Fraude

Uw Volvo XC70

Wat verstaan wij onder fraude? Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van de verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden.

Voorbeelden van fraude
- Het niet vertellen van de volledige waarheid;
- Het in scene zetten van een aanrijding;
- Het later claimen van een schade die reeds bij het aangaan van de verzekering bekend was;
- Na een afgewezen schade, de schade nogmaals melden met een ander verhaal;
- Een nota vervalsen.

Maatregelen bij fraude
Stellen we fraude vast, dan nemen wij een aantal maatregelen zoals:
- De schade niet vergoeden;
- De uitgekeerde schade terugvorderen;
- De extra gemaakte kosten in rekening brengen;
- De verzekering opzeggen, dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht;
- Plaatsing op een interne incidentenlijst;
- Het melden van de fraude aan de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.stichtingcis.nl
- Aangifte bij de politie.

Uw belang
Wij willen niet dat onze klanten de dupe worden van fraudeurs en dat u via uw premie meebetaalt aan het fraudegedrag van een ander. Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

 

Heeft uw vragen of wilt u meer informatie over Volvo Car Insurance, neem dan vrijblijvend contact met ons op.