Accident Research Team van Volvo Cars

Accident Research Team van Volvo Cars

Uit een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) bleek dat er jaarlijks 1,2 miljoen mensen omkomen door verkeersongevallen. Meer dan 50 miljoen mensen raken gewond tijdens een verkeersongeval. Deze aantallen zullen alleen maar stijgen als er geen maatregelen worden genomen. "Voortdurend onderzoek en ontwikkeling van veiligheid in en om onze auto's in samenwerking met de overheid en de autoindustrie dragen bij aan een toekomst zonder aanrijding," aldus Volvo.

 

 Accident Research Team

"Het Accident Research Team van Volvo Cars houdt sinds 1970 een database van ongevallen bij die echt zijn gebeurd. Inmiddels bevat die database meer dan 36.000 verkeersongevallen. De kennis die Volvo uit de ongevallen haalt, geeft ons een basis en een unieke kans om de gebeurtenissen voor, tijdens en na een ongeval in ons crashtestlaboratorium te reconstrueren. Niet alleen crashes, maar ook rijgedrag en situatieschetsen worden uitgebreid onderzocht. Door meer en meer geavanceerdere technologie ontwerpen we auto's die ongelukken en misschien zelfs gevaarlijke situaties voorkomen," verteld Jan Ivarsson.

Om de signalering van incidenten waaruit ongelukken voortkomen te bevorderen introduceerde Volvo een nieuwe strategie waarmee breder gekeken wordt naar de gehele verkeerssituatie. Ook al is de gehele technologie voor een botsvrije verkeerssituatie nu nog niet aanwezig, de veiligheidsexperts van Volvo zijn overtuigd van wat ze willen bereiken.

De gehele autorit van een bestuurder wordt bekeken. Van de routinematige autorit tot de situatie na een aanrijding. De veiligheidsfuncties die de auto moet bezitten worden in vijf fasen uiteengezet:

 

 1. Een normale rit: de bestuurder wordt geïnformeerd over de huidige verkeerssituatie en het functioneren van de auto
 2. Conflictsituatie: de bestuurder raakt betrokken bij een gevaarlijke situatie, waar goed op gereageerd word
 3. Vermijden: De bestuurder is minder goed in staat op de juiste wijze te handelen
 4. Schadereductie: De bestuurder en de auto zijn niet in staat om een aanrijding te vermijden. De auto wordt op de  aanrijding voorbereid door een reductie van de aanrijdingssnelheid.
 5. Na een aanrijding: Er wordt zo snel mogelijk hulp aangeboden aan de bestuurder.

 

Volvo gaat uit van het principe dat de bestuurder de baas is in de auto. Het Intelligence System ondersteund hierbij de bestuurder waar nodig, bijvoorbeeld bij afwijkend rijgedrag en onoplettendheid. Ook waarschuwt het systeem de bestuurder wanneer de afstand tot de andere weggebruikers niet groot genoeg is. De auto neemt het pas over van de bestuurder wanneer deze niet reageert, bijvoorbeeld wanneer de auto uitbreekt. De verlaagde snelheid leidt tot een minder hoge aanrijdingssnelheid, hiervoor in de plaats treden de beschermende veiligheidsmaatregelen zoals de veiligheidsgordels, airbags en kreukelzones.

Recent introduceerde Volvo Pedestrian Detection wat het zelfs mogelijk maakt voetgangers tijdig te signaleren en hiervoor te remmen en City Safety waarbij weggestuurd wordt door de auto bij onverwacht naderend overig verkeer.