Drepturi de autor

Copyright

Conţinutul acestui site este acoperit de legislaţia privind drepturile de autor. © 1998-2015 Volvo Car Corporation (sau sucursalele sale în cazurile indicate şi/sau companiile autorizate de Volvo), SE-405 31 Göteborg, Suedia. Toate drepturile rezervate.

Informaţiile disponibile pe acest site, incluzând, fără a se limita la, informaţiile de tip text, imagine sau audio, nu pot fi reproduse, transferate, distribuite sau stocate fără permisiunea scrisă a Volvo Cars, excepţie făcând utilizarea strict privată a acestora şi cazurile în care sunt oferite alte indicaţii. Modificările conţinutului acestui site sunt strict interzise.

Anumite secţiuni ale site-ului conţin imagini supuse politicilor privind drepturile de autor ale furnizorilor acestora.

Mărci înregistrate

Cu condiţia să nu fie altfel indicat pe acest sit web, mărcile, logo-urile corporaţiei şi emblemele afişate sunt supuse drepturilor mărcilor comerciale ale Volvo Trademark Holding AB şi/sau Volvo Cars.