Standard

Kinetic

Momentum

Summum

R-Design

Standard

Ta oprema je uključena u Standardnu inačicu V40. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Kinetic

Osim specifikacija za Standard, sljedeća oprema je uključena u inačicu Kinetic za V40. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Momentum

Osim specifikacija za Kinetic, sljedeća oprema je uključena u inačicu Momentum za V40. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Summum

Osim specifikacija za Momentum, sljedeća oprema je uključena u inačicu Summum za V40. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

R-Design

Osim specifikacija za Kinetic, sljedeća oprema je uključena u izdanje R-Design za V40. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.