VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is Bluetooth®?

Bluetooth® is een draadloze technologie die verbinding mogelijk maakt tussen meerdere elektronische toestellen door het gebruik van een 2,4GHz-radiospectrum met een bereik van ongeveer 10 meter (30 feet). Bluetooth stelt u in staat om uw mobiele telefoon handsfree te gebruiken in uw auto. Bezoek www.bluetooth.com voor meer informatie over de draadloze Bluetooth-technologie.

Hoe werkt Bluetooth® in mijn Volvo?

Met het Volvo Bluetooth® Hands-free Phone System kunt u handsfree bellen door uw mobiele telefoon via Bluetooth te verbinden met een in uw auto geplaatste telefoonmodule. U kunt telefoongesprekken handsfree zowel aannemen als zelf tot stand brengen en de telefoonfuncties worden bediend met stuurtoetsen en via een toetsenset op de middenconsole.

De functionaliteitsgraad van de mobiele telefoons na koppeling met het Volvo Bluetooth Handsfree-system varieert, zodat niet alle systeemfuncties beschikbaar zijn bij alle telefoons.

Zijn alle Bluetooth®-telefoons compatibel met het systeem?

Nee, niet alle Bluetooth®-telefoons zijn compatibel, ze moeten beschikken over het Bluetooth handsfree-profiel om gekoppeld te kunnen worden aan uw Volvo. Verder verschillen mobiele telefoons qua functionaliteit als ze verbonden zijn met het Volvo Bluetooth Handsfree telefoonsysteem. Bovendien zijn niet alle systeemfuncties beschikbaar bij alle telefoons.

Volvo evalueert en test voortdurend bestaande en nieuwe Bluetooth-telefoons om een kwalitatieve bediening en compatibiliteit te garanderen. De testresultaten worden op deze internetsite bekendgemaakt. De tests geven een indicatie van de telefoons de compatibel zijn met de beschikbare functies van het Volvo Bluetooth Handsfree-systeem. Als uw telefoon op de lijst staat, kunt u de testresultaten bekijken om de compatibiliteitsgraad van uw telefoon te zien. De functionaliteit van uw telefoon wijkt mogelijk af van die in de lijst, omdat de softwareversie in uw telefoon bijvoorbeeld afwijkt van die in de telefoon op de lijst.

Welke telefoons zijn compatibel met mijn Volvo?

In het gedeelte ‘Zoek een telefoon’ op de startpagina van deze internetsite kunt u een lijst vinden met alle telefoons die zijn getest met het Volvo Bluetooth® Handsfree Phone System. Selecteer voor meer informatie uw regio en uw telefoonmerk en/of een netwerkprovider (alleen VS). De telefoons hebben een verschillende compatibiliteitsgraad met het Bluetooth-systeem in uw auto. De functionaliteit staat vermeld op de pagina ‘Specificaties’. Telefoons met de markering ‘Nee’ voor algemene functies zoals bellen, aannemen en beëindigen van gesprekken worden niet aanbevolen door Volvo.

U kunt ook kiezen voor een lijst met de best werkende telefoons. In dat geval worden telefoons van verschillende merken getoond.

Werkt een telefoon met Bluetooth®-ondersteuning die niet op de lijst staat?

Als uw telefoon niet op de lijst met door Volvo geteste telefoons staat, kan de functionaliteit variëren van maximaal tot beperkt. Maar aangezien Volvo de telefoon niet heeft getest, kan niet worden gegarandeerd dat het Volvo Bluetooth® Hands-free Phone System correct zal functioneren.

Wanneer worden nieuwe Bluetooth®-telefoons in de lijst verwerkt?

Volvo zal de nieuwe Bluetooth®-telefoons testen zodra ze verkrijgbaar zijn en de testresultaten op deze internetsite bekendmaken. Volvo streeft ernaar de meest populaire telefoons te testen met bijzondere aandacht voor topmodellen van de grootste telefoonfabrikanten. Omdat de populariteit van telefoons aanzienlijk verschilt van land tot land, kan Volvo onmogelijk alle best verkopende Bluetooth telefoons van alle wereldmarkten testen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Volvo-dealer.

Waarom staat mijn Bluetooth®-telefoon niet op de lijst?

Bestaande Bluetooth®-telefoons die niet in de lijst zijn opgenomen, zijn hoogstwaarschijnlijk niet getest. Een niet-geteste telefoon kan later nog worden getest of wordt mogelijk helemaal niet getest. Door het grote aantal nieuwe Bluetooth telefoons op de markt kan Volvo niet alle telefoons testen. In sommige gevallen wordt een telefoon niet in de lijst opgenomen zolang Volvo hem nog niet heeft getest. Hoofdfuncties zoals bellen, aannemen en beëindigen van een gesprek functioneren niet correct en/of de Bluetooth verbinding is niet stabiel.

Waarom wijkt de functionaliteit van mijn Bluetooth®-telefoon af van de aangegeven functionaliteit zoals beschreven in de testresultaten van Volvo op deze internetsite?

Dit kan gebeuren als uw mobiele telefoon een softwareversie heeft die verschilt van de versie die werd gebruikt bij het testen van deze specifieke telefoon. Raadpleeg voor de details de testresultaten op de pagina met ‘Specificaties’ in het gedeelte ‘Zoek een telefoon’. Kijk in de handleiding van uw telefoon voor instructies over het updaten van uw telefoonsoftware.

De compatibiliteit van uw telefoon kan ook verschillen van de kenmerken in de testresultaten, als de Bluetooth®-softwareversie van uw Volvo anders is dan de versie gebruikt tijdens het testen.

Ook andere factoren zijn van invloed op de testresultaten van het Bluetooth-systeem, zoals de functionaliteit, die afhankelijk is van de gebruikte netwerkoperator. Daarom mogen de testresultaten uitsluitend beschouwd worden als een indicatie van wat u van het Volvo Bluetooth Handsfree Phone Systeem mag verwachten.

Welke functies werden er getest?

Bellen

Mobiele telefoon aansluiten
De mobiele telefoon is te koppelen aan het handsfree-systeem van de auto. Het handsfree-systeem van de auto brengt bij het opstarten automatisch verbinding tot stand met de telefoon. Bij een lopend gesprek kan het gesprek via het handsfree-systeem van de auto worden gevoerd, nadat verbinding tot stand gebracht is.

Bellen vanuit de auto
De gebruiker van het handsfree-systeem in de auto kan bellen door nummers te kiezen via de toetsenset van het handsfree-systeem in de auto.

Uitgaande oproep annuleren
De gebruiker van het handsfree-systeem in de auto kan een uitgaande oproep annuleren door op de ophangtoets van de toetsenset te drukken die bij het handsfree-systeem in de auto hoort.

Inkomend gesprek beantwoorden
De gebruiker van het handsfree-systeem in de auto kan inkomende gesprekken beantwoorden via het handsfree-systeem in de auto.

Inkomend gesprek weigeren
De gebruiker van het handsfree-systeem in de auto kan inkomende gesprekken weigeren via het handsfree-systeem in de auto.

Beller-ID getoond bij inkomende gesprekken
Bij ontvangst van een inkomend gesprek toont het handsfree-systeem in de auto de identiteit van degene die belt, in de vorm van het nummer of de naam van de bijbehorende post in het telefoonboek (voor zover aanwezig).

Gesprek beëindigen
Het is mogelijk een lopend gesprek te beëindigen, wanneer de telefoon wordt aangesloten op het handsfree-systeem van de auto.


Andere functies


Telefoonboek
Het telefoonboek van de mobiele telefoon kan raadpleegbaar worden gemaakt via het handsfree-systeem in de auto. Telefoonboekposten zijn automatisch of handmatig te synchroniseren of kunnen via de Bluetooth-verbinding handmatig worden verstuurd naar het handsfree-systeem in de auto. De gebruiker kan deze telefoonboekposten bekijken en de posten na opname in het telefoonboek gebruiken om te bellen.

Gesprekslijsten
Het handsfree-systeem in de auto biedt de mogelijk om de gesprekslijsten van uw mobiele telefoon te bekijken. Bellen vanuit de gesprekslijsten is mogelijk. Gesprekslijsten zijn te bekijken vanuit het handsfree-systeem in de auto.

Signaalsterkte weergegeven op interface-apparaat auto
De mobiele telefoon ondersteunt de weergave van de signaalsterkte in het handsfree-systeem in de auto.

Beltoon mobiele telefoon te gebruiken
De mobiele telefoon biedt ondersteuning voor de functie waarbij de beltoon van de mobiele telefoon klinkt via de luidsprekers van het handsfree-systeem in de auto. De gebruiker kan zo dezelfde beltoon aanhouden in het handsfree-systeem in de auto en in de mobiele telefoon.

Gesprek doorschakelen naar mobiele telefoon
Als er een telefoon op het handsfree-systeem van de auto is aangesloten en de gebruiker beluistert het geluid van een lopend gesprek via de luidsprekers van het handsfree-systeem, dan kan de gebruiker het gesprek doorschakelen naar de mobiele telefoon om een privégesprek te voeren met de handset.

Gesprek doorschakelen naar luidsprekers auto
Als er een telefoon op het handsfree-systeem van de auto is aangesloten en de gebruiker beluistert het geluid van een lopend gesprek via de mobiele telefoon, dan kan de gebruiker het gesprek doorschakelen naar de luidsprekers van het handsfree-systeem in de auto.

Bellen met voice control

De gebruiker kan via spraak het Bluetooth handsfree-systeem een gesprek opstarten met behulp van de geregistreerde namen die in het telefoonboek van de mobiele telefoon zijn opgeslagen.

DTMF-tonen verzenden
Het is mogelijk om de toetsenset bij het handsfree-systeem in de auto te gebruiken voor het verzenden van DTMF-tonen tijdens een lopend gesprek. DTMF-tonen zijn te gebruiken als bedieningsmenu voor telefonische diensten zoals voicemailsystemen.

Ladingstoestand telefoonbatterij weergegeven op interface-apparaat auto
De mobiele telefoon biedt ondersteuning voor weergave van de ladingstoestand van de telefoonbatterij in het handsfree-systeem van de auto.

Conferentiegesprek
Geeft aan dat de telefoon ondersteuning biedt voor het in de wacht zetten van gesprekken en het voeren van conferentiegesprekken via de Bluetooth-handsfree-verbinding.


Mediaspeler


Mediaspeler aansluiten
Het Bluetooth-apparaat is te koppelen aan en te verbinden met het handsfree-systeem in de auto.

Afspelen
Het afgespeelde nummer op de mediaspeler is te beluisteren via het audiosysteem van de auto.

Track selecteren
Via het handsfree-systeem in de auto is het mogelijk de volgende of voorgaande track te selecteren.

Willekeurige afspeelvolgorde
De auto geeft aan of de willekeurige afspeelvolgorde geactiveerd is. De tracks op de mediaspeler worden dan in een willekeurige volgorde afgespeeld.

Trackinformatie weergegeven op interface-apparaat auto
De titel van het actuele nummer wordt weergegeven in het handsfree-systeem van de auto. De naam van de artiest en het album staan eveneens weergegeven, voor zover deze functies ondersteund worden door de mediaspeler.

Hoe moet ik de testresultaten interpreteren?

De testresultaten zijn ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Gedeeltelijk’. ‘Ja’ houdt in dat de functie ondersteund wordt. ‘Nee’ houdt in dat de functie niet ondersteund wordt. ‘Gedeeltelijk’ houdt in dat de functie mogelijk is, zij het dat de gebruiker mogelijk met beperkingen rekening moet houden en/of extra handelingen moet verrichten. Dit staat in dat geval vermeld op de tab ‘Opmerkingen’. Let erop dat dit gedeelte altijd in het Engels wordt weergegeven.

Aan welke criteria moet een telefoon voldoen om tot de ‘best werkende telefoons’ te worden gerekend?

De telefoon dient de volgende tests goed te doorstaan:
 • Mobiele telefoon aansluiten
 • Bellen vanuit de auto
 • Uitgaande oproep annuleren
 • Inkomend gesprek beantwoorden
 • Inkomend gesprek weigeren
 • Gesprek beëindigen
 • Telefoonboek
 • Gesprekslijsten
 • Connect media player
 • Afspelen
 • Selecteer een nummer

Welke technische specificaties gelden er voor het Volvo Bluetooth®-handsfree-systeem?

Bluetooth-basis
De basisspecificaties voor Bluetooth geven aan hoe een verbinding met een ander Bluetooth-apparaat tot stand moet worden gebracht en gebruikt. De vermelde informatie geeft de versie van de basisspecificaties voor Bluetooth op basis waarvan het apparaat in de lijst vermeld staat. Basisversies van Bluetooth zijn achterwaarts compatibel. De functies van de oudste versie van de twee verbonden apparaten zijn beschikbaar. Het handsfree-systeem van de auto is gebaseerd op versie 2.0.

HFP
Het handsfree-profiel (HFP) is bepalend voor het gebruik van een telefoon, bijv. de wijze van bellen, gesprekken weigeren e.d. De functies van de oudste versie van de twee verbonden apparaten zijn beschikbaar. Het handsfree-systeem van de auto is gebaseerd op HFP-versie 1.5.

OPP
Het Object Push Profile (OPP) is bepalend voor de wijze waarop Bluetooth-apparaten telefoonboekposten kunnen uitwisselen. ‘J’ betekent dat het apparaat OPP ondersteunt. Deze functie hebt u nodig wanneer automatische synchronisatie van het telefoonboek niet mogelijk is bij een bepaalde telefoon. Met OPP kan de gebruiker handmatig posten in het telefoonboek van de telefoon selecteren en deze naar het Bluetooth-handsfree-systeem sturen.

PBAP
Het Phone Book Access Profile (PBAP) bepaalt de wijze waarop de telefoonboekposten uit de aangesloten mobiele telefoon worden opgehaald. Met telefoonboekposten worden hier posten in het hoofdtelefoonboek of uit een van de drie gesprekslijsten (inkomende, uitgaande of gemist oproepen) bedoeld.

A2DP
Het Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) bepaalt hoe Bluetooth-apparaten audiobestanden met hoge kwaliteit in mono of stereo kunnen streamen.

AVRCP
Het Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) bepaalt de wijze waarop een apparaat als afstandsbediening kan dienen voor een ander apparaat dat ondersteuning biedt voor audio-/videodistributie.

Welke softwareversie wordt er gebruikt in de geteste telefoons?

De gebruikte software in de telefoon is mogelijk van invloed op de compatibiliteit van de telefoon met het Volvo Bluetooth handsfree-systeem. Mobiele telefoons werden ten tijde van de test getest met de nieuwste telefoonsoftware. Als u andere software in uw mobiele telefoon hebt, kan de functionaliteit van uw geïntegreerde Bluetooth-oplossing afwijken ten opzichte van die in de bijgaande lijst. De testresultaten zijn uitsluitend te beschouwen als een indicatie van de functionaliteit die de gebruiker kan verwachten. De gebruiker kan te maken krijgen met afwijkende functies ten gevolge van de eigenschappen van uiteenlopende telefoonnetwerken of als gevolg van minder frequente problemen die niet aan het licht kwamen tijdens de test. Sommige telefoons zijn uitgerust met providerspecifieke software en vertonen mogelijk functies die afwijken van die in de bijgaande lijst.

Doe het volgende om de softwareversie te controleren waarmee uw mobiele telefoon uitgerust is:

NOKIA
Om de softwareversie te controleren bij een telefoon van Sony Ericsson: Maak in het hoofdscherm gebruik van de joystick en de toetsenset om het volgende in te voeren: > * <<> <<> * <<> * (waarbij <<> of > staat voor de richting waarin u de joystick beweegt) en selecteer vervolgens Service info gevolgd door SW information.

SONY ERICSSON
Om de softwareversie te controleren bij een telefoon van Sony Ericsson: Maak in het hoofdscherm gebruik van de joystick en de toetsenset om het volgende in te voeren: > * <<> <<> * <<> * (waarbij <<> of > staat voor de richting waarin u de joystick beweegt) en selecteer vervolgens Service info gevolgd door SW information.

MOTOROLA
Om de softwareversie te controleren bij een telefoon van Motorola: Maak in het hoofdscherm gebruik van de toetsenset om te navigeren naar menu/settings/phone status/other info/SW Version/Flex Version. In het hoofdscherm kunt u ook gebruik maken van de toetsenset om *#9999# in te voeren.

SAMSUNG
Voer in het hoofdscherm met de toetsenset de code *#1111# in. De versie (V) verschijnt dan.

LG ELECTRONICS
Gebruik de toetsenset van de telefoon om te navigeren naar Menu/Mobile/Information of Settings & Tools/Phone info/SW/HW version.

HTC
Voor telefoons van HTC met Microsoft Windows Phone OS dient u de toetsenset van de telefoon te gebruiken om te navigeren naar Start/Settings/System/Device Information.

BLACKBERRY
Gebruik de toetsenset van de telefoon om te navigeren naar Options/About.

Testdatum
De datum waarop de test werd uitgevoerd.

Werkt een mobiele telefoon met een Bluetooth®-adapter?

Nee, uitsluitend mobiele telefoons met ingebouwde Bluetooth® en met toereikende functionaliteit in het testoverzicht op deze internetsite zullen correct functioneren.

Hoe koppel ik een compatibele telefoon?

Koppelprocedures voor de door Volvo geteste telefoons kunt u vinden in het gedeelte ‘Zoek een telefoon’ op deze internetsite, in het instructieboekje bij de auto of als u contact opneemt met uw Volvo-dealer.

Hoeveel telefoons kan ik koppelen?

Het systeem ondersteunt tot tien verschillende telefoons. Als u een elfde telefoon probeert toe te voegen, zal het systeem u vragen één telefoon te verwijderen.

Hoe kan ik de naam van mijn telefoon veranderen in de lijst met gekoppelde telefoons?

U dient de naam van de telefoon te wijzigen voordat u hem koppelt aan het systeem. Kijk in de handleiding van uw telefoon voor instructies over het wijzigen van de Bluetooth®-ID.

Kan ik mijn telefoonboek overdragen?

De meeste maar niet alle telefoons ondersteunen automatische telefoonboek- en/of contactenoverdracht via Bluetooth®-PBAP of AT-commando’s via HFP. Als uw telefoon deze ondersteuning biedt, kunt u ook handmatig contacten overdragen van uw gsm naar het Volvo Bluetooth Hands-Free Phone-systeem met behulp van de OPP-functie (Object Push Profile) van uw telefoon. Raadpleeg voor verdere instructies over het gebruik van OPP uw telefoonhandleiding.

Het Volvo Bluetooth handsfree-systeem zoekt connectie met zowel de SIM-contacten als de contacten die zijn opgeslagen op uw mobiele telefoon. De twee telefoonboeken worden samengevoegd nadat ze zijn overgedragen. U kunt alleen toegang krijgen tot het telefoonboek voor de telefoon die op dat moment verbonden is met de auto.

Elke telefoonnummer wordt aangemerkt als een telefoonboek-contact. Het maximale aantal contacten:


Volvo C30, C70, S40, S80, V50, V70, XC60 & XC70 geproduceerd tot 2008 week 48: 750.

Volvo C30, C70, S40, S80, V50, V70 & XC70 geproduceerd vanaf 2008 week 48 tot 2011 week 20: 1250.

Volvo XC60 geproduceerd vanaf 2008 week 48 tot 2010 week 46: 1250.

Volvo XC90 geproduceerd vanaf 2010 week 20 tot 2011 week 20: 1250.

Volvo C30, C70, S40, V50, & XC90 geproduceerd vanaf 2011 week 20: 1666.

Raadpleeg uw Volvo-dealer voor meer informatie. 

Waarom maakt het systeem geen automatische verbinding met mijn gekoppelde telefoon?

Zet steeds de Bluetooth®-functie op uw telefoon op ‘AAN’ en/of ‘Zichtbaar’, en/of ga na of de auto werd gemarkeerd als een ‘goedgekeurd’ apparaat. Hiermee kan de auto automatisch een verbinding maken als die zich in het bereik bevindt. Kijk in uw telefoonhandleiding voor details over het aanpassen van de Bluetooth-instellingen.

Welke functies biedt het systeem?

Zodra u een door Volvo geteste Bluetooth® met volledige functionaliteit (zie het gedeelte ‘Zoek een telefoon’ voor details over de compatibiliteit) aan de auto koppelt, zijn uiteenlopende functies beschikbaar:

 • Handsfree mobiel telefoneren met een ingebouwde microfoon en gebruik van de luidsprekers.
 • Mogelijkheid om over te schakelen van handsfree bellen naar privégesprek.
 • Telefoonboekdownload
 • Keuze uit verschillende beltonen
 • Gesprek in de wacht zetten en conferentiegesprek voeren
 • Audio streamen via het aangesloten apparaat

Hoe maak ik gebruik van de functies?

U kunt informatie vinden over het gebruik van de systeemfuncties in de handleiding van uw auto.

Moet ik aan abonnement hebben bij een specifieke provider?

Nee. Het systeem gebruikt uw huidige provider.

Hoe ziet de garantie op het systeem eruit?

Het Volvo Bluetooth® Hands-free Phone-systeem is gedekt door de standaardgarantie op uw auto.

Met wie neem ik contact op voor andere vragen of hulp?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling bij Volvo of met uw Volvo-dealer.

Disclaimer:

De beschikbaarheid van bepaalde functies is afhankelijk van de Bluetooth®-ondersteuning van uw telefoon. Ondanks het feit dat Bluetooth® een internationale norm is, worden er vele verschillende versies gebruikt in de huidige mobiele telefoons. Niet elke op de markt verkrijgbare versie ondersteunt de nodige profielen om succesvol te communiceren met het Volvo Bluetooth® Hands-free Phone-systeem. De testresultaten op deze internetsite vormen een indicatie van de compatibiliteit van de mobiele telefoon met de functies in het Volvo Bluetooth® Hands-free Phone-systeem vanaf de testdatum, maar deze compatibiliteitslijst biedt geen garantie voor de prestaties of de functionaliteit van uw telefoon. Systeemprestaties en de beschikbaarheid van functies kunnen variëren naargelang van de softwareversie van de telefoon, de mobiele provider en vele andere factoren waarover Volvo geen controle heeft. Volvo kan de beschikbaarheid van om het even welke functie niet verzekeren en biedt geen garanties wat de prestaties van dergelijke functies betreft. De compatibiliteitsstatus van telefoon en functies kan zonder berichtgeving vooraf worden gewijzigd. Raadpleeg uw telefoonhandleiding voor de details. De mobiele telefoon is niet inbegrepen.