ONZE TOEKOMSTVISIE

De wereld verandert snel en bij Volvo Cars denken we altijd een paar stappen vooruit. Dus hoe zou Volvo uw leven in de toekomst kunnen verbeteren?

Is er een toekomst voor de auto?

Steden die alsmaar groeien, de luchtkwaliteit en de opwarming van de aarde, hebben een grote impact op hoe auto's gebruikt worden. Wij zijn ervan overtuigd dat er technische oplossingen zijn voor de problemen die de groeiende verkeersdichtheid op veel plaatsen veroorzaakt. Vroeger werden de steden ontwikkeld rond de auto. Wij geloven echter dat de toekomstige auto's rond de steden zullen ontworpen worden.

Een technologische revolutie

Terwijl het vroeger altijd maar ging over welke auto het grootste vermogen had, wordt nu meer nagedacht over wat een auto echt waardevoller maakt, zoals moderne technologie en connectiviteit. 

De zelfrijdende auto betekent een kentering en kan het hele concept auto een nieuwe betekenis geven. Volvo heeft al auto's die autonoom rijden op de openbare weg. Uw auto wordt uw priv├ęchauffeur en omdat u niet meer hoeft te rijden, kunt u zich in uw auto met andere dingen bezighouden. U hoeft niet bij uw auto te zijn als deze zichzelf parkeert en dus kan het parkeren volledig gereorganiseerd worden door de auto's bijvoorbeeld voor elkaar te parkeren.

En wanneer auto's met de cloud verbonden zijn, kunnen ze elkaar traceren. Dit zou ons gedrag en de manier waarop we met elkaar omgaan wezenlijk kunnen veranderen, net zoals de telefoon dat deed.

Samen werken aan een veiligere en duurzamere toekomst.

Volvo en de auto-industrie als groep boekten een enorme vooruitgang in veiligheid. Dit kan echter nog beter. Een gevoel van samenwerking bevordert de veiligheid. Klanten, overheidsinstanties en autofabrikanten samen maken de wereld veiliger.

Ook op het gebied van duurzaamheid werken we samen met klanten en overheidsinstanties. Bij Volvo gedragen we ons als goede burgers, we geloven in onze rol in de maatschappij. We zijn in staat om mensen goed te vervoeren, verkeersdichtheid te beheren en de vervuiling en uitstoot te beperken. En we zijn ervan overtuigd dat we dit samen moeten doen.