top-image

Legal notice

Vilkår og betingelser

Noe av informasjonen på denne websiden kan inneholde feil grunnet produktendringer som har inntrådt etter at siden ble lansert. Noe av utstyret som beskrives eller vises, kan kun være tilgjengelig i visse land, eller kan være tilgjengelig mot ekstra kostnad. Før bestilling bør du kontakte din Volvo-forhandler for oppdatert informasjon. Produsenten forbeholder seg retten til når som helst og uten forutgående varsel å foreta endringer på priser, farger, materialer, spesifikasjoner og modeller.

Ingen garantier eller representasjoner
Informasjon på denne websiden er "as is". Under ingen omstendighet vil Volvo Cars være ansvarlig overfor andre eller for alle direkte, indirekte, spesielle eller øvrige følgeskader for bruk av denne websiden, eller på enhver annen hyperlinket webside, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer eller andre data på dine informasjonsbehandlingssystemer, eller på annen måte, selv om vi blir uttrykkelig gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. 

Volvo Cars stiller ingen garantier og/eller representerer på noen som helst måte andre websider som du får tilgang til gjennom denne. Slike gjøres tilgjengelig som en bekvemmelighet og innebærer ikke at Volvo Cars godtar eller aksepterer noe som helst ansvar for innholdet eller bruken av slik webside. I tillegg er det opp til deg å ta forholdsregler og å sørge for at uansett hva du velger å ta i bruk, at de ikke inneholder virus, ormer, trojanere eller andre destruktive elementer.

Informasjon på denne websiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjon på denne websiden kan endres når som helst uten forutgående varsel eller forpliktelser. 

Informasjon som publiseres på denne websiden kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Volvo Cars produkter, tjenester etc. som ikke tilbys eller er tilgjengelig i ditt land. Nøyaktigheten av slik informasjon kan ikke garanteres, spesielt fordi denne informasjonen kan være gjenstand for endringer, spesifikke krav eller tilgjengelighet, og slike referanser innebærer ikke at Volvo Cars har til hensikt å annonsere slike produkter, tjenester etc. i ditt land. Kontakt din lokale forhandler for fullstendige detaljer vedrørende produktene, tjenestene etc. som kan være tilgjengelig for deg og for bestilling.


Kommentarer, spørsmål eller forslag
Vennligst merk at enhver informasjon, spontane forslag, ideer eller andre påstander ikke vil anses å være konfidensielt eller rettighetsbeskyttet. Ved å sende enhver informasjon eller materiell, gir du Volvo Cars ubegrenset og ugjenkallelig rett til å bruke, reprodusere, vise, utføre, modifisere, oversende og distribuere slikt materiell og informasjon, og du aksepterer også at Volvo Cars står fritt til å bruke alle ideer, konsepter, know-how eller teknikker som du sender oss for ethvert formålSpesifikk programvare tilgjengelig på websiden
Enhver programvare som måtte være tilgjengelig for nedlasting fra denne websiden ("Programvare") er rettighetsbeskyttet materiale som tilhører Volvo Cars og/ellers dens leverandører.

Bruk av Programvaren styres av betingelsene i sluttbrukerens lisensavtale, hvis noen, som følger med eller er inkludert i programvarens ("Lisensavtale"). Med mindre annet fremgår av Lisensavtalen, gjøres Programvaren tilgjengelig kun for nedlasting og bruk av sluttbrukerne. Enhver reproduksjon eller videre distribusjon av programvaren som ikke i henhold til Lisensavtalen kan resultere i rettslige forføyninger.

Uten å begrense det foregående, er kopiering eller reproduksjon av Programvaren til en annen server eller lokasjon for videre reproduksjon eller videre distribusjon strengt forbudt. 

Programvaren garanteres, om i det hele tatt, kun i henhold til vilkårene i Lisensavtalen. Med unntak av det som garanteres i Lisensavtalen, fraskriver Volvo Cars seg hermed alt ansvar for garantier og betingelser med hensyn til Programvaren, inkludert alle indirekte forretningsmessige garantier og vilkår, egnethet for et spesielt formål, tittel og ukrenkelighet.