KOJI C70

Sada kada ste se upoznali sa C70, vrijeme je da saznate sve o različitim inačicama, paketima i opcijama koje su vam dostupne.

Pogledajte odlomak Koji C70 kako biste pronašli načine opremanja svojega automobila i pogledajte što se nudi.