SENSUS

לשמור אותך מחובר, לחוויה עילאית על הכביש.

יהיה זה הולם לתאר את נסיעת המכונית ואת התחושה כאשר נוהגים בה בתור 'חוויה נפלאה בדרך'.

לשם כך פיתחנו את Sensus, התפיסה מאחורי כל הטכנולוגיות שלנו לתקשורת עם המכונית ועם העולם החיצון.

כל אחד מהתפקודים תוכנן בקפידה, על מנת שתוכל לבקר כל היבט של הנסיעה ולהתאים אותו אישית - במסגרת השאיפה שלנו שתאהב את המכונית כשתשב בה לא פחות מכפי שאתה אוהב את העיצוב החיצוני שלה.

ייחודית לנו, אבל במיוחד עבורך

טכנולוגיית Sensus נבנתה כשאתה וצרכיך נמצאים בליבה. היא אחד הדברים המבדלים את וולוו מהמתחרות.

חדשנות אנושית