ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Ne možete pregledati ovaj sadržaj, s obzirom da nemate instaliran čitač Adobe Flash, ili ste onesposobili JavaScript u svojemu pregledniku.

Ispiši sve

_faq.htm

Trudnica

Novorođenče

Okrenuti unatrag

Okrenuti prema naprijed

2

Može li sigurnosni pojas ozlijediti nerođeno dijete?

Kako bih trebala vezati sigurnosni pojas?

Prema našim istraživanjima najbolja zaštita za trudnice i njihovu nerođenu djecu jest da majka veže sigurnosni pojas na tri mjesta te da ga ispravno veže. Ovo značajno smanjuje rizik od ozljede fetusa. Zato bi trudnice uvijek trebale koristiti sigurnosni pojas, sve do samog poroda.

Vrh dijagonalnog pojasa bi trebalo zategnuti kod prednjeg dijela ramena, proći između grudi i niz struk. Dio pojasa za krilo bi trebalo postaviti na bedra i ispod trbuha, što je niže moguće – nikada ne smije prijeći preko trbuha. Pojas bi trebao što čvršće prianjati uz tijelo. Provjerite i je li se pojas negdje zapleo.

11

Na što moram misliti kod kupnje sjedala za bebu?

Na što moram misliti kod kupnje rabljenog sjedala za bebu?

Što je Isofix*?

Kako postaviti sjedalo za bebu?

Je li nosiljka s pojasom sigurna alternativa?

Koje je najbolje mjesto u automobilu za sjedalo za bebu?

Možete li biti sigurni da je zračni jastuk isključen ili blokiran?

Mogu li bočni zračni jastuci ozlijediti bebu?

Zašto bebe moraju putovati u sjedalima okrenutima unatrag?

Koliko dugo bismo trebali koristiti sjedalo za bebe?

Što učiniti ako moja beba ne želi sjediti u sjedalu?

Sjedalo koje je prikladno za vaš tip automobila, udobno za vaše dijete te ispunjava zakonske uvjete u vašoj zemlji.

Ne kupujte rabljeno sjedalo za bebe osim ako nije relativno novo. Proizvodnja sjedala za bebe je napredovala brzo i moderna su sjedala mnogo sigurnija od starih. Uvjerite se da sjedalo koje kupite nije oštećeno, da ima oznaku odobrenja za vaš model vozila, te da su s njim isporučeni svi dodaci i uputstva.

Standardizirani sustav učvršćenja za sjedala za bebe i djecu. * Sustav Isofix je poznat kao LATCH u SAD-u.

Pažljivo slijedite posebna uputstva. Ako naiđete na problem, tražite pomoć prodavača.

Ne. Nosiljka može biti pričvršćena, ali beba u njoj neće biti ispravno vezana.

U Volvu su svi položaji sjedala za putnike jednako sigurni, no vjerojatno će ostali čimbenici utjecati na vaš izbor smještaja. Mnogi radije smještaju bebu nadomak ruke, tj. na prednje sjedalo suvozača. No ako ispred tog sjedala imate aktivirani zračni jastuk suvozača, sjedalo za bebe se nikako ne smije postaviti tamo. Zato je jedina mogućnost postavljanja na stražnjem sjedalu, ako prednje sjedalo ima aktivirani zračni jastuk suvozača. U nekim automobilima, zračni jastuk suvozača se može isključiti po potrebi. Možda vaš automobil ima prekidač za ovu namjenu - provjerite uputstva za vlasnika radi objašnjenja. Ako ne postoji takav prekidač, postoji mogućnost trajnog blokiranja u ovlaštenom servisu. U nekim zemljama poput SAD-a, potrebna je posebna dozvola za trajno blokiranje zračnog jastuka.

Da, Volvo prekidač za zračni jastuk suvozača (PACOS) vrlo je pouzdan. No morate pažljivo provjeriti je li prekidač zaista u položaju ISKLJUČEN. Ako dvojite je li zračni jastuk zaista isključen, kontaktirajte ovlaštenog trgovca. Provjerite mogućnosti za svoj model automobila i pravila koja se odnose na vašu zemlju.

Ne. U Volvu beba neće doći u kontakt s bočnim zračnim jastucima ako je ispravno smještena u prikladno sjedalo okrenuto unatrag.

Bebina glava je velika i teška u usporedbi s ostatkom tijela, a njezin vrat još nije ni približno dovoljno razvijen. Kada bi se beba vozila u položaju okrenutom prema naprijed, njezin bi vrat bio jako izložen slobodnim silama u slučaju izravnog sudara.

Najvažnije je da je korišteno sjedalo prikladno za veličinu i težinu bebe kako bi joj pružilo potrebnu podršku. Prvenstveno ovisno o vrsti sjedala, većina će beba morati prijeći na veće dječje sjedalo negdje između devet i osamnaest mjeseci, no moguće je prebaciti se na drugu vrstu sjedala i ranije. Kada je beba narasla toliko da njezina glava doseže do vrha sjedala i preko, vrijeme je za promjenu na sjedalo okrenuto unatrag za veće dijete.

Stanite i odmorite. Čini se dobrom idejom isprobati sjedalo kod kuće i pustiti da se beba prvo tamo navikne na njega.

9

Koliko dugo bi djeca trebala koristiti sjedala okrenuta unatrag?

Zašto je to toliko važno?

Na što moram misliti kod kupnje dječjeg sjedala?

Kako postaviti dječje sjedalo okrenuto unatrag?

Koje je najbolje mjesto u automobilu za dječje sjedalo?

Možete li biti sigurni da je zračni jastuk isključen ili blokiran?

Mogu li bočni zračni jastuci ozlijediti dijete?

Što učiniti ako moje dijete ne želi sjediti u sjedalu?

Što učiniti ako dijete zaspe s glavom zakrenutom pod oštrim kutem?

Mala bi djeca trebala sjediti okrenuta unatrag što je duže moguće. Dijete bi se trebalo prebaciti u sjedalo prema naprijed tek kada preraste svoje sjedalo ili kada mu glava prelazi preko vrha sjedala. Preporuča se da djeca koriste sjedala okrenuta unatrag do dobi od tri godine ali, ako je moguće, i duže. Što je dijete starije, snažniji mu je i vrat. Dodatno, što je dijete više, manja mu je i glava u odnosu na ostatak tijela. Neće utjecati na djetetovu sigurnost ako ne može potpuno rastegnuti noge.

Zato što djetetov osjetljivi vrat ne može izdržati opterećenje kod zamaha glave prema naprijed u slučaju izravnog sudara. U sjedalu okrenutom prema naprijed, vrat je izložen jakim silama. U sjedalu okrenutom unatrag, te se sile raspodjeljuju čitavom dužinom djetetovih leđa i glave. Sile kod stražnjeg udara općenito nisu tako jake.

Sjedalo koje je prikladno za vaš tip automobila, udobno za vaše dijete te ispunjava zakonske uvjete u vašoj zemlji.

Pažljivo slijedite posebna uputstva. Isofix je standardizirani pričvrsni sustav, koji često olakšava namještanje dječjeg sjedala. Ako naiđete na problem, tražite pomoć prodavača. Mnogi modeli Volva imaju ostale oblike učvršćenja ugrađene u pod.

U Volvu su svi položaji sjedala za putnike jednako sigurni, no vjerojatno će ostali čimbenici utjecati na vaš izbor smještaja. Mnogi radije smještaju dijete nadomak ruke, tj. na prednje sjedalo suvozača. No ako ispred tog sjedala imate aktivirani zračni jastuk suvozača, dječje sjedalo se nikako ne smije postaviti tamo. Zato je jedina mogućnost postavljanja na stražnjem sjedalu, ako prednje sjedalo ima aktivirani zračni jastuk suvozača. U nekim automobilima, zračni jastuk suvozača se može isključiti po potrebi. Možda vaš automobil ima prekidač za ovu namjenu - provjerite uputstva za vlasnika radi objašnjenja. Alternativa je trajno blokiranje zračnog jastuka u ovlaštenom servisu. U nekim zemljama poput SAD-a, potrebna je posebna dozvola za trajno blokiranje zračnog jastuka.

Da, Volvo prekidač za zračni jastuk suvozača (PACOS) vrlo je pouzdan. No morate pažljivo provjeriti je li prekidač zaista u položaju ISKLJUČEN. Također možete trajno blokirati zračni jastuk u ovlaštenom servisu. Ako dvojite je li zračni jastuk zaista isključen, kontaktirajte ovlaštenog trgovca. Provjerite mogućnosti za svoj model automobila i pravila koja se odnose na vašu zemlju.

Ne, bočni zračni jastuci u Volvu konstruirani su kako bi zaštitili vaše dijete u slučaju sudara, sve dok dijete putuje u odgovarajućoj dječjem sjedalu okrenutom unatrag. Zato uvijek pazite da vam je dijete ispravno vezano.

Stanite i odmorite.

Ako djetetu ne smeta, vjerojatno izgleda lošije no što jest. Ako vama smeta, uvijek možete stati i poduprijeti djetetovu glavu jastukom.

11

Kada mogu dijete prebaciti na sustav vezanja u položaju prema naprijed?

Na što trebam obratiti pažnju kada biram između podiznoga sjedala ili podiznoga jastuka?

Je li podizno sjedalo jednako dobro kao i podizno sjedalo s naslonom?

Kako ispravno postaviti pojas?

Smije li dijete ikada koristiti obični jastuk umjesto podiznog sjedala, npr. u tuđem automobilu?

Je li u redu ako dijete sjedi u krilu odrasloga?

Koje je sjedalo u automobilu najsigurnije?

Koliko visoko mora biti dijete da bi putovalo na prednjem sjedalu suvozača, ako zračni jastuk nije isključen niti blokiran?

Koliko dugo djeca trebaju sjediti u podiznom sjedalu ili na podiznom jastuku?

Što učiniti ako moje dijete ne želi sjediti na podiznom sjedalu?

Kada je dijete preraslo svoje sjedalo okrenuto unatrag, tj. kada njegova glava više nije u sjedalu ili dodiruje vrh, ovisno o modelu vozila koji imate. Dijete bi trebalo imati barem tri, po mogućnosti i više.

Sjedalo koje je prikladno za vaš tip automobila, udobno za vaše dijete te ispunjava zakonske uvjete u vašoj zemlji.

Manjoj je djeci općenito udobnije za noge kada koriste podizno sjedalo s naslonom. U automobilu bez naslona za glavu, podizno sjedalo s naslonom omogućava dodatnu potporu za glavu. Ako pri vrhu dječjeg naslona postoje bočne izbočine, dijete koje spava će sjediti ravnije i sigurnije. U suprotnome, ako je sigurnosni pojas ispravno pričvršćen na djetetovom tijelu, stupanj zaštite je isti kod podiznih sjedala s ili bez naslona.

Dijagonalni dio pojasa bi trebao biti čvrsto zategnut preko ramena, blizu vrata. Nije važno ako je pojas djelomično na djetetovom vratu. Rizik je puno veći ako je dijagonalni pojas predaleko niz rame. U najgorem slučaju, gornji dio djetetova tijela mogao bi iskliznuti iz pojasa prilikom prometne nesreće. Iz istog razloga, nikada ne smijete dopustiti da dijete veže dijagonalni pojas ispod obje ruke. Dio pojasa za krilo mora se uvijek vezati ispred kukova, preko vrhova bedara. Za većinu vrsta podiznih sjedala, pojas trebaju pridržavati izbočine na samom podiznom sjedalu. U protivnom bi se mogao podići preko djetetova trbuha i uzrokovati unutarnje ozljede u sudaru. Ni dijagonalni niti pojas za krilo ne bi smjeli biti labavi ni u jednom svome dijelu. Ne dopustite da pojas bude labav ni u kojem dijelu nakon što ste vezali dječji sigurnosni pojas.

Ne. Obični jastuk je premekan. U nesreći bi mogao skliznuti naprijed ili se spljoštiti. Dijete bi mogli skliznuti ispod pojasa. Ni predmeti poput telefonskih imenika ne dolaze u obzir.

Ne. Djeca nikada ne smiju putovati na krilu. Svako dijete treba imati svoje mjesto u automobilu i biti prikladno vezano.

U Volvu su sva sjedala jednako sigurna za djecu, ako su prikladno vezana. Iznimka je samo slučaj kada prednje sjedalo suvozača ima zračni jastuk koji nije isključen ili blokiran. Nijedno dijete niže od 140 cm ne bi nikada smjelo putovati na sjedalu s uključenim prednjim zračnim jastukom.

140 centimetara.

Teško je odrediti precizno ograničenje. Današnja podizna sjedala ispitana su i odobrena za djecu visine do 140 centimetara (do dobi od oko deset godina i težine oko 36 kg). Većina zemalja ima svoja posebna pravila i iznimke. Najvažnija stvar kod sigurnosnih mjera tijekom sudara jest da se pojas za krilo ispravno veže preko kukova, čak i ako dijete već duže putuje i olabavio mu se sigurnosni pojas. Ne smije postojati rizik da će se pojas podići do trbuha u slučaju sudara. Čimbenici koji ovdje imaju utjecaja su djetetova veličina (visina i veličine kukova), dob (razvoj kukova) i posebna geometrija sigurnosnog pojasa u automobilu. Naša istraživanja nesreće pokazuju da bi djeca do deset godina trebala koristiti podizno sjedalo, no koristi od njega imaju i djeca od jedanaest, dvanaest godina.

Morate uvjeravati i nju i njega.