top-image

Opplev Volvo

Miljøet

Dashbord og beltespenner - det er ikke bare motorene som produserer utslipp. Derfor inneholder ikke Volvos biler visse materialer som utløser allergier eller slipper ut forurensende stoffer. Vi har allergifiltere og forurensningsfiltere og kontrollerer mengden pollen, giftstoffer og gasser som slippes inn i kupéen.

Volvos biler eliminerer dessuten 95% til 99% av utslipp av karbonmonoksid, nitrogenoksid og hydrokarbon. I 1991 ble vårt lakkeringsanlegg i Torslanda utropt som verdens reneste. I 1974 skapte Volvo den revolusjonerende katalysatoren, som er forløperen til de du finner i dagens biler.