INAČICE I IZDANJA

Standard

Kinetic

Momentum

Summum

R-Design

Standard

Ta oprema je uključena u Standardnu inačicu S60. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Kinetic

Osim specifikacija za Standard, sljedeća oprema je uključena u inačicu Kinetic za S60. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Momentum

Osim specifikacija za Kinetic, sljedeća oprema je uključena u inačicu Momentum za S60. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Summum

Osim specifikacija za Momentum, sljedeća oprema je uključena u inačicu Summum za S60. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

R-Design

Osim specifikacija za Kinetic, sljedeća oprema je uključena u izdanje R-Design za S60. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.