Kinetic

Momentum

Summum

Kinetic

Osim specifikacija za Standard, sljedeća oprema je uključena u inačicu Kinetic za XC70. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Momentum

Sljedeća oprema je uključena u inačicu Momentum XC70. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Summum

Osim specifikacija za Momentum, sljedeća oprema je uključena u inačicu Summum za XC70. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.