Om Volvo

Om Volvo

”Bilar körs av människor. Grundprincipen bakom allt vi gör på Volvo är därför – och måste alltid vara – säkerhet.”
Gustaf Larson och Assar Gabrielsson

Volvo Car Corporation är ett av bilindustrins starkaste varumärken och har en lång och välkänd historia när det gäller världens ledande innovationer. Företaget grundades av Gustaf Larson och Assar Gabrielsson i Göteborg, Sverige, och den första bilen rullade ut ur fabriken den 14 april 1927.

Volvos kärnvärden är säkerhet, miljö, kvalitet och design.

Säkerhet

Varje Volvo som vi tillverkar är resultatet av en mer än 80 års satsning på säkerhet. Det betyder att du inte bara kör en bil. Du kör ett löfte. Visste du att Volvo redan 1959 var först med att utveckla trepunktsbältet för bilar. Bland de senaste säkerhetsegenskaperna i en Volvo finns systemet som upptäcker och varnar för farliga situationer och kan bidra till att undvika att föraren kör på en fotgängare, genom att bromsa automatiskt om föraren inte gör det i tid. 

Miljö

Miljöskyddet utvecklar bilismen. Vi vill att du ska vara i fokus av utvecklingen. Därför kompromissar vi inte om körkomforten när vi introducerar de mest intelligenta miljövänliga lösningarna. I spetsen för miljötänkandet finns Volvos DRIVe-modeller, där bilarnas bränsleförbrukning och utsläpp till och med underskrider hybridernas motsvarande värden.

Kvalitet

Noggrannheten i vårt planeringsarbete, våra konstruktörers skicklighet och minutiösa fokus även på de minsta detaljerna utgör våra kvalitetsgarantier. Produkternas hållbarhet är en del av vårt skandinaviska arv. Därför har Volvos tillverkning i alla delar planerats så att bilen blir mycket hållbar.

Design

Som exempel på skandinavisk design uppvisar Volvo -modellerna perfekt balans när det gäller de konstnärliga och tekniska aspekterna. Enkelt och stilfullt utformade och även vackra i sin enkelhet.