Aviz de raspundere limitata

Aviz de răspundere limitată

Aviz legal

Anumite informaţii disponibile pe acest site pot fi incorecte datorită schimbărilor survenite în natura produselor noastre după lansarea site-ului. Anumite echipamente descrise sau prezentate aici pot fi indisponibile pe anumite pieţe, sau pot fi disponibile contra unor costuri suplimentare. Înainte de a comanda, contactează un dealer Volvo pentru a obţine informaţii actualizate. Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua, în orice moment şi fără aviz prealabil, modificări ale preţurilor, culorilor, materialelor, specificaţiilor şi modelelor.

Nu sunt oferite garanţii sau reprezentări

Informaţiile de pe acest site sunt furnizate sub formă neprelucrată. Compania Volvo Cars nu este responsabilă în nici un caz pentru pierderile directe, indirecte, speciale sau de orice altă natură, determinate de utilizarea acestui site sau a altor site-uri ale căror adrese sunt indicate pe acest site, pierderi ce includ, fără a se limita la, orice profituri nerealizate, întreruperi ale activităţii, pierderi de programe sau alte informaţii aflate pe sistemul informatic al utilizatorului sau pe alte sisteme, chiar dacă suntem notificaţi în mod expres în privinţa posibilităţii apariţiei acestor pierderi.

Volvo Cars nu oferă garanţii sau reprezentări în privinţa site-urilor accesate prin intermediul acestui site. Adresele acestor site-uri sunt oferite doar pentru a facilita navigarea, fără a implica responsabilitatea Volvo Cars privind conţinutul sau utilizarea site-urilor respective. Este de competenţa utilizatorului să se asigure că materialele şi opţiunile selectate nu conţin elemente distructive precum viruşi, viermi, troieni etc.

Informaţiile disponibile pe acest site pot conţine inexactităţi de natură tehnică sau erori de tipărire. Informaţiile disponibile pe acest site pot fi modificate în orice moment, fără a implica obligaţii din partea noastră şi fără aviz prealabil.

Informaţiile publicate pe acest site pot conţine referinţe sau trimiteri către produse sau servicii Volvo Cars care nu sunt disponibile în România.
Exactitatea acestui tip de informaţii nu poate fi garantată, în special deoarece aceste informaţii pot fi modificate sau supuse unor cerinţe specifice, sau se pot referi la produse indisponibile. Aceste referinţe nu presupun o intenţie din partea Volvo Cars de a lansa produsele/serviciile respective în România. Contactează un dealer local pentru a obţine informaţii detaliate privind produsele şi serviciile la care ai acces.

Comentarii, întrebări sau sugestii

Vă rugăm să observaţi că orice informaţie, sugestiile nesolicitate, ideile sau alte materiale pus la dispoziţie vor fi considerate ca nefiind confidenţiale şi neaflate în proprietate. Prin trimiterea oricăror informaţii sau materiale, acordaţi Volvo Cars autorizaţia nerestricţionată, irevocabilă de a utiliza, reproduce, afişa, interpreta, modifica, transmite şi distribui acele materiale sau informaţii, iar dumneavoastră sunteţi de asemenea de acord ca Volvo Cars să folosească orice idee, concept, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteţi în orice scop.

Software specializat disponibil pe site

Drepturile de autor pentru software-ul disponibil pentru descărcare pe acest site (denumit în continuare „Software-ul”) aparţin companiei Volvo Cars şi/sau furnizorilor acesteia.

Folosirea software-ului este reglementată de termenii contractului de utilizare, dacă acesta există, care însoţeşte software-ul sau este inclus în acesta (denumit în continuare „Contract de utilizare”). Cu excepţia cazurilor în care Contractul de utilizare include alte specificaţii, software-ul este disponibil pentru descărcare numai pentru utilizatorii finali. Orice reproducere sau redistribuţie a software-ului neprevăzută de Contractul de utilizare poate avea ca rezultat penalităţi de natură civilă şi penală.

Fără a limita cele de mai sus, copierea sau reproducerea software-ului pe orice alt server sau în orice altă locaţie, în scopul reproducerii sau redistribuţiei ulterioare, sunt strict interzise.

Eventualele garanţii privind software-ul vor fi stipulate numai în cadrul contractului de utilizare. Exceptând eventualele garanţii oferite de contractul de utilizare, Volvo Cars declină orice garanţii privind software-ul, incluzând orice garanţii şi condiţii de comercialitate pentru un anumit scop, titlu şi compatibilitate.