Jaunumi & notikumi
 • Volvo Car Group uzsāk mākoņkomunikācijas pilotprojektu drošākai braukšanai

  2014.03.19.

  Informācija par slideniem ceļa posmiem tiks reālā laika režīmā izmantota, lai brīdinātu pārējās automašīnas, kā arī padarīs efektīvāku ceļu uzturēšanu ziemā.

  "Šis projekts ir pirmais piemērs tam, kā praktiski izmantot mobilo sakaru komunikāciju starp automašīnām un transporta plūsmu, un tas ļaus padarīt ceļu satiksmi daudz drošāku", - stāsta Volvo Cars ITS (Intelligent Transport System) projekta izpildvadītājs Ēriks Israelsons (Erik Israelsson).

  "Mūsu rīcībā ir 50 testa automašīnas un līdz nākamajai ziemai to skaits būtiski pieaugs. Mēs šo tehnoloģiju plānojam padarīt mūsu klientiem pieejamu jau dažu tuvāko gadu laikā”, - viņš piebilst.

  Mobilo tīklu izmantošana
  Kad Volvo automašīna konstatē apledojušu vai slidenu ceļa posmu, šī informācija tiek pārraidīta Volvo datubāzei, izmantojot mobilo tālruņa sakaru tīklu. Līdzās esošās automašīnas nekavējoties saņem brīdinājumu par to, ka tuvojas slidens ceļa posms, tādējādi autovadītājiem ir iespēja laikus reaģēt uz iespējamo bīstamo situāciju un izvairīties no tās.

  Paziņojums par slidenu ceļu tiek atainots uz rīku paneļa un brīdina autovadītāju. Automašīnām paredzētais pielikums tiks izstrādāts tā, lai autovadītājs brīdinājumu saņemtu saskaņā ar to bīstamības līmeni, kāds atbilst esošajam automašīnas braukšanas ātrumam un ceļa stāvoklim.

  Efektīva ceļu uzturēšana
  Informācija, papildu tai, kas tiek saņemta no ceļa malā izvietotajām mērījumu stacijām, par apledojušiem ceļa posmiem tiks pārraidīta arī ceļu administrācijai. Šī informācija palīdzēs administrācijai un tās darbuzņēmējiem pilnveidot ceļu uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, kā arī ātri uzmeklēt tos ceļa posmus, kuriem nepieciešama uzmanība.

  "Saņemot informāciju no liela automašīnu skaita, ceļu administrācija spēj efektīvāk veikt savu darbu, tādējādi uzlabojot drošību visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tas ļaus arī samazināt izmantotā sāls daudzumu, samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi", - apgalvo Ēriks Israelsons.

  Volvo Cars apzinās, ka gala lietotāju datu aizsardzība ir nozīmīgs šīs sistēmas aspekts. Informācija, kuru saņems ceļu administrācija, neietver ziņas par konkrētām automašīnām. Ievāktās ziņas tiks izmantotas tikai esošās ceļu infrastruktūras situācijas raksturošanai.

  Pieslēgumu iespēju perspektīvā stratēģija
  Volvo Cars veic stratēģisko partnersadarbību mākoņservisu izveides jomā un sistēma, kas brīdina par slideniem ceļiem, ir Volvo pirmā drošības mākoņsistēma. Mūsdienīgas komunikācijas izveide, izmantojot mobilo sakaru tīklus, ietilpst uzņēmuma nospraustajā uzdevumā – piedāvāt klientiem pilnīgu sistēmu ar pieslēgtiem komunikāciju līdzekļiem.

  "Un tas ir tikai sākums. Nākotnē nozīmīgas informācijas apmaiņa starp automašīnām kļūs vēl plašāka", - bilst Ēriks Israelsons. "Šai jomai piemīt ievērojams potenciāls, kas ļauj padarīt ceļu satiksmi drošu, braucienus - komfortablus, un transporta plūsmu – efektīvu".

  "Stratēģiskā fokusēšanās uz pieslēgumu iespējām mūsu jaunās mērogojamās arhitektūras platformas (SPA) ietvaros padara iespējamu citu mākoņrisinājumu izveidošanu, lai pilnveidotu drošību. Tas tuvina mūs mūsu mērķim – līdz 2020. gadam jaunajās Volvo automašīnās neviens cilvēks netiks savainots un neies bojā ", - rezumē Ēriks Israelsons.

  Volvo Car Group (Volvo Cars), Zviedrijas Transporta administrācija (Trafikverket) un Norvēģijas Sabiedrisko ceļu administrācija (Statens Vegvesen) apvieno spēkus pilotprojektā, kurā informācija, kas saņemta no automašīnām par to saķeri ar ceļa virsmu, tiks izmantota mākoņsistēmā.
  Atpakaļ