ĮRANGOS KOMPLEKTAI

Aprūpinkite savo V60 vienu iš siūlomų paketų ir vienu sandoriu įsigykite puikų įrangos rinkinį.

V60 Driver Support Package

Adding to both your safety margins and the driving experience,...
Sužinokite daugiau

V60 Driver Support Package

Adding to both your safety margins and the driving experience, Volvo’s most advanced safety innovations are available in this comprehensive package. Among many things, this includes groundbreaking supportive technology to help avoid collisions, detect pedestrians and alert a distracted driver.

Driver Support Package contains the following features: Adaptive Cruise Control (at all speeds), Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Detection, Driver Alert Control (DAC), Lane Departure Warning (LDW) och Blind Spot Information System (BLIS).
Šis trečiosios kartos ACC padeda vairuotojui išlaikyti saugų atstumą nuo priekyje važiuojančių transporto priemonių esant bet kokiam greičiui iki 200 km/h ir leidžia atsipalaiduoti vairuojant bet kokioje kelionėje. Lėtai judančiame miesto transporto sraute naujoji „Queue Assist“ funkcija automatiškai pritaiko Jūsų greitį prie priekyje judančio automobilio. Stovint vietoje, pakanka paspausti mygtuką arba akceleratorių ir automobilis tolygiai ima sekti priekyje važiuojančiu automobiliu. Važiuodami didesniu kaip 30 km/h greičiu tiesiog pasirinkite norimą greitį ir mažiausią atstumą iki priešais esančios transporto priemonės. Jeigu radaras aptinka lėtesnę transporto priemonę priekyje jūsų, greitis automatiškai pritaikomas prie tos transporto priemonės. O kai kelias laisvas, automobilis toliau rieda pasirinktu greičiu. Jeigu ACC yra išjungtas ir priekyje esanti transporto priemonė pernelyg priartėja, atstumo perspėjimo funkcija įjungia raudoną įspėjamąją šviesą priekinio stiklo apatinėje dalyje, kad padėtų jums išlaikyti tinkamą atstumą. ACC taip pat apima „Collision Warning with Auto Brake“ (CWAB).
Statistika rodo, kad pusė avarijos kaltininkų, įvažiuodami į kito automobilio galinę dalį, visiškai nestabdo. Susidūrimo išvengimo technologija veikia esant didesniam nei 4 km/h greičiui. Ji gali įspėti jus garsinėmis ir vaizdinėmis priemonėmis, jei pernelyg priartėjate prie priekyje esančio automobilio arba jei jūsų kelyje yra pėsčiųjų arba dviratininkų. Jei nesureaguojate ir susidūrimas tampa neišvengiamas, suveikia automatinis stabdymas, kad susidūrimo išvengtumėte, arba kad jis būtų švelnesnis. Už grotelių įrengtas radaro jutiklis nepertraukiamai stebi 150 metrų ilgio kelio atkarpą priešais automobilį, o už priekinio stiklo sumontuota skaitmeninė kamera nustato, kokie objektai priešais jus. Dienos šviesoje sistema taip pat aptinka stovinčius arba judančius pėsčiuosius arba dviratininkus. Jei pėstysis arba dviratininkas netikėtai pasuka į važiuojamąją dalį priešais automobilį, ši transporto priemonė ima staigiai stabdyti (arba stovi), įspėjimo apie susidūrimą sistema pajunta, kad gali įvykti susidūrimas, ir ji paragins jus imtis veiksmų, įjungdama įspėjamąją šviesą ant priekinio stiklo ir įjungdama garsinį signalą. Be to, ši technologija padeda vairuotojui stabdyti, parengdama stabdžių sistemą, kad stabdymo kelias būtų minimalus. Jei nesureaguosite į įspėjimą ir susidūrimas taps neišvengiamas, automobilis nedelsdamas ims stabdyti maksimalia stabdymo jėga.
Juk jūs puikiai žinote, kaip tai vyksta. Gal diena darbe buvo sunki, o galbūt daug laiko praleidote už vairo – vienaip ar kitaip, jūsų dėmesingumas sumažėjęs. Tai – pavojingas atvejis, kurį mes daug kartų analizavome, kadangi išsiblaškę vairuotojai sukelia iki 90 proc. visų avarijų. Todėl sukūrėme sistemą „Driver Alert Control“ (DAC) kuri padeda išsiblaškiusiems vairuotojams, įsijungdama viršijus 65 km/h greitį. Kamera stebi priekyje besidriekiantį kelią, o DAC tikrina jūsų judesius vairu, lygindama juos su jūsų vairavimo stiliumi. Jei nustatoma, kad vairuojama labiau padrikai arba yra požymių, kad jūs mieguistas ar išsiblaškęs, duodamas garsinis įspėjimas ir prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, siūlantis padaryti pertrauką.
Juk tai gali nutikti taip lengvai: ilgai važiavę automagistrale, pavargstate arba akimirksniu prarandate dėmesį ir trumpam išvažiuojate iš savo eismo juostos. Tokiu atveju kyla avarijos pavoju arba galite tiesiog nuvažiuoti nuo kelio. Apie tai baugu net pagalvoti, tačiau jūsų „Volvo“ automobilis gali padėti, pasinaudodamas išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema. Jums važiuojant didesniu nei 65 km/h greičiu, kamera stebi eismo juostų skiriamąsias linijas ir gali informuoti, kada pradedate išklysti iš užimamos eismo juostos. Taip nutikus, duodamas garsinis įspėjimas, tačiau, jei prieš tai įjungiate posūkio signalą, LDW lieka nebyli.
Visi mes esame patyrę tą nemalonų pojūtį, kai persirikiuodami galiausiai suvokiame, kad riboto matomumo zonoje šalia – kitas automobilis. BLIS išnaudoja atgal nukreiptas kameras, sumontuotas durelių veidrodėliuose ir stebi zonas abiejose automobilio pusėse. Kai transporto priemonė patenka į nematomą zoną, funkcija įspės jus su lempute, įrengta priekinių durelių rėme – kairėje ir dešinėje pusėje. Kartu su durų veidrodėliais ji padeda įvertinti, ar galima persirikiuoti į kitą juostą. BLIS įsijungia automobiliui viršijus 10 km/h greitį ir reaguoja į beveik bet kokio tipo transporto priemonę, įskaitant ir motociklus. Be to, BLIS išlieka budri dieną ir naktį.