Fontos környezetvédelmi szempontok megvalósítása a flottaüzemeltetésben

Fontos környezetvédelmi szempontok megvalósítása a flottaüzemeltetésben

Környezetbarátabb flotta

A környezeti jellemzők egyre fontosabbá válnak, ahogyan az erre vonatkozó ügyféligények is fokozódnak. A környezetirányítási rendszerek bevezetése környezetvédelmi feltételek teljesítését rója az áruk és szolgáltatások szállítóira egyaránt. A szállítási rendszerek környezetvédelmi aspektusai a járművek teljes életciklusa során fellépő különböző hatások bonyolult együttesét képviselik, és minden hatékony környezetirányítási rendszerben kiemelt helyet kap a szállítás, a közlekedés. A vállalat autóállományáért felelős flottamenedzsereket megpróbáljuk segíteni abban, hogy a helyes környezetvédelmi gyakorlatot beépítsék az általános flottakezelési rendszerekbe.

Különböző, az emberi erőforrás területére vonatkozó szabályok és stratégiai szempontból felülvizsgálandó egyéb munkahelyi folyamatok is érintettek lehetnek, ezért célszerű a listán szereplő egyes elemeket megvizsgálni. A „környezetbarát” flottakezelési rendszer kialakításánál figyelembe veendő fő területek mindegyikét részletesen kifejtjük az alábbiakban. Ezek alapján kialakítható a konkrét területek kérdéseiből egy olyan ellenőrzőlista, amely összevethető a meglévő rendszerrel.

Reméljük, hogy az itt szereplő információkat érdekesnek fogja találni. Ha az alábbiakban tárgyalt szempontok bármelyikét szeretné részletesebben megbeszélni, vagy ha segítségre van szüksége saját vállalatának konkrét helyzetét illetően, forduljon a Volvo nemzetközi flottaértékesítési részlegéhez.

1. Beszállító kiválasztása

A tanúsítással rendelkező környezetirányítási rendszer (ISO 14001 és/vagy EMAS-regisztráció) megléte garantálja, hogy a beszállító a környezeti hatások csökkentése és alkalmazottainak szemléletformálása céljából strukturált, hosszú távú és átfogó tevékenységi rendszert vezetett be. A környezetvédelmi szabályzatok és beszámolók segítségével a vállalat törekvéseiről és eredményeiről lehet képet kapni.

2. Terméktájékoztató

A flotta környezeti hatásának értelmezhetőségéhez a megadott és használt termékek közvetlen hatásait kell mennyiségileg meghatároznia. Ez azt jelenti, hogy a járműgyártóktól részletes termékspecifikációkat kell beszereznie, és azoknak a teljes környezeti hatást tartalmazniuk kell (gyártás, használat és hulladékkezelés – további információt a 9. szakasz tartalmaz ).

3. Üzemanyagpolitika

Mostanára országonként eltérő módon az üzemanyagok széles választéka szerezhető be. A dízel és a benzin üzemanyag versenytársai rövid távon a sűrített földgáz (CNG), a cseppfolyósított PB-gáz (LPG), illetve a benzines-elektromos hibridek, míg a távoli horizonton a tüzelőanyag-cellák megjelenése várható . Tökéletes üzemanyag nincs, mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. A flottamenedzsernek kell eldöntenie, hogy a flotta igényeinek melyik üzemanyag felel meg a leginkább, figyelembe véve az üzemanyag-fogyasztást, a környezeti jellemzőket (CO2, nitrogén-oxidok, kénoxidok, részecskék stb.), az üzemanyag költségét, az üzemanyag-feltöltési infrastruktúrákat és a maradványértékeket. A legújabb koncepciók kihasználhatósága érdekében érdemes megfontolni a használt üzemanyag szempontjából vegyes flotta üzemeltetését. A vállalatoknak célszerű üzemanyag-figyelő rendszert létrehozni, amely tankolókártya-rendszerrel összekapcsolva valósítható meg.A fogyasztáscsökkentés terén elért eredmények nem csupán pozitív környezetvédelmi hatást, hanem költségmegtakarítást is jelentenek. A vállalati autók használóit képezni, valamint ösztönözni kell az üzemanyag-fogyazstás csökkentése érdekében.

4. Károsanyag-kibocsátás

Fosszilis eredetű üzemanyagok használata esetén az üvegházhatást okozó CO2 gáz kibocsátása egyenesen arányos az üzemanyag-fogyasztással. A szénmonoxid, a szénhidrogének és a nitrogén-oxidok kibocsátása nagy mértékben függ az égés hatékonyságától és a katalizátorok működésétől.
A szénhidrogének és a nitrogén-oxidok nagy szerepet játszanak a földfelszíni ózon kialakulásában. A dízelmotor üzemanyag-felhasználása hatékonyabb, de egy kilométerre esően nagyobb a nitrogén-oxidok és a részecskék kibocsátása, mint a benzines motorok esetében.

5. Javítás és karbantartás

A szervizelés, a javítás és a és karbantartás is hatással van környezetünkre, a természeti erőforrások felhasználása, a hulladékképződés és a műhelyek károsanyag-kibocsátása révén. A komoly környezetvédelmi előírásokat teljesítő műhelyek elérhetősége ezért alapvető fontosságú, különösen kihelyezett szervizelés és javítás esetén. Elengedhetetlen, hogy a járművek karbantartása a legmagasabb színvonalon történjen, így biztosítható az üzemanyag-fogyasztás, illetve a károsanyag-kibocsátás optimális értéke.

6. Értékelés és folyamatos fejlesztés

A környezetvédelem terén előrelépést csak abban az esetben lehet elérni, ha a teljesítést mérik és figyelik. Tipikus mérési szempontot jelent az üzemanyag-fogyasztás, a CO2 - kibocsátás, a káros vegyületek kibocsátása és az abroncsfelhasználás.
A fejlesztési célokat éves szinten kell meghatározni, és rendszeresen ellenőrizni (például negyedéves adatokkal), az információkat vissza kell csatolni a járművezetők és az egyéb érintett felek irányában.

A szempontok listája

Szabályzatban meghatározott kérdések

Minden szállító rendelkezzen akkreditált környezetirányítási rendszerrel vagy törekedjen annak ésszerű időn belüli elérésére (ISO 14001 vagy EMAS).
 
Az összes beszállítónak ismernie kell az Önök konkrét környezetvédelmi előírásait általánosságban, illetve konkrétan az őket érintő szempontokat.
 
Minden beszállítónak környezetvédelmi szabályzatot kell közzétennie, amely tartalmazza a területhez meghatározott fejlesztési céljaikat és mérőszámaikat.
 
A vállalat beszerzési szabályzata tartalmazzon környezetvédelmi szempontokat, és részesüljenek előnyben azok a beszállítók, amelyek a legmagasabb színvonalú környezetvédelmi jellemzőkkel rendelkeznek.
 
Minden beszállítónak tudnia kell igazolnia, hogyan éri el az Önök által megkívánt szintet. Érdemes lehet az igényeket hatás szerinti sorrendbe rendezni, és megkülönböztetni egymástól az alapvető fontosságú és a kívánatos elemeket.
 
Minden szállítónak átfogó környezetvédelmi adatokat és információkat kell szolgáltatnia termékeire vonatkozóan, a gépjárművek kiválasztásánál csak ezt követően vehetők figyelembe.
 
Önök határozzák meg az összes – a gyártásban határozott anyagoktól kezdve a gyártási módszereken át a hosszú távú hulladékkezelésig – szempontot figyelembe vevő minimálisan elfogadható környezetvédelmi kritériumokat.
 
A (lehetőség szerint külső fél által alátámasztott módon) legmagasabb színvonalú környezetvédelmi jellemzőkkel rendelkező termékek elsőbbséget élveznek.
 
Az alternatív üzemanyag-használat lehetőségeit - beleértve a járműhasználatot és az üzemanyag-feltöltési infrastruktúrát is - folyamatosan felül kell vizsgálni.
 
A vegyes üzemanyaggal működő flotta üzemeltetésének előnyei: a vállalat imázsa, az üzemanyagköltség, a maradványértékek
 
A vezetők képzése és szemléletformáló programok.
 
Az üzemanyag-takarékos járművek elsőbbsége
 
A humánerőforrás-szabályzatokban szerepeljenek általános ösztönzők, hogy megfelelő rendszer legyen kialakítható.
 
Az így létrejövő párbeszéd segítségével pozitív módon bevonható mindenki a vállalatnál a közlekedésről folyó vitába.
 
A legkorszerűbb és leghatékonyabb károsanyag-kezelési technológiák használatának biztosítása érdekében figyelembe kell venni a flotta korát.
 
Érdemes megfontolni a flottában a járművek olyan egyensúlyának kialakítását, amellyel a flotta képes megfelelni a különböző igényeknek, ugyanakkor minimálisra csökkenthető annak a hatása, hogy a legújabb kutatások megbontsák a pozitív környezetvédelmi törekvéseket.
 
Működjön olyan rendszer, amely kezeli a károsanyag-kibocsátási problémák „vizuális” megjelenését – például dízelek esetében „fekete füst látható”.
 
A vezetők képzését és szemléletformálását egyértelműen össze kell kapcsolni az üzemanyag-felhasználásról folyó párbeszéddel.
 
A műhelyekhez környezetvédelmi előírásoknak kell lenniük (hulladékkezelés, energiafelhasználási hatékonyság stb.), akár a saját szerviz esetében, akár a szervizelést végző márkakereskedésnél legyen működő környezetvédelmi rendszer és szabályzat.
 
A szervizelést egészítse ki a károsanyag-kibocsátás rendszeres vizsgálata.
 
A vezetők ellenőrizzék rendszeresen a gumiabroncsok nyomását. Ez a lépés képezheti a korábbiakban említett ösztönzőrendszer részét is. Hogyan segíthet a megvalósításban az abroncsokhoz igénybe vett szolgáltató?
 
Az előírt szervizek időpontját és tartalmát szigorúan be kell tartani.
 
Működjön olyan rendszer, amelyen keresztül a gépjárműveket vezetők bejelenthetik a járművel kapcsolatos aggályaikat, problémákat.
 
Ösztönözni kell a járművek közös használatát.
 
A vasúti és légiutazásokkal kapcsolatban ki kell dolgozni és kommunikálni kell a vállalati szabályzatot.
 
A munkatársak számára szemléletformáló képzést kell tartani.
 
Legyenek a munkahelyen olyan körülmények, amelyek elősegítik a kerékpárral vagy gyalog történő munkábajárást.
 
Ahol ez járható és ésszerű, a helyi hatóságokkal egyeztetve érdemes minibuszrendszer bevezetése.
 
Támaszkodni kell a video- és hangkonferencia technológiákra.
 
Meg kell kérdőjelezni, hogy valóban szükség van-e annyi szolgálati útra.
 
A javasolt ösztönzőrendszer minden elemét át kell gondolni.
 
Legyenek meghatározva a mérőszámok.
 
A célokat meg kell határozni és azok teljesülését figyelni kell.
 
Az eredményeket kommunikálni kell.  (Ez lehetőséget adhat a gépjárműveket vezetőknek szóló ösztönzők bejelentésére is.) 
 
A szolgáltatói szerződésekben legyenek meghatározva a jármű továbbadására vonatkozó előírások arra való tekintet nélkül, hogy a járművet lízingelték vagy a tulajdonukban volt. A gépjárművek környezetvédelmi teljesítménye szempontjából ezen a ponton a vevő ezt elvárhatja.
 
A vezetőknek tájékoztatást kell adni az akkumulátorok, abroncsok stb. selejtezési folyamatáról.
 
Ki kell dolgozni az előírásokat, és be kell építeni a vállalat ISO vagy EMAS eljárásrendjébe.
 
Figyelni kell a behajtási díjakkal és a csökkentett károsanyag-kibocsátású zónákkal kapcsolatos fejleményeket.