Kinetic

Momentum

Standard

Summum

Kinetic

Osim specifikacija za Standard, sljedeća oprema je uključena u inačicu Kinetic za C70. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Momentum

Osim specifikacija za Kinetic, sljedeća oprema je uključena u inačicu Momentum za C70. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Standard

Ta oprema je uključena u Standardnu inačicu C70. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Summum

Osim specifikacija za Momentum, sljedeća oprema je uključena u inačicu Summum za C70. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.