top-image

Personvernpolitikk

Personvernpolitikk

Internett-personvernpolitikk - Volvo Car Corporation

Vi hos Volvo Car Corporation (Volvo) respekterer og beskytter den personlige integriteten til alle som besøker våre nettsteder. Informasjonen vi innsamler om deg vil i første rekke bli brukt slik at vi kan levere deg det du har bedt om; dernest til å forbedre hva vi leverer og tjenestene våre. Vi gjør dette ved å utnytte informasjonen på egnede måter.

Innsamlet informasjon vil aldri bli avgitt til noen utenfor Volvo Car Corporation, våre forhandlere eller andre partnere som yter deg tjenester på våre vegne. Informasjonen vil bli behandlet i overensstemmelse med relevante lover og forskrifter som gjelder for beskyttelse av personopplysninger, og kan i første instans bli lagret eller behandlet innenfor eller utenfor EU-området, eller hvor som helst i verden.

Du har en uavhengig rett til innsyn i hvilken informasjon som er lagret om deg, og til å endre denne om nødvendig; du har også rett til å kreve at vi ikke gjør bruk av informasjonen. Vi vil på vår side gjøre alt vi kan for å etterkomme dine ønsker. Merk at særlige forskrifter på områder som sikkerhet og finanser kan hindre oss fra å oppgi visse typer informasjon.

Hvilke fordeler har jeg selv ved at Volvo samler inn opplysninger om meg?
Innsamling av disse opplysningene vil hjelpe Volvo med å oppnå følgende:

1. Å gjøre nettstedet lettere for deg å bruke, ved at du ikke trenger å oppgi den samme informasjonen flere ganger. 
2. Vi får mulighet til å gi deg informasjon raskere. 
3. Vi kan skape innhold som er mer relevant for deg. 
4. Vi kan hjelpe deg med å finne raskt frem i tjenester eller informasjon fra Volvo. 
5. Vi bruker denne informasjonen til å optimalisere og forbedre nettstedet. 
6. Vi studerer generelle trender innenfor nettstedet og hvordan det brukes. 
7. Vi kan informere deg om nye produkter, spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester som Volvo anser å være av interesse for deg. Dersom du har gitt oss tillatelse til det, kan vi autorisere andre leverandører eller tjenesteytere til å ta direkte kontakt med deg.

Hva slags informasjon kan bli innsamlet via Volvos nettsteder?
Hos Volvo er det vår intensjon å gi deg så god kontroll som mulig over din personlige informasjon. I alminnelighet kan du besøke Volvo på nettet uten å si hvem du er, eller uten å avgi informasjon om din person. Det vil være tilfeller der vi trenger informasjon fra deg, som navn og adresse for kommunikasjonsformål. Det er vår hensikt å varsle deg om hva som skjer før vi innhenter informasjon fra deg på Internettet.

Vi vil ikke samle inn personlige opplysninger som kan knyttes direkte til deg før du har fullført en Internett-registreringsprosess.

Selv før denne registreringen vil vi ha samlet inn anonym informasjon om hvordan du har brukt nettstedet. Dette er en vanlig standard prosedyre for ethvert nettsted på Internett. Den innsamlede informasjonen identifiserer ikke deg personlig, men den kan være til nytte for oss til marketingformål, eller for å forbedre tjenestene vi tilbyr.

Hvis du velger å gi Volvo personlig informasjon via Internett som vi kan trenge for eksempel for å kommunisere med deg, behandle en bestilling eller levere deg et abonnement, er det vår intensjon å fortelle deg hvordan vi vil bruke denne informasjonen. Hvis du forteller oss at du ikke vil at denne informasjonen skal brukes til videre kontakt med oss, vil vi respektere dine ønsker.

Hvordan vil Volvo samle inn og lagre denne informasjonen ?
Nettstedet kan samle inn informasjon om deg på et antall måter – enten direkte, ved at du for eksempel fyller ut et registreringsskjema, eller ved automatisk registrering av ditt besøk på nettstedet. Vi kan for eksempel samle inn data om hvordan du navigerte på nettstedet, og hvilke alternativer du valgte. 
Informasjonen lagres i et sikkert miljø, beskyttet av en kombinasjon av fysiske og tekniske barrierer. Allmennheten har ingen som helst adgang til denne informasjonen.

Hvor lenge vil Volvo lagre denne informasjonen? 
Volvo vil lagre informasjonen i et sikkert og adgangskontrollert miljø så lenge som vi mener den vil gi oss bedre innsikt i hvordan vi kan betjene deg bedre, og respektere dine ønsker. I tillegg kan lover og forskrifter kreve at vi lagrer informasjon over et bestemt tidsrom.

For opplysninger om hvordan du kan endre eller oppdatere informasjon lagret om deg, henvises til det aktuelle avsnittet i denne seksjonen.

Hvor vil dine personopplysninger bli lagret?
Volvo driver sin virksomhet i mange land rundt om i verden. For å kunne gi kontinuerlig service til dere som er kundene våre, drifter vi våre Internettsider fra nettsteder over hele verden.

Hvorfor samler Volvo inn denne informasjonen? 
Vi trenger denne informasjonen for å kunne forbedre våre tjenester overfor deg; vi vil gjøre det lettere å skreddersy våre produkter og tjenester etter dine behov. Hvem gjelder denne politikken for?
Denne politikken gjelder for nettsteder som er beregnet på bruk ved individuelle forbrukere; den gjelder ikke for bedriftsbrukere.

Volvos forpliktelse overfor barns personvern
Det er viktig å beskytte også barns personlige rettigheter. Derfor vil vi aldri samle inn eller lagre informasjon på våre nettsteder om brukere vi faktisk vet er under 13 års alder, uten at vi først har innhentet samtykke fra foresatte, og vi vil ikke be om mer personlig identifiserbar informasjon fra et barn enn det som er nødvendig for å delta i aktiviteten. På anmodning kan foreldre gjennomgå barnets informasjon, eller kreve den slettet.

Hva er informasjonskapsler?
Det finnes en teknologi som kalles «informasjonskapsler», som kan brukes til å gi deg tilpasset informasjon fra et nettsted. En informasjonskapsel er et dataelement, i form av en fil som ikke inneholder noe annet enn en tekstlinje, og som nettstedet kan sende til din nettleser, som kan lagre den på din datamaskin hvis du har godtatt dette. Noen Volvo-sider bruker informasjonskapsler slik at vi kan betjene deg raskere og bedre når du returnerer til sidene våre. For eksempel kan en informasjonskapsel gjøre det unødvendig å oppgi data du allerede har gitt oss en gang før.

Du kan stille inn nettleseren din slik at den varsler deg når du mottar en informasjonskapsel, så du kan bestemme om du vil akseptere eller avvise den.

Hva er kundeprofiler?
Alle registrerte kunder har en unik personlig profil. Hver profil er tilordnet et unikt personlig identifikasjonsnummer, som hjelper oss med å sikre at det er bare du selv som får tilgang til din profil.

Når du registrerer deg, oppretter vi din profil, og gir den et personlig identifikasjonsnummer, som vi kan sende tilbake til harddisken din i form av en informasjonskapsel. Denne koden er din alene. Du kan se på den som ditt pass til sømløse reiser mellom de tallrike Volvo-nettstedene i mange land. Dermed kan du besøke nye nettsteder uten å måtte fylle ut registreringsskjemaer med informasjon du allerede har oppgitt. Selv om du bytter datamaskin, trenger du ikke å registrere deg på nytt – bare bruk din registrerte ID til å identifisere deg.

Kundeprofilen din kan dessuten bli brukt til å tilpasse hva du ser på nettstedet i henhold til dine egne preferanser og innstillinger.

Hvordan kan jeg korrigere informasjon som er lagret om meg?
Noen Volvo-nettsteder bruker registreringssider der du kan gjennomgå og revidere de personopplysningene du har oppgitt. Andre steder vil du bare få et alternativ for å avbestille ditt medlemskap eller abonnement på tjenesten. I andre tilfeller der du trenger å korrigere personlig informasjon som du tidligere har inngitt til et Volvo-nettsted, følger du anvisningene som gis.

Hva med Internett- og nettstedssikkerhet?
Internett er ikke et sikkert system, og du bør alltid være forsiktig med hva slags informasjon du avgir når du er på nettet.

Personlig informasjon som innsamles av Volvo-nettsteder lagres i sikre driftsmiljøer som ikke er tilgjengelig for publikum. I noen tilfeller, som ved overføringen av kredittkortnummer, vil personopplysninger bli kryptert før transaksjonen gjennomføres, ved hjelp av egnet sikkerhetsteknologi.

Hvilke alternativer har jeg hvis jeg velger å registrere meg?
Hvis du bestemmer deg for å registrere deg, vil du kunne velge om du ønsker å bli kontaktet av Volvo. Hvis du ikke ønsker at Volvo kontakter deg med tilbud og opplysninger om Volvo-produkter, programmer, tilstelninger eller tjenester, velger du alternativer deretter.

Slike tilbud kan bli sendt deg per e-post, vanlig post, telefon eller andre passende kanaler.

Hva skjer hvis jeg velger å ikke registrere meg?
Hvis du velger ikke å registrere deg, eller oppgi dine personopplysninger, vil du i de fleste tilfeller kunne bruke Volvo-nettstedene likevel. Du vil imidlertid ikke få tilgang til områder som krever registrering.

Selv om du ikke registrerer deg, vil vi noen ganger samle inn anonym informasjon om hvordan du har brukt nettstedet. Dette er informasjon som ikke identifiserer deg som person, men som kan være nyttig i vår markedsføring eller for å forbedre tjenestene vi tilbyr.

Under hvilke forhold kan det tenkes at denne personvernpolitikken ikke gjelder?
I tillegg til at du gir informasjon direkte til et Volvo-nettsted, kan du også komme til å oppgi personlig informasjon gjennom nettprat, epostutveksling eller oppslagstavler som gjøres tilgjengelig for deg via et Volvo-nettsted. Personvernpolitikken dekker ikke denne typen overføring eller utlevering av personlige opplysninger. Du bør alltid være forsiktig med å distribuere dine personlige opplysninger på denne måten.

Hvordan tar jeg kontakt med dere?
Hvis du har spørsmål om denne Internett-personvernpolitikken eller andre spørsmål om behandling av personlige data hos Volvo, tar du kontakt på følgende adresse: persdata@volvocars.com