesõitvad autod

  5.12.2013

  Volvo Carsil on juhtiv osa maailma esimeses suuremahulises autonoomse juhtimise pilootprojektis, mille raames hakkab Rootsi linna Göteborgi ümbruse teedel sõitma 100 isesõitvat Volvot. Valitud trass vastab tavalise liikleja igapäevasele liikumisteekonnale.
   
  Selles uudses projektis „Drive Me – isesõitvad autod jätkusuutliku liikuvuse jaoks" teevad koostööd Volvo Car Group, Rootsi Transpordiamet, Rootsi Transpordiagentuur, Lindholmeni teaduspark ja Göteborgi linn.
   
  „Drive Me“ projekti toetab Rootsi valitsus. Eesmärk on välja tuua autonoomse juhtimise sotsiaalsed eelised ning Rootsi ja Volvo Carsi juhtiv positsioon tuleviku liikuvuse välja töötamisel.
  „Autonoomsed sõidukid on lahutamatu osa Volvo Carsi ja Rootsi valitsuse nägemusest, et liiklusõnnetustes ei tohi keegi surma saada. See avalik pilootprojekt on oluline samm selle eesmärgi poole,” ütles Volvo Car Groupi president ja tegevdirektor Håkan Samuelsson. „See annab meile aimu tehnoloogilistest väljakutsetest ja samal ajal saame väärtuslikku tagasisidet avalikult kasutatavatel teedel sõitvatelt tegelikelt klientidelt.“
   
  Pilootprojektis osalevad isesõitvad autod, mis sõidavad umbes 50 kilomeetri pikkusel marsruudil valitud Göteborgi tänavatel ja linna ümbruse teedel. Teekonnale jäävad tüüpilised sõlmpunktid, maanteed ja kohad, kus on tihti ummikud.
   
  „Me tahame, et auto suudaks ise toime tulla kõikvõimalike liiklusstsenaariumitega, kaasa arvatud liiklusvoost lahkumine ja ohutu parkimiskoha leidmine, kui juht peaks mingil põhjusel juhtimise üle võtmisega hätta sattuma,“ selgitab Volvo Car Groupi tehnikaspetsialist Erik Coelingh.
   
  Olulisemad valdkonnad
  Projektis „Drive Me“ keskendutakse mitmele valdkonnale, nagu näiteks:
  • autonoomsete sõidukite ühiskondlik ja majanduslik kasu läbi liiklustõhususe ja maanteeohutuse suurendamise ning liikluskeskkonna parandamise;
  • nõuded taristule autonoomse juhtimise jaoks;
  • autonoomsetele sõidukitele sobivad tüüpilised liiklusolukorrad;
  • klientide usk autonoomsetesse sõidukitesse;
  • ümbritsevate juhtide sujuv suhtlemine isesõitva autoga.
  See projekt käivitub 2014. aastal kliendiuuringu läbiviimise ja tehnoloogia arendamisega. Lisaks sellele alustatakse kasutajaliidesese ja pilvefunktsionaalsuse välja töötamist. Esimesi autosid on Göteborgi teedele oodata 2017. aastal.

  Ühendatud jõud
  Et üha kasvav linnastumine avaldab survet transpordisüsteemidele nii linnas kui ka linnlähistes piirkondades kogu maailmas, on projekti „Drive Me“ eesmärk ühendada jõud jätkusuutliku ühiskonna ja liikuvuse välja arendamiseks.
   
  „Selle avaliku projekti kaudu same väärtuslikku teavet ühiskondlikest eelistest, mida autonoomsete sõidukite integreerimine liikluskeskkonda annab.  Nutikad sõidukid on üks osa lahendusest, kuid jätkusuutliku personaalse liikuvuse tagamiseks tulevikus on vaja ka laialdast ühiskondlikku lähenemist. Me usume, et selline põimunud koostöö aitab seda arengut kiirendada,“ ütles Erik Coelingh.
   
  Ainulaadne meeskonnatöö
  „Rootsis on käivitunud ainulaadne koostöö võimuorganite, tööstusharu ja akadeemilise kogukonna vahel. Selle tulemus on juhtiv positsioon maailmas liiklusohutuse alal. Autonoomsed sõidukid ja nutikam taristu toovad meid ohutumale liiklusele ja paremale keskkonnale veel ühe sammu võrra lähemale.  Lisaks sellele toob see Rootsi uusi töökohti ja uusi võimalusi,” ütles Rootsi infrastruktuuriminister Catharina Elmsäter-Svärd.

  Linnaelu rikastades
  Projekt „Drive Me“ aitab määratleda isesõitvate sõidukite rolli linna planeerimisel tulevikus. Sillutades teed tõhusama maakasutuse poole, annavad need oma panuse investeeringute vähendamisel taristusse. Isesõitvad sõidukid saavad rikastada linnaelu ka muul viisil – näiteks heitmetaseme vähendamise läbi parandada õhu kvaliteeti ja liiklusohutust.

  Göteborgi andmine selle unikaalse ühiskondliku projekti areeniks väljendab tugevalt linna eesmärki olla juhtival kohal tõhusamate, puhtamate ja ohutumate linnatranspordisüsteemide välja töötamisel.

  Üksikisiku eelised
  Autonoomne juhtimine annab tarbijatele olulised eelised. See muudab täielikult tänase autojuhtimise olemust. Tulevikus saavad juhid planeerida oma sõitu nii, et osa sõidust kulgeb autonoomselt ja teine osa aktiivselt juhtides. Tänu sellele muutuvad igapäevasõidud tõhusamaks.

  Autonoomne juhtimine võimaldab rooli taga kulgevat aega efektiivsemalt ära kasutada. Te võite ohutult suhelda läbi telefoni või tahvelarvuti või lihtsalt puhata.

  „Pilootprojektis kasutatav isesõitmise tehnoloogia võimaldab usaldada juhtimine autole, kui tingimused seda lubavad,” ütles Håkan Samuelsson.

  Valmis autonoomseks sõiduks
  Pilootprojektis kasutatakse sõidukeid, mida vastavalt Saksamaa Föderaalse Kiirtee Uuringuinstituudile (BASt) nimetatakse üliautonoomseteks autodeks. Praktiliselt tähendab see seda, et juhtimine antakse üle sõidukile, mis tuleb toime kõikide juhtimisfunktsioonidega vastavalt juhi äranägemisele. Juhilt eeldatakse valmisolekut olukorda aeg-ajalt kontrollida, end seda piisavalt mugava üleminekuajaga.

  Klientide käsutuses olevad 100 Volvot on uued mudelid, mis on loodud uue moodulveermiku SPA baasil. See tehnoloogia võimaldab pidevalt juurde lisada uusi abi- ja ohutussüsteeme kuni tehnoloogiateni, mis tagavad üliautonoomse sõitmise. Esimene SPA mudel on uhiuus Volvo XC90, mille esmaesitlus toimub 2014. aastal.

  Tulemas on ka autonoomne parkimine
  Projekt hõlmab ka täiesti automaatset parkimist, mil auto pargib ilma juhita. Juht väljub autost parkla sissepääsu juures, sõiduk leiab ise vaba koha ja pargib end ise.

  „Meie lähenemise alus on põhimõte, et autonoomselt sõitvad autod peavad suutma ohutult liigelda keskkonnas, kus liiguvad juhtidega autod ja kaitsetud liiklejad,“ ütles Erik Coelingh.  Selles pressimaterjalis sisalduvad kirjeldused ja faktid puudutavad Volvo Carsi rahvusvahelist autosortimenti. Nimetatud funktsioonid võivad olla saadaval lisavarustusena. Sõidukite spetsifikatsioonid võivad olla eri riikides erinevad ning neid võidakse muuta ilma eelneva hoiatuseta.

  Volvo Carsil on juhtiv osa maailma esimeses suuremahulises autonoomse juhtimise pilootprojektis, mille raames hakkab Rootsi linna Göteborgi ümbruse teedel sõitma 100 isesõitvat Volvot. Valitud trass vastab tavalise liikleja igapäevasele liikumisteekonnale.
  Tagasi