Likumīga atsaukšana

Likumīga atsaukšana

Oficiāls paziņojums

Kāda šīs mājas lapas informācijas daļa var būt nepareiza sakarā ar produkta izmaiņām, kuras notikušas kopš tās izlaišanas. Daļa aprakstītā un parādītā aprīkojuma var nebūt pieejama noteiktās valstīs vai arī pieejama tikai par papildu maksu. Pirms pasūtīšanas, lūdzu, jautājiet savam Volvo izplatītājam jaunāko informāciju. Ražotājs patur tiesības izdarīt izmaiņas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma cenām, krāsām, materiāliem, specifikācijām un modeļiem.

Bez garantijas un pārstāvības

Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek sniegta "tāda, kāda tā ir". Volvo Cars nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem vai citādiem izrietošiem bojājumiem šīs lapas vai kādas citas saistītas lapas lietošanas dēļ, ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar jebkādu zaudētu peļņu, biznesa traucējumiem, programmu vai citu datu zudumiem jūsu informācijas nesējsistēmā vai citu, pat ja mēs esam skaidri informēti par šādu bojājumu iespējamību.

Volvo Cars nesniedz garantiju un/vai pārstāvību nevienai citai mājas lapai, kura jums ir pieejama caur šo. Tās tiek nodrošinātas tikai ērtībām un nenozīmē, ka Volvo Cars apstiprina vai akceptē jebkādu atbildību par šo mājas lapu saturu vai izmantošanu. Tā ir jūsu atbildība būt piesardzīgiem un nodrošināties, ka ikviena vide internetā, ko izvēlaties lietot, ir brīva no vīrusiem, "tārpiem", "Trojas zirgiem" un citām destruktīvām vienībām.

Informācija šajā mājas lapā var saturēt tehniskas neprecizitātes vai pārrakstīšanās kļūdas. Informācija šajā mājas lapā var tikt mainīta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.

Informācija šajā mājas lapā var saturēt atsauces vai mijnorādes uz Volvo Cars produktiem, pakalpojumiem utt., kas vēl nav izlaisti vai nav pieejami jūsu valstī.
Šādas informācijas precizitāte nevar tikt garantēta, jo šī informācija ir pakļauta izmaiņām, specifiskām prasībām vai pieejamībai un šādas atsauces nenozīmē, ka Volvo Cars plāno ieviest šos produktus, servisus utt. jūsu valstī. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai iegūtu detalizētāku informāciju par produktiem, servisiem utt., kas ir pieejami jums un pasūtīšanai.

Komentāri, jautājumi un ieteikumi

Lūdzu, iegaumējiet, ka jebkāda informācija, brīvprātīgi ierosinājumi, idejas vai citi ieteikumi netiks uzskatīti par konfidenciāliem un patentētiem. Nosūtot jebkādu informāciju vai materiālu, jūs Volvo Cars piešķirat neierobežotu, neatsaucamu atļauju izmantot, pavairot, rādīt, prezentēt, pārveidot, pārsūtīt un izplatīt šos materiālus vai informāciju, un jūs piekrītat arī, ka Volvo Cars var brīvi izmantot idejas, konceptus, tehnoloģisko kompetenci vai metodes, ko jūs mums esat nosūtījis jebkādā nolūkā.

Specifiskas programmas, kas pieejamas mājas lapā

Jebkura programma, kas var būt pieejama lejupielādēšanai no šīs mājas lapas (Programma) ir autortiesību aizsargāts Volvo Cars un/vai tās piegādātāju darbs.

Šo Programmu izmantošanu nosaka gala lietotāju licences līgums, ja tāds ir, kas pavada vai ir iekļauts Programmā ("Licences līgums"). Ja nav noteikts citādi, no Licences līguma izriet, ka Programma ir tikusi padarīta pieejama lejupielādēšanai vienīgi gala lietotāju izmantošanai. Jebkāda Programmas reproducēšana vai pārizplatīšana, kas nav saskaņā ar Licences līgumu, var būt civili vai krimināli sodāma.

Neierobežojot iepriekšminēto, Programmas kopēšana vai reproducēšana uz jebkuru citu serveri vai novietojumu tālākai reproducēšanai vai pārizplatīšanai ir pilnībā aizliegta.

Programma ir aizsargāta, ja vispār, tad tikai saskaņā ar Licences līguma noteikumiem. Izņemot, kā aizsargāts Licences līgumā, Volvo Cars līdz ar šo atsakās no visām garantijām un noteikumiem attiecībā uz Programmu, ieskaitot visas piedomātās pieprasījumu, piemērotības konkrētiem mērķiem, īpašumtiesību un nepārkāpšanas garantijas un noteikumus.