VÅRE TANKER OM FREMTIDEN

Verden er et sted i rask endring, og hos Volvo Cars tenker vi alltid noen skritt fremover. Hvordan kan så Volvo forbedre livet ditt i fremtiden?

Har bilen en fremtid?

De voksende megabyene, luftkvalitet og global oppvarming – alt dette har en stor påvirkning på hvordan biler blir brukt. Køer er et problem mange steder i verden, men vi tror veldig på at det vil komme tekniske løsninger på disse problemene. Og vi tror at biler i fremtiden vil bli utformet rundt byene, i motsetning til tidligere, da byene ble planlagt rundt bilen.

En teknologisk revolusjon

Vi beveger oss fra en æra hvor bilene ble stadig kraftigere til en tid hvor vi tenker på hva som virkelig tilfører tilleggsverdi til en bil – ting som moderne løsninger og forbindelser. 

En stor endring vil være de selvkjørende bilene som kan fullstendig endre hvordan vi forstår oss på biler. Volvo har allerede biler som kan kjøre seg selv på offentlige veier. Dermed blir bilen din privatsjåfør, og du kan gjøre andre ting i bilen enn bare å kjøre den. Parkeringssituasjonen kan revolusjoneres, siden du ikke behøver å være i bilen når den parkeres, og man kan for eksempel plassere bilene på rekke for så å parkere dem.

Og kobling av bilene til en nettsky gjør det mulig for dem å finne hverandre. Dette kan virkelig endre menneskers adferd på samme måte som telefonene har endret vår måte å opptre og samarbeide på.

Samarbeid for en sikrere og mer bærekraftig fremtid

Volvo og den øvrige bilindustrien har gjort enorme fremskritt innen sikkerhet, men det er fortsatt stort rom for forbedringer. En sterk samarbeidsvilje driver sikkerheten fremover – kunder, myndigheter og bilselskaper arbeider sammen for å gjøre verden til et mye sikrere sted.

Og vi samarbeider også med kunder og myndigheter når det gjelder bærekraft. I Volvo er vi gode borgere som tror på vår rolle i samfunnet. Vi kan transportere mennesker på en god måte, takle køsituasjoner og redusere forurensinger og utslipp. Og vi tror sterkt på at dette er noe vi må gjøre sammen.